(Θρησκεία)

907 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 37080. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Εκκλησία και Πολιτεία εξ επόψεως ορθοδόξου, έκδοσις δευτέρα, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.113, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου, μικρή φθορά στη ράχη 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 37996. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος, Μορφολογία της εκκλησιαστικής μουσικής, Θεσσαλονίκη, 2004, σ.272, 8ο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39830. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Μορφολογία της εκκλησιαστικής μουσικής, Θεσσαλονίκη, 2005, σ.272, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31667. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Συγκληρονόμοι Χριστού. Μαθήματα δια τον Γ' κύκλον του Μέσου Κατηχητικού Σχολείου, [Αθήνα], 1951, σ.282, 8ο, φθορές στην ράχη 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 15298. Αποστολική Διακονία, Οίκος Θεού: Μαθήματα δια τον Β' κύκλον του Μέσου Κατηχητικού Σχολείου, Αθήναι, 1950, σ.227, 8ο, άκοπο 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29814. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ, Λίβας. Νουβέλλες και διηγήματα, [Αθήνα], "Η Δαμασκός", 1960, σ.210, 8ο, άκοπο 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39714. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διακονία. Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου ["το Α' μέρος περιέχει βιβλικές μελέτες και το Β' μέρος μελέτες ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος"], Θεσσαλονίκη, 1988, σ.λη'+805, 8ο 40 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 04583. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Ιωάννη Καλογήρου. Συνεργασία συναδέλφων, μαθητών και φίλων του τιμωμένου. Από τα περιεχόμενα: Θεόδωρος Ζήσης, Ο καθηγητής Ιωάννης Καλογήρου και το έργον του * Απόστολος Βακαλόπουλος, Η πρώτη εκκλησιαστική μουσική σχολή και το πρώτο εκκλησιαστικό σχολείο στην Ελλάδα επί Καποδίστρια * Τερέζα Πεντζοπούλου - Βαλαλά, Ο Σωκράτης όπως τον είδε ο Kierkegaard * Αλέξανδρος Τσουκανέλης, Η στοματολογία (ή άλλως Οδοντιατρική ) στην περίοδο του Βυζαντίου * Σταύρος Καλαντζάκης, Το βιβλικό όνομα στην πατερική ερμηνευτική παράδοση, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.677, 8ο 25 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14793. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης - Θεολογική Σχολή, Τόμος εόρτιος χιλιοστής εξακοσιοστής επετείου Μεγάλου Βασιλείου (379-1979), Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1981, σ. 424, 8ο 28 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33962. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1963-64] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος όγδοος, Θεσσαλονίκη, 1963, σ.614, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Περιεχόμενα: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΠΑΝΑΓ. - ΤΖΩΓΑΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία της τελευταίας εκατονταετίας (1860-1960). (Άρθρα και μελέται δημοσιευθείσαι εις τα κατά καιρούς περιοδικά) [μαζί δεμένος] Τόμος ένατος, εν Θεσσαλονίκη, 1964, σ.505. Περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Το βιβλίον του Εκκλησιαστού. Μετάφρασις εκ του Εβραϊκού Πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν * Αθ. Γερομιχαλός, Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων και η εποχή του * Δαμ. Δόϊκος, Η θυσία κατά τας παραδόσεις της Πεντατεύχου * Σάββας Αγουρίδης, Η αρχιερατική προσευχή του Ιησού (Ιωάν. κεφ.17). Χαρακτήρ - Υπόμνημα 35 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33974. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1969-70] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δέκατος τέταρτος, Θεσσαλονίκη, 1969, σ.335, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Γ. Μαντζαρίδης, Ηθική και Αποκάλυψις * Κ. Καλοκύρης, Μνημεία της χριστιανικής τέχνης της Ελλάδος: Ι. Ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης και τα μωσαϊκά αυτού ΙΙ. Οι Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης και η εικονογραφία αυτών * Δαμ. Δόϊκος, Το Βιβλικόν Εβραϊκόν Πάσχα * Νικ. Ματσούκας, Φιλοσοφία και δογματική διδασκαλία του Ιωάννου Δαμασκηνού [μαζί δεμένος] Τόμος δέκατος πέμπτος, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.445. Από τα περιεχόμενα: K. Kalokyris, Entstehung und Gestaltung der Byzantinischen Denkmäler in Mazedonien * Ι. Αναστασίου, Σιναϊτικά του ΙΣΤ' και ΙΖ' αιώνος... * Ι. Καραβιδόπουλος, Η σύλληψις του Ιησού εν Γεθσημανί κατά την διήγησιν του ευαγγελιστού Λουκά (22, 29-53) * Κ. Νούσκας, Η εν τη Εκκλησία ζωή κατά τον θεοφόρον Ιγνάτιον [μαζί δεμένο] ΠΙΕΡΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η Ορθοδοξία κατά του Χιλιασμού και της διαμαρτυρήσεως, σ.194, λείπει η σελίδα τίτλου 35 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27696. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος ένατος, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.325, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Αθανάσιος Χαστούπης, Το βιβλίον του Εκκλησιαστού. Μετάφρασις εκ του Εβραϊκού Πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν * Αθανάσιος Γερομιχαλός, Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων και η εποχή του * Δαμιανός Δόϊκος, Η θυσία κατά τας παραδόσεις της Πεντατεύχου * Ιωάννης Φουντούλης, Ο λόγος του θεού εν τη θεία λατρεία * Σάββας Αγουρίδης, Η αρχιερατική προσευχή Του Ιησού (Ιωαν. κεφ.17). Χαρακτήρ - Υπόμνημα 24 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27700. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος ενδέκατος, Θεσσαλονίκη, 1967, σ.506, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Στέργιος Σάκκος, «Ο Πατήρ μου μείζων μού έστιν» * Ι. Καλογήρου, Περί την υπό του Bernhard Schultze, S. J. κριτικήν εξέτασιν Μαξίμου του Γραικού ως θεολόγου * Αθ. Γερομιχαλος, Ίδρυσις και διοίκησις της Εκκλησίας της Ελλάδος * 24 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27703. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δωδέκατος, Θεσσαλονίκη, 1967, σ.438, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Γεώργιος Μαντζαρίδης, Η χριστιανική κοινωνία και ο κόσμος * Ιωάννης Αναστασίου, Βίος Κωνσταντίνου - Κυρίλλου. Βίος Μεθοδίου (μετάφρασις). Βίος Κλήμεντος Αχρίδος * Στέργιος Σάκκος, Ιωάννου 10,29 (Συμβολή εις την κριτικήν του κειμένου της Καινής Διαθήκης * Αθ. Γερομιχαλος, Ιωακείμ Σγουρός, μητροπολίτης Ξάνθης και αι αποφάσεις της Δημογεροντίας * Ιωάννης Φουντούλης, Βυζαντιναί λειτουργικαί "κατηχήσεις" (Συμβολή εις την ιστορίαν της ορθοδόξου Ομιλητικής) 24 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35072. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ, εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής, Θεσσαλονίκη. Τόμος τρίτος, 1958, σ.173, 8ο. Περιεχόμενα: Μ. Σιώτης, Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ οικονόμων και αι μεταφράσεις της αγίας Γραφής εις την Νεοελληνικήν * Π. Χρήστου, Η υμνογραφία της αρχαϊκής Εκκλησίας * Σ. Αγουρίδης, Χρόνος και αιωνιότης ( εσχατολογία και μυστικοπάθεια) εν τη θεολογική διδασκαλία Ιωάννου του Θεολόγου 15 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33959. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1967-68] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δωδέκατος, Θεσσαλονίκη, 1967, σ.438, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Γεώργιος Μαντζαρίδης, Η χριστιανική κοινωνία και ο κόσμος * Ιωάννης Αναστασίου, Βίος Κωνσταντίνου - Κυρίλλου. Βίος Μεθοδίου (μετάφρασις). Βίος Κλήμεντος Αχρίδος * Στέργιος Σάκκος, Ιωάννου 10,29 (Συμβολή εις την κριτικήν του κειμένου της Καινής Διαθήκης * Αθ. Γερομιχαλός, Ιωακείμ Σγουρός, μητροπολίτης Ξάνθης και αι αποφάσεις της Δημογεροντίας * Ιωάννης Φουντούλης, Βυζαντιναί λειτουργικαί "κατηχήσεις" (Συμβολή εις την ιστορίαν της ορθοδόξου Ομιλητικής) [μαζί δεμένος] Τόμος δέκατος τρίτος, 1968, σ.546. Από τα περιεχόμενα: Παν Σιμωτάς, Αι αμετάφραστοι λέξεις εν τω κειμένω των Ο' * Ευάγγελος Σδράκας, Σαμανισμός: Εθιμικόν φαινόμενον ή στοιχείον της θρησκευτικής ζωής των κατά φύσιν λαών * Ι. Καλογήρου, Το Τριαδικόν δόγμα κατά τον Δ' αιώνα * Δαμ. Δόϊκος, Σαμουήλ Σαούλ Βασιλεία 35 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33970. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1971-72] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δέκατος έκτος, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.388 +σ.100 Πίνακες, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Ευάγγελος Σδράκας, Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του θεού Άμμωνος - Διός * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι εν Μακεδονία * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Θέματα Θεομητορικής εικονογραφίας (εικονογραφικαί προσωνυμίαι - κέντρα ευλαβείας και εικονογραφικαί παραστάσεις της Θεοτόκου * Νικ. Ματσούκας, Υπάρχει χριστιανική φιλοσοφία; [μαζί δεμένος] Τόμος 17, 1972, σ.440 +σ.14 Πίνακες, ελάχιστη φθορά στο περιθώριο ενός φύλλου. Από τα περιεχόμενα: K. Kalokyris, Wesen und Gehalt der Orthodoxen Ikonographie * Ι. Καραβιδόπουλος, Απαρχαί Εκκλησιολογίας εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον * Δαμ. Δόϊκος, Το θαύμα εις την Παλαιάν Διαθήκην * Νικ. Ματσούκας, Εκκλησιολογία εξ επόψεως του τριαδικού δόγματος * Δημ. Τσάμη, Η ογδόη ημέρα * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Ο παρά το χωρίον Σάμαρι Μεσσηνίας Βυζαντινός ναός 35 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 08981. Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Δια την πνευματικήν τροφοδοσίαν της νεολαίας μας, Αθήναι, 1968, σ.36, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 29694. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ΜΙΧΑΗΛ, Οδηγός του εκκλησιαζομένου χριστιανού, Αθήναι, 1950, σ.58, 16ο 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27780. Αρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Ιβήρων, Κάλλος και ησυχία στην αγιορειτική πολιτεία, 2003, σ.90, 8ο 5 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...46   Επόμενο >