(Θρησκεία)

930 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 37996. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος, Μορφολογία της εκκλησιαστικής μουσικής, Θεσσαλονίκη, 2004, σ.272, 8ο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39830. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Μορφολογία της εκκλησιαστικής μουσικής, Θεσσαλονίκη, 2005, σ.272, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40364. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Η εν τη ενορία εκκλησιαστική δράσις. Αι θεμελιώδεις δια την οργάνωσιν του έργου εκκλησιαστικαί αποφάσεις, εν Αθήναις, 1960, σ.22 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31667. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Συγκληρονόμοι Χριστού. Μαθήματα δια τον Γ' κύκλον του Μέσου Κατηχητικού Σχολείου, [Αθήνα], 1951, σ.282, 8ο, φθορές στην ράχη 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27666. Αποστολική Διακονία, Η στολή της ψυχής μας: Μαθήματα δια τον Α' κύκλον του Ανωτέρου Κατηχητικού Σχολείου, Αθήναι, 1949, σ.289, 8ο 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15298. Αποστολική Διακονία, Οίκος Θεού: Μαθήματα δια τον Β' κύκλον του Μέσου Κατηχητικού Σχολείου, Αθήναι, 1950, σ.227, 8ο, άκοπο 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29814. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ, Λίβας. Νουβέλλες και διηγήματα, [Αθήνα], "Η Δαμασκός", 1960, σ.210, 8ο, άκοπο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39714. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διακονία. Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου ["το Α' μέρος περιέχει βιβλικές μελέτες και το Β' μέρος μελέτες ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος"], Θεσσαλονίκη, 1988, σ.λη'+805, 8ο 35 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 40327. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής: Τιμητικό αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Κωνσταντίνο Δ. Καλοκύρη, Θεσσαλονίκη, 1985, σ.550, εικόνες, περιορισμένος λεκές στο εξώφυλλο. Από τα περιεχόμενα: Θωμάς Προβατάκης, Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Καλοκύρης [του ιδίου] "Παναγία η Μεσοχωρίτισσα" - ένας παλαιολόγειος ναός στις Μάλλες Λασιθίου Κρήτης * Νίκος Ζαχαρόπουλος, Ανέκδοτη πηγή για το μαρτύριο και τα θαύματα του νεομάρτυρα Δήμου ή Δημητρίου * Δαμιανός Δόϊκος, Ebla και Παλαιά Διαθήκη * Ιωάν. Καραβιδόπουλος, Το εκκλησιαστικό κείμενο της Καινής Διαθήκης στη σύγχρονη έρευνα * Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ο άγιος Γεώργιος στο Ροϊνό της Μαντινείας, Καθολικό της μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πηγανούσης της Ορεινάς 24 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 04583. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Ιωάννη Καλογήρου. Συνεργασία συναδέλφων, μαθητών και φίλων του τιμωμένου. Από τα περιεχόμενα: Θεόδωρος Ζήσης, Ο καθηγητής Ιωάννης Καλογήρου και το έργον του * Απόστολος Βακαλόπουλος, Η πρώτη εκκλησιαστική μουσική σχολή και το πρώτο εκκλησιαστικό σχολείο στην Ελλάδα επί Καποδίστρια * Τερέζα Πεντζοπούλου - Βαλαλά, Ο Σωκράτης όπως τον είδε ο Kierkegaard * Αλέξανδρος Τσουκανέλης, Η στοματολογία (ή άλλως Οδοντιατρική ) στην περίοδο του Βυζαντίου * Σταύρος Καλαντζάκης, Το βιβλικό όνομα στην πατερική ερμηνευτική παράδοση, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.677, 8ο 25 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 41642. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης , Αθωνική Πολιτεία επί τη χιλιετηρίδι του Αγίου Όρους [Συλλογικό έργο], Θεσσαλονίκη, 1963, σ.712, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες [=πίνακες] εκτός κειμένου, δεμένο με το αρχικό εξώφυλλο, στο πρώτο λευκό παράφυλλο υπάρχει αφιέρωση ομάδας μαθητών προς τον δάσκαλό τους γραμμένη με μελάνι 75 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14793. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης - Θεολογική Σχολή, Τόμος εόρτιος χιλιοστής εξακοσιοστής επετείου Μεγάλου Βασιλείου (379-1979), Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1981, σ. 424, 8ο 28 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33962. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1963-1964] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος όγδοος, Θεσσαλονίκη, 1963, σ.614, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Περιεχόμενα: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΠΑΝΑΓ. - ΤΖΩΓΑΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία της τελευταίας εκατονταετίας (1860-1960). (Άρθρα και μελέται δημοσιευθείσαι εις τα κατά καιρούς περιοδικά) [μαζί δεμένος] Τόμος ένατος, εν Θεσσαλονίκη, 1964, σ.505. Περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Το βιβλίον του Εκκλησιαστού. Μετάφρασις εκ του Εβραϊκού Πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν * Αθ. Γερομιχαλός, Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων και η εποχή του * Δαμ. Δόϊκος, Η θυσία κατά τας παραδόσεις της Πεντατεύχου * Σάββας Αγουρίδης, Η αρχιερατική προσευχή του Ιησού (Ιωάν. κεφ.17). Χαρακτήρ - Υπόμνημα 38 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33985. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1961-1962] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος έκτος, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.248, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Χαρακτήρ της αλεξανδρινής μεταφράσεως του βιβλίου των Θρήνων * Παν. Χρήστου, Η εν τη τελευταία αναχωρήσει δραστηριότης Γρηγορίου του Θεολόγου κατά τας επιστολάς αυτού * Ευάγγελος Θεοδώρου, Η φιλοσοφία της θρησκείας του Karl Jaspers * Αντ. - Αιμ. Ταχιάος, Ο μητροπολίτης Ρωσίας Κυπριανός Τσάμπλακ [μαζί δεμένος] Τόμος έβδομος, Θεσσαλονίκη, 1962, σ.[19-249] - λείπει το πρώτο ανάτυπο του τόμου [σ.16]. Από τα περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Το βιβλίον του Αμώς. Μετάφρασις εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Η θεμελιώδης προϋπόθεσις ερμηνείας της βυζαντινής Ζωγραφικής * Σάββας Αγουρίδης, χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των χριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού [μαζί δεμένο] ΠΙΕΡΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η Ορθοδοξία εναντίον του Παπισμού και της Ουνίας, εν Αθήναις, 1960, σ.221 [μαζί δεμένο] Σεμινάριον Θεολόγων Θεσσαλονίκης, Παράδοσις και ανανέωσις εις την Εκκλησίαν, Θεσσαλονίκη, 1972, σ.206. Από τα περιεχόμενα: Βασ. Στογιάννος, Παράδοσις και Αγία Γραφή * Γ. Μαντζαρίδης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Ορθόδοξος Παράδοσις * Θωμ. Προβατάκης, Ορθόδοξος τέχνη και Παράδοσις 40 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27696. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος ένατος, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.325, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Αθανάσιος Χαστούπης, Το βιβλίον του Εκκλησιαστού. Μετάφρασις εκ του Εβραϊκού Πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν * Αθανάσιος Γερομιχαλός, Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων και η εποχή του * Δαμιανός Δόϊκος, Η θυσία κατά τας παραδόσεις της Πεντατεύχου * Ιωάννης Φουντούλης, Ο λόγος του θεού εν τη θεία λατρεία * Σάββας Αγουρίδης, Η αρχιερατική προσευχή Του Ιησού (Ιωαν. κεφ.17). Χαρακτήρ - Υπόμνημα 24 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27700. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος ενδέκατος, Θεσσαλονίκη, 1967, σ.506, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Στέργιος Σάκκος, «Ο Πατήρ μου μείζων μού έστιν» * Ι. Καλογήρου, Περί την υπό του Bernhard Schultze, S. J. κριτικήν εξέτασιν Μαξίμου του Γραικού ως θεολόγου * Αθ. Γερομιχαλος, Ίδρυσις και διοίκησις της Εκκλησίας της Ελλάδος * 24 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27703. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δωδέκατος, Θεσσαλονίκη, 1967, σ.438, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Γεώργιος Μαντζαρίδης, Η χριστιανική κοινωνία και ο κόσμος * Ιωάννης Αναστασίου, Βίος Κωνσταντίνου - Κυρίλλου. Βίος Μεθοδίου (μετάφρασις). Βίος Κλήμεντος Αχρίδος * Στέργιος Σάκκος, Ιωάννου 10,29 (Συμβολή εις την κριτικήν του κειμένου της Καινής Διαθήκης * Αθ. Γερομιχαλος, Ιωακείμ Σγουρός, μητροπολίτης Ξάνθης και αι αποφάσεις της Δημογεροντίας * Ιωάννης Φουντούλης, Βυζαντιναί λειτουργικαί "κατηχήσεις" (Συμβολή εις την ιστορίαν της ορθοδόξου Ομιλητικής) 24 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 30774. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος τρίτος, Θεσσαλονίκη, 1958, σ.173. Περιεχόμενα: Μάρκος, Σιώτης, Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων και αι μεταφράσεις της αγίας Γραφής εις την Νεοελληνικήν * Παναγιώτης, Χρήστου, Η υμνογραφία της αρχαϊκής Εκκλησίας * Σ. Αγουρίδης, Χρόνος και αιωνιότης (εσχατολογία και μυστικοπάθεια) εν τη θεολογική διδασκαλία Ιωάννου του Θεολόγου 20 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35072. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ, εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής, Θεσσαλονίκη. Τόμος τρίτος, 1958, σ.173, 8ο. Περιεχόμενα: Μ. Σιώτης, Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ οικονόμων και αι μεταφράσεις της αγίας Γραφής εις την Νεοελληνικήν * Π. Χρήστου, Η υμνογραφία της αρχαϊκής Εκκλησίας * Σ. Αγουρίδης, Χρόνος και αιωνιότης ( εσχατολογία και μυστικοπάθεια) εν τη θεολογική διδασκαλία Ιωάννου του Θεολόγου 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33959. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1967- 1968] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δωδέκατος, Θεσσαλονίκη, 1967, σ.438, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Γεώργιος Μαντζαρίδης, Η χριστιανική κοινωνία και ο κόσμος * Ιωάννης Αναστασίου, Βίος Κωνσταντίνου - Κυρίλλου. Βίος Μεθοδίου (μετάφρασις). Βίος Κλήμεντος Αχρίδος * Στέργιος Σάκκος, Ιωάννου 10,29 (Συμβολή εις την κριτικήν του κειμένου της Καινής Διαθήκης * Αθ. Γερομιχαλός, Ιωακείμ Σγουρός, μητροπολίτης Ξάνθης και αι αποφάσεις της Δημογεροντίας * Ιωάννης Φουντούλης, Βυζαντιναί λειτουργικαί "κατηχήσεις" (Συμβολή εις την ιστορίαν της ορθοδόξου Ομιλητικής) [μαζί δεμένος] Τόμος δέκατος τρίτος, 1968, σ.546. Από τα περιεχόμενα: Παν Σιμωτάς, Αι αμετάφραστοι λέξεις εν τω κειμένω των Ο' * Ευάγγελος Σδράκας, Σαμανισμός: Εθιμικόν φαινόμενον ή στοιχείον της θρησκευτικής ζωής των κατά φύσιν λαών * Ι. Καλογήρου, Το Τριαδικόν δόγμα κατά τον Δ' αιώνα * Δαμ. Δόϊκος, Σαμουήλ Σαούλ Βασιλεία 38 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...47   Επόμενο >