(Αρχεία)

54 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 15625. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ], αρχείον Εργατικής Εστίας: "Φάκελος αποφάσεων Τοπικής Επιτροπής [Θεσσαλονίκης] και προσκλήσεων", 1957. Περιέχονται ακριβή αντίγραφα των αποφάσεων της Διοικούσης Επιτροπής Εργατικής Εστίας Θεσσαλονίκης διά το έτος 1957, δακτυλογραφημένα και υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα, 4φφ. έως 8φφ. το καθένα. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις από την 20η Συνεδρίαση (10/1/1957) έως και την 60η (24/12/1957). Σε αυτές καταγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της Εργατικής Εστίας. Αναφέρονται: Έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας, υπηρεσιακά, αιτήσεις, το Κέντρον Εργαζομένης Νεότητος (Κ.Ε.Ν.) και η έγκρισις εκδοθέντων ενταλμάτων πληρωμής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχετικά με το Κ.Ε.Ν. και την ψυχαγωγία των εργαζομένων. Στην τελευταία περιλαμβάνονται μουσικές και θεατρικές παραστάσεις (θίασοι Κ. Κουν, Καραντινού, Αλεξανδράκη, Χατζίσκου, Βαλάκου κ.ά.) καθώς και εκδρομές των μελών των εργατικών σωματείων 200 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14378. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ], αρχείον Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης: α) Χαρτόδετον κατάστιχον "Ταμείον", Ιούλιος1947-Ιούνιος 1951, 150 φφ. εκ των οποίων 87 γραμμένα, 27Χ36. Περιέχονται τα μηνιαία έσοδα και έξοδα του Εργατικού Κέντρου. Στα έσοδα περιλαμβάνονται εισπράξεις από εισφορές εργοδοτών, χρηματικά εντάλματα από το Εργατικό Κέντρο Αθηνών κλπ. Στα έξοδα περιλαμβάνονται λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές διδακτικού προσωπικού, δαπάνες συντηρήσεως χορωδίας, δαπάνες κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων κλπ. β) Χαρτόδετον κατάστιχον "Βοηθητικόν", Οκτώβριος 1947-Ιούνιος 1950, 150φφ. εκ των οποίων 130 γραμμένα, 27Χ36. Περιέχονται τα ετήσια έξοδα και έσοδα. Στα έξοδα περιλαμβάνονται δαπάνες διοικήσεως, δαπάνες μόρφωσης-πρόνοιας (αγορά μουσικών οργάνων και ειδών ραπτικής, αμοιβές διδακτικού προσωπικού κλπ.), δαπάνες περιουσιακών στοιχείων, ψυχαγωγίας (συντήρηση χορωδίας, συντήρηση αθλητικών και φυσιολατρικών ομάδων, κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, αμοιβές διδακτικού προσωπικού κλπ.) και δαπάνες για έπιπλα και σκεύη. Στα έσοδα περιλαμβάνονται: έσοδα τακτικά (ενοίκια κλπ.) και έκτακτα (από θεατρικές παραστάσεις) 280 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14379. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ], αρχείον Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης: Χαρτόδετον κατάστιχον "Καθολικόν" -βιβλίον εσόδων εξόδων, Ιούλιος 1947-Ιούλιος 1950, 150 φφ εκ των οποίων 130 γραμμένα, 27Χ36. Περιλαμβάνονται έξοδα διοικήσεως, λειτουργικά έξοδα, έξοδα ψυχαγωγίας (συντήρησης χορωδίας, συντήρησης και καταρτισμού εργατικών θεατρικών θιάσων, δαπάνες για θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, κλπ.), έξοδα μόρφωσης-πρόνοιας, γενικά έξοδα κλπ. Στα έσοδα περιλαμβάνονται οι εισφορές εργοδοτών (κυρίως καπνεμπόρων) και τα έσοδα από ενοίκια. Περιέχεται επίσης η κίνηση λογαριασμού του Κέντρου στην Τράπεζα της Ελλάδος 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14316. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]: 1 Χαρτόδετον πολυσέλιδο "βιβλίον συνδρομητών Αρμενοπούλου", 25Χ35, 1948-1949 Στο πρώτο μέρος περιέχονται αλφαβητικώς τα ονόματα και οι διευθύνσεις των παραληπτών του περιοδικού στη Θεσσαλονίκη και στο δεύτερο μέρος τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις και οι ιδιότητες των παραληπτών στις άλλες πόλεις της Ελλάδος 2 Ομοίως χαρτόδετον βιβλίον συνδρομητών του περιοδικού διά το έτος 1956 με τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραληπτών στη Θεσσαλονίκη, 25Χ35 100 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14346. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]: 263 έγγραφα, δελτία παραγγελίας και εμπορική αλληλογραφία, μεταξύ της αθηναϊκής επιχείρησης "Λ. Αρσλάνογλου & Ηλ. Καμσιζόγλου - νηματουργικαί, εριουργικαί & ταπητουργικαί εργασίαι" και των αντιπροσώπων τους στη Θεσσαλονίκη (και Β. Ελλάδα) Σ. Ευτυχίδη & Α. Τασούδη. Ανταλλάσσονται πληροφορίες για την υποβολή & εκτέλεση παραγγελιών πελατών από τη Δράμα, Καβάλα, Σέρρες, Σιδηρόκαστρο κ.ά., για τον υπάρχοντα "συναγωνισμό", για τη φερεγγυότητα πελατών, καθώς και για την πολιτική πιστώσεων ("γραμμή συντηρητική") κ.ά., 1937-1938 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 25744. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]: Ανώνυμος Υφασματεμπορική Εταιρεία Υιοί Ιωάννου Καρακωστάνογλου, Γραμμάτια Εισπρακτέα. Κατάστιχον, 1938 - 1939, 199φφ. αριθμημένα από τα οποία είναι γραμμένα με μελάνι τα 196φφ., διαστάσεις 23Χ34, σκληρά εξώφυλλα. Σε κάθε φύλλο καταγράφονται οι οικονομικές δοσοληψίες της Εταιρείας με καθέναν από τους χριστιανούς και εβραίους πελάτες της στην Θεσσαλία και, κυρίως, στην Μακεδονία. Στην αριστερή σελίδα σημειώνονται τα γραμμάτια "έναντι χρέους" ή "έναντι τιμολογίου" και στην δεξιά σελίδα σημειώνεται η προεξόφλησις του γραμματίου σε μία από τις τράπεζες της Θεσσαλονίκης 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14353. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]: Βιβλίον σιδηροδρόμων "Τransports militaires a crédit" Καταχωρούνται ημερομηνίες, δρομολόγια από πόλεις της Β Ελλάδος προς Θεσσαλονίκη, αριθμός μεταφερομένων στρατιωτικών, είδος και βάρος μεταφερομένου στρατιωτικού υλικού, 1920, διαστάσεις 22 x 32, χφ , στη γαλλική γλώσσα Φύλλα 100, εκ των οποίων γραμμένα τα 82 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 22210. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]: Κατάστιχον - Ιωάννης Τσουργιάννης και Σταύρος Στούμπος, εργολάβοι μηχανικοί. Ταμείον από 9ης Νοεμβρίου 1956 μέχρι 30ης Νοεμβρίου 1958, 200φφ. όλα γραμμένα με μελάνι, διαστάσεις 25Χ35. Καταγράφονται αναλυτικώς τα έσοδα από τις πωλήσεις διαμερισμάτων και τα διάφορα έξοδα κατασκευής και πωλήσεως των διαμερισμάτων (υλικά, ημερομίσθια, μεταφορικά, φόροι, μεσιτικά, συμβολαιογραφικά, Ι.Κ.Α. κ.ά.] 120 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14339. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]: Φάκελος περιέχων 38 έγγραφα των ετών 1937-1939, κυρίως σχετικά με την ανοικοδόμηση του Υποκαταστήματος της Α. Τ. Ε. στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνει 26σέλιδη δακτ. συγγραφή υποχρεώσεων, στατικούς υπολογισμούς, σχεδιαγράμματα, λογαριασμούς χρεοπιστώσεων, την αλληλογραφία μεταξύ των δύο εργοληπτών. Σε ορισμένες επιστολές γίνονται αναφορές και στο κτίριο Στρατωνισμού της Μοίρας Έφίππου Πυροβολικού και Ίλης Μηχανικού "Λεμπέτ", ως προς το οποίο επίσης υπήρχε συνεργασία των 2 μηχανικών 100 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 17862. [Καβάλα]: ΒΑΛΚΑΝΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑ, Κατάστιχον, "Κατάστασις πωλήσεων" και "Ανάλυσις παραλαβών" για το χρονικό διάστημα 10/8/1964 - 31/12/1964, 120 διπλά φύλλα, διαστάσεις 39Χ30. Στις καταστάσεις πωλήσεων περιέχονται τα ονοματεπώνυμα των αγοραστών, η αξία και η ανάλυσις των πωλήσεων. Στις αναλύσεις παραλαβών περιλαμβάνονται τα είδη, η προέλευσις και η ποσότης κάθε είδους 80 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14409. [Καβάλα]: Φάκελος περιέχων 69 μηνιαίες "Εκθέσεις - Επισκοπήσεις εργασιών" και τα αντίστοιχα Προσαρτήματα με την κίνηση λογαριασμών του Υποκαταστήματος της Εμπορικής Τραπέζης Καβάλας, Ιανουάριος 1957 - Δεκέμβριος 1959. Εις τις εκθέσεις περιγράφεται συνοπτικά η συνολική κατάστασις της αγοράς με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά καπνών. Επιπλέον επισημαίνονται οι δυσκολίες λειτουργίας του Υποκαταστήματος (έλλειψις προσωπικού) και παρακολουθείται η λειτουργία των ανταγωνιστριών τραπεζών 200 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14130. [ΚΕΡΚΥΡΑ], αρχείον Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν. Α. Τ. ) 1936-1937. Περιλαμβάνει 66 έγγραφα σχετικά με την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου [αίτηση, πιστοποιητικό κοινότητος ή δήμου με την φωτογραφία του αιτούντος, ένορκον βεβαίωσιν "οτι από του 1908 μέχρι σήμερον δεν απέκτησα έτερον ναυτικόν φυλλάδιον", καρτέλα με την φωτογραφία, την υπογραφή και το αποτύπωμα του δεξιού δείκτου του αιτούντος κ. λ. π. ] 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14134. [ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ], αρχείον Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν Α Τ ) των ετών 1936-1937: 48 έγγραφα σχετικά με την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου [αίτησις, πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, πιστοποιητικόν κοινότητος με την φωτογραφία του αιτούντος (υπογράφουν ο πρόεδρος και ο εφημέριος), ιατρική γνωμάτευσις, ένορκος βεβαίωσις του λιμεναρχείου Αργοστολίου "οτι από του 1908 μέχρι σήμερον δεν απέκτησα έτερον ναυτικόν φυλλάδιον" κ λ π ] 100 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14365. [Κοινωνικά - Αποκατάστασις Απόρων Κορασίδων], αρχείον Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος: α) Φάκελος περιέχων 56 εγκυκλίους της Ερανικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής προς Αποκατάστασιν Απόρων Κορασίδων των ετών 1957-1966. Από τις εγκυκλίους προκύπτει η λειτουργία του θεσμού σχετικά με τον τρόπο διαθέσεως των βιβλιαρίων, τα διακινούμενα οικονομικά μεγέθη, καθώς και διάφορες, προς ενίσχυσιν του σκοπού, δραστηριότητες (έρανοι, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και προσφορές ιδιωτών). Επίσης περιέχονται οι απολογισμοί πεπραγμένων των ετών 1957, 1960 και 1961. β) Φάκελος περιέχων 39 έγγραφα και σημειώματα σχετικά με τον διενεργηθέντα υπέρ των απόρων κορασίδων έρανον εις την Θεσσαλονίκην την 10/10/1958. Εκτός των άλλων περιέχονται καταστάσεις προταθεισών κορασίδων προς προικοδότησιν, κατάστασις παραδοθέντων κουπονίων, κανονισμός διενεργείας εράνων και η κατάστασις εισπραχθέντων ποσών του εράνου 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14366. [Κοινωνικά - Αποκατάστασις Απόρων Κορασίδων], αρχείον Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος: α) Φάκελος περιέχων 49 έγγραφα της Ερανικής Επιτροπής (1956-1958) σχετικά με τους τομείς δράσεώς της (εκδηλώσεις, τοπικοί έρανοι, εισφοραί πελατών της Τραπέζης), τα κριτήρια απορίας κορασίδων, τον απολογισμόν πεπραγμένων, τις εισπράξεις εξ εράνων και καλλιτεχνικών παραστάσεων, την συνεργασίαν μετά της Αγροτικής Τραπέζης, καθώς και τας αναπαλλοτριώτους καταθέσεις προθεσμίας λόγω προικός β) 26 "Καταθέσεις αποδοτέες μετά την τέλεσιν γάμου " και αποδείξεις καταθέσεων δωρεών τρίτων υπέρ κορασίδων, 1956-1963 γ) 31 έγγραφα αφορώντα την λειτουργίαν της Υποεπιτροπής Αρναίας (συναλλαγές με την Ε. Τ. Ε. , κ ά ), 1959 160 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 15051. [Κοινωνικά, άποροι]: 2 φάκελοι περιέχοντες 199 καταστάσεις διανομής τροφίμων [=αποδείξεις παραλαβής] στους απόρους ενοριών της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 1958. Τα αποσταλέντα υπό του Αμερικανικού λαού τρόφιμα, δια της Συνοδικής Επιτροπής Αλληλοβοηθείας και σχέσεων μετά των ξένων εκκλησιών , διανέμει σχετική επιτροπή και παραλαμβάνει ο/η αρχηγός της οικογενείας των απόρων. Σε κάθε έντυπο φύλλο συμπληρώνονται τα μέλη των απόρων οικογενειών [ονοματεπώνυμα] και υπογράφει ο παραλήπτης των τροφίμων 250 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 15052. [Κρήτη, Ι. Μαμαλάκης]΅: α) Χειρόγραφο, πιθανόν δημοσιευθέντος βιβλίου του καθηγητή για την Κρήτη, 227 φφ. - από το φύλλο 3 έως το 231 (λείπουν τα φύλλα 20 και 21), γραμμένα με στυλό σε κόλες αναφοράς και πιασμένα με χοντρό σπάγγο στα περιθώρια. β) 62 λυτά χειρόγραφα φύλλα (και σημειώματα), πιθανόν δημοσιευθέντος κειμένου του καθηγητή για την Κρήτη 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14362. [ΚΡΗΤΗ] αρχείον Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν Α Τ ): 3 φάκελοι με 212 έγγραφα σχετικά με την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου των ετών 1936-1937 [πιστοποιητικόν δήμου ή κοινότητος με την φωτογραφία του αιτούντος, ένορκος βεβαίωσις ενώπιον του Λιμενάρχου "οτι από του 1908 μέχρι σήμερον δεν απέκτησα έτερον ναυτικόν φυλλάδιον", καρτέλα με την φωτογραφία, την υπογραφή και το αποτύπωμα του δεξιού δείκτου του αιτούντος, πιστοποιητικόν στρατολογίας, πιστοποιητικόν υγείας κ λ π ] 600 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 26523. [ΛΑΓΚΑΔΑΣ]: Υπουργείον Γεωργίας, Φάκελος Βρωμολιμνών Επαρχίας Λαγκαδά νομού Θεσσαλονίκης, 1950-1959. Υποφάκελος Α'. "Σύντομος αναγνωριστική έκθεσις αξιοποιήσεως λεκανοπεδίου Βρωμολιμνών υπό Αλεξ. Μουταφτσή, Γεωπόνου ΥΕΒ", 1959, 39φφ. χειρόγραφο - γραμμένο με μολύβι [το ίδιο δακτυλογραφημένο, 25φφ.]. Περιεχόμενα: Γενικά περιγραφικά στοιχεία * Κλιματολογία * Υδρολογία * Γεωλογία - Εδαφολογία * Πολιτικαί, κοινωνικαί κλπ. συνθήκαι * Γεωργία - Κτηνοτροφία * Αξιοποίησις ελών. Υποφάκελος Β'. 42 εκθέσεις και έγγραφα σχετικά με την αποξήρανση και την αξιοποίηση των Βρωμολιμνών. Από τα περιεχόμενα: Επιστολή του Walter E. Packard, Chief, Production Section Food & Agriculture Division * Έγγραφον του Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης * Ψήφισμα "υπερτρισχιλίων άρτι επαναπατρισθέντων κατοίκων" του Σωχού και 10 χωριών * Γεωργοοικονομική μελέτη δια την αποξήρανσιν των Βρωμολιμνών...και Εδαφολογική μελέτη του έργου * Υπόμνημα της Εποπτείας Γεωργικών Εφαρμογών Θεσσαλονίκης. Η αποξήρανση των λιμνών αποτελεί το ζωτικότερο ζήτημα της περιοχής. Η ελονοσία ["και η εκ ταύτης φυματίωσις"] μαστίζει την περιοχή και η θνησιμότητα είναι υψηλή. Μετά την αποξήρανση θα αποδοθούν στους γεωργούς 15000 στρέμματα εύφορης γης και έτσι θα ενισχυθεί ο γεωργικός κλήρος των 25 στρεμμάτων ο οποίος είναι "παντελώς ανεπαρκής δια την διατήρησιν εις την ζωήν άνω των 2.500 οικογενειών" 100 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 20795. [Μυτιλήνη]: Μεταλλείον Λευκολίθου Βασιλικών, 1937. Φάκελος περιέχων α) 98 χειρόγραφες "Αποδείξεις", οι οποίες αφορούν στα λειτουργικά έξοδα του Μεταλλείου [αγορά διαφόρων ειδών (ποσότητες και τιμές), αγώγια κ.ά.] β) Κατάστασις ημερομισθίων 16-31 Αυγούστου 1937, 3φφ. χφ. με 140 ονοματεπώνυμα - ημερομίσθια - τιμή - ποσό, υπογραφές των εργατών γ) Αποδείξεις διαφόρων υπηρεσιών δ) Δύο "Καταστάσεις τραυματιών του μεταλλείου του κυρίου Αλ. Αποστολίδου κατά τους μήνες Οκτώβριον και Νοέμβριον 1937", υπογράφει ο γιατρός 90 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3   Επόμενο >