(Θρησκεία)

848 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33985. [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1961-62] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος έκτος, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.248, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Χαρακτήρ της αλεξανδρινής μεταφράσεως του βιβλίου των Θρήνων * Παν. Χρήστου, Η εν τη τελευταία αναχωρήσει δραστηριότης Γρηγορίου του Θεολόγου κατά τας επιστολάς αυτού * Ευάγγελος Θεοδώρου, Η φιλοσοφία της θρησκείας του Karl Jaspers * Αντ. - Αιμ. Ταχιάος, Ο μητροπολίτης Ρωσίας Κυπριανός Τσάμπλακ [μαζί δεμένος] Τόμος έβδομος, Θεσσαλονίκη, 1962, σ.[19-249] - λείπει το πρώτο ανάτυπο του τόμου [σ.16]. Από τα περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Το βιβλίον του Αμώς. Μετάφρασις εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Η θεμελιώδης προϋπόθεσις ερμηνείας της βυζαντινής Ζωγραφικής * Σάββας Αγουρίδης, χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των χριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού [μαζί δεμένο] ΠΙΕΡΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η Ορθοδοξία εναντίον του Παπισμού και της Ουνίας, εν Αθήναις, 1960, σ.221 [μαζί δεμένο] Σεμινάριον Θεολόγων Θεσσαλονίκης, Παράδοσις και ανανέωσις εις την Εκκλησίαν, Θεσσαλονίκη, 1972, σ.206. Από τα περιεχόμενα: Βασ. Στογιάννος, Παράδοσις και Αγία Γραφή * Γ. Μαντζαρίδης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Ορθόδοξος Παράδοσις * Θωμ. Προβατάκης, Ορθόδοξος τέχνη και Παράδοσις 40 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36711. 5ο Συμπόσιο του αγίου Νικήτα * Νικήτη, 17 Σεπτεμβρίου 2000. Από τα περιεχόμενα: Ιωακείμ Κρικελίκος, Από την υμνολογία του Αγίου και ενδόξοθυ μεγαλομάρτυρος Νικήτα του θαυματουργού, προστάτου και πολιούχου της Νικήτης * Άγγελος Σμάγας, Στη Νικήτη, πριν την ιστορία * Νικόλαος Νικονάνος, Βασιλική Επισκόπου Σωφρονίου: Πρόταση αξιοποίησης * Ιωακείμ Παπάγγελος, Νικήτης εγκώμιον , Θεσσαλονίκη, 2001, σ.77, διαστάσεις 14.5Χ28, φωτογραφίες 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36477. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Διακήρυξις του Zagreb. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1968, σ.13 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36457. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η εν Άθω Σερβική Μονή του Χιλανδαρίου. Ονομασία, ίδρυσις, ιστορική ανασκόπησις, μνημεία τέχνης, βιβλιογραφία. Ανάτυπον , Αθήναι, 1968, σ.40, 8ο, εικόνες 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14802. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Εξαρχία της Θεσσαλονίκης και η Β' Οικουμενική Σύνοδος του 381 εις Κωνσταντινούπολιν. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1992, σ. 193-203, 8ο 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39360. Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, Η μυστική εν Χριστώ ζωή. Πρόλογος, μεταφραστική απόδοσις - σχόλια: Αρχιμ. Ιωαννίκιος Κοτσώνης , Θεσσαλονίκη [=Ασπροβάλτα], χ.χ., σ.335, 8ο , σκληρά εξώφυλλα, με αφιέρωση δωρητή 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 38568. Αγίου Αυγουστίνου αι Εξομολογήσεις. Τεύχος Α' * Τεύχος Β'. Εισαγωγή - Μετάφρασις - Σημειώσεις Ανδρέου Δαλεζίου, Β' έκδοσις, Αθήναι, 1951, σ.[ιστ' + 192] + σ.196, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27712. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ, Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν. Μελέτες - Άρθρα - Ομιλίες, Θεσσαλονίκη, 1965, σ.164, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 05571. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ, Ο χαρακτήρ των πρώτων κατά της εκκλησίας διωγμών και η περί των χριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1963, σ.34, 8ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34987. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Μητροπολίτης Περγάμου, Φως και Ζωή. Ομιλίαι και Λόγοι (Μέρη: Α' και Β'), Αθήναι, 1956, σ.391, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35304. ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Επιλογή καταγραφών από εκκλησιαστικό κατάστιχο Χρυσαυγής Βοΐου Κοζάνης [1895-1927], Θεσσαλονίκη, 1989, σ.40, 4ο, φωτογραφίες 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35305. ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Επιλογή καταγραφών από εκκλησιαστικό κατάστιχο Τσοτυλίου Κοζάνης [1913-1923], Θεσσαλονίκη, 1989, σ.31, 4ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση, περιορισμένες υπογραμμίσεις με μολύβι 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35592. ΑΔΑΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Κύπριος, Ο καθρέπτης της ψυχής, χ.τ., 1957, σ.191, 16ο, δεμένο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 17719. Αδελφότης Θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ", Πρακτικά Συνάξεως Θεολόγων (έτος 1973), Αθήναι, 1974, σ.18, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27868. Αδελφότης Θεολόγων η «ΖΩΗ», Αθάνατες μορφές - Εθνομάρτυρες: Ο Κύπρου Κυπριανός * Ο Κων/πόλεως Κύριλλος ΣΤ' * Ο Δέρκων Γρηγόριος, Αθήναι, 1956, σ.156, 16ο, εικόνες 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 28307. Αδελφότης Θεολόγων η «ΖΩΗ», Νέα Θεμέλια (Γάμος και συζυγία), Αθήναι, 1949, σ.254, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31195. Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Παιδικά διηγήματα: Από το στόμα των λύκων, Αθήναι, 1952, σ.96, 16ο, εικονογράφηση 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 38463. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Οικονόμος, Αρτάκη Κυζίκου, Αρτάκη, 1963, σ.29 + χάρτης, 8ο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 22508. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόσωπα και θέματα του θείου Πάθους (Κατά την τάξιν του τυπικού της Μ. Εβδομάδος), Θεσσαλονίκη, 1958, σ.78, 4ο, με αφιέρωση 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35288. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καταλυθήτω η Βαβυλών, Αθήνα, 1996, σ.62 4 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...43   Επόμενο >