(Θρησκεία)

853 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33985. [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1961-62] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος έκτος, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.248, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Χαρακτήρ της αλεξανδρινής μεταφράσεως του βιβλίου των Θρήνων * Παν. Χρήστου, Η εν τη τελευταία αναχωρήσει δραστηριότης Γρηγορίου του Θεολόγου κατά τας επιστολάς αυτού * Ευάγγελος Θεοδώρου, Η φιλοσοφία της θρησκείας του Karl Jaspers * Αντ. - Αιμ. Ταχιάος, Ο μητροπολίτης Ρωσίας Κυπριανός Τσάμπλακ [μαζί δεμένος] Τόμος έβδομος, Θεσσαλονίκη, 1962, σ.[19-249] - λείπει το πρώτο ανάτυπο του τόμου [σ.16]. Από τα περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Το βιβλίον του Αμώς. Μετάφρασις εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Η θεμελιώδης προϋπόθεσις ερμηνείας της βυζαντινής Ζωγραφικής * Σάββας Αγουρίδης, χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των χριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού [μαζί δεμένο] ΠΙΕΡΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η Ορθοδοξία εναντίον του Παπισμού και της Ουνίας, εν Αθήναις, 1960, σ.221 [μαζί δεμένο] Σεμινάριον Θεολόγων Θεσσαλονίκης, Παράδοσις και ανανέωσις εις την Εκκλησίαν, Θεσσαλονίκη, 1972, σ.206. Από τα περιεχόμενα: Βασ. Στογιάννος, Παράδοσις και Αγία Γραφή * Γ. Μαντζαρίδης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Ορθόδοξος Παράδοσις * Θωμ. Προβατάκης, Ορθόδοξος τέχνη και Παράδοσις 40 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36711. 5ο Συμπόσιο του αγίου Νικήτα * Νικήτη, 17 Σεπτεμβρίου 2000. Από τα περιεχόμενα: Ιωακείμ Κρικελίκος, Από την υμνολογία του Αγίου και ενδόξοθυ μεγαλομάρτυρος Νικήτα του θαυματουργού, προστάτου και πολιούχου της Νικήτης * Άγγελος Σμάγας, Στη Νικήτη, πριν την ιστορία * Νικόλαος Νικονάνος, Βασιλική Επισκόπου Σωφρονίου: Πρόταση αξιοποίησης * Ιωακείμ Παπάγγελος, Νικήτης εγκώμιον , Θεσσαλονίκη, 2001, σ.77, διαστάσεις 14.5Χ28, φωτογραφίες 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36477. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Διακήρυξις του Zagreb. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1968, σ.13 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36457. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η εν Άθω Σερβική Μονή του Χιλανδαρίου. Ονομασία, ίδρυσις, ιστορική ανασκόπησις, μνημεία τέχνης, βιβλιογραφία. Ανάτυπον , Αθήναι, 1968, σ.40, 8ο, εικόνες 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14802. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Εξαρχία της Θεσσαλονίκης και η Β' Οικουμενική Σύνοδος του 381 εις Κωνσταντινούπολιν. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1992, σ. 193-203, 8ο 3 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 14952. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο Κόσμος της Ορθοδοξίας - Η Σερβική Ορθόδοξος Εκκλησία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1968, σ. [231 - 295] + σ.10 εικόνες;, 8ο, με αφιέρωση 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 36478. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Το Αυτοκέφαλον της «Μακεδονικής» Ορθοδόξου Εκκλησίας επί τη βάσει των αποφάσεων της εκτάκτου Συνόδου της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1968, σ.23 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 39360. Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, Η μυστική εν Χριστώ ζωή. Πρόλογος, μεταφραστική απόδοσις - σχόλια: Αρχιμ. Ιωαννίκιος Κοτσώνης , Θεσσαλονίκη [=Ασπροβάλτα], χ.χ., σ.335, 8ο , σκληρά εξώφυλλα, με αφιέρωση δωρητή 12 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 38568. Αγίου Αυγουστίνου αι Εξομολογήσεις. Τεύχος Α' * Τεύχος Β'. Εισαγωγή - Μετάφρασις - Σημειώσεις Ανδρέου Δαλεζίου, Β' έκδοσις, Αθήναι, 1951, σ.[ιστ' + 192] + σ.196, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27712. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ, Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν. Μελέτες - Άρθρα - Ομιλίες, Θεσσαλονίκη, 1965, σ.164, 8ο 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 05571. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ, Ο χαρακτήρ των πρώτων κατά της εκκλησίας διωγμών και η περί των χριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1963, σ.34, 8ο 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 34987. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Μητροπολίτης Περγάμου, Φως και Ζωή. Ομιλίαι και Λόγοι (Μέρη: Α' και Β'), Αθήναι, 1956, σ.391, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35304. ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Επιλογή καταγραφών από εκκλησιαστικό κατάστιχο Χρυσαυγής Βοΐου Κοζάνης [1895-1927], Θεσσαλονίκη, 1989, σ.40, 4ο, φωτογραφίες 6 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35305. ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Επιλογή καταγραφών από εκκλησιαστικό κατάστιχο Τσοτυλίου Κοζάνης [1913-1923], Θεσσαλονίκη, 1989, σ.31, 4ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση, περιορισμένες υπογραμμίσεις με μολύβι 5 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 35592. ΑΔΑΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Κύπριος, Ο καθρέπτης της ψυχής, χ.τ., 1957, σ.191, 16ο, δεμένο 9 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 17719. Αδελφότης Θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ", Πρακτικά Συνάξεως Θεολόγων (έτος 1973), Αθήναι, 1974, σ.18, 8ο 4 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 27868. Αδελφότης Θεολόγων η «ΖΩΗ», Αθάνατες μορφές - Εθνομάρτυρες: Ο Κύπρου Κυπριανός * Ο Κων/πόλεως Κύριλλος ΣΤ' * Ο Δέρκων Γρηγόριος, Αθήναι, 1956, σ.156, 16ο, εικόνες 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 28307. Αδελφότης Θεολόγων η «ΖΩΗ», Νέα Θεμέλια (Γάμος και συζυγία), Αθήναι, 1949, σ.254, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 14 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 31195. Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Παιδικά διηγήματα: Από το στόμα των λύκων, Αθήναι, 1952, σ.96, 16ο, εικονογράφηση 7 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 38463. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Οικονόμος, Αρτάκη Κυζίκου, Αρτάκη, 1963, σ.29 + χάρτης, 8ο 9 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...43   Επόμενο >