(Λαογραφία)

226 εγγραφές [141 - 160] Αναζήτηση:  
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 40578. ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ, Δημοτικά τραγούδια. Η μουσική παράδοση της Νιγρίτας και της Βισαλτίας. ["Αποτελείται: 1. Από το κυρίως βιβλίο 808 σελίδων, όπου καταγράφονται οι στίχοι και οι απομαγνητοφωνήσεις από 793 τραγούδια της Βισαλτίας, με 1678 παραλλαγές τους. 2. Από ένα τεύχος 46 σελίδων, με τα ευρετήρια των τραγουδιών, που συνοδεύεται από δύο δίσκους DVD, όπου περιέχονται 1169 ηχογραφήσεις."] , Θεσσαλονίκη, 2007 30 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 37885. [Περιοδικό]: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, περιοδική - δίμηνη έκδοση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης», Φλώρινα. Έτος 34, τεύχος 199 - 200 - 201, Ιανουάριος - Ιούνιος 1990, σ.118, φωτογραφίες και σχήματα. Περιεχόμενα: Κωνσταντίνος Νάτσης, Λαογραφικά στοιχεία και παραδοσιακοί χοροί του νομού Φλωρίνης 9 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 36576. [Περιοδικό]: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, περιοδική - τρίμηνη έκδοση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης», Φλώρινα. Τεύχος 259/260, Απρίλιος - Ιούνιος 2001, σ.119 +σ.9 φωτογραφίες. Περιεχόμενα: Παραδοσιακά τραγούδια του νομού Φλώρινας. Έρευνα - Καταγραφή: Χριστίνα Γεωργ. Βακάλη 8 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 15460. [Περιοδικό]: Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη * χειροτεχνία - καλλιτεχνία - λαογραφία - ιστορία - αρχαιολογία, Αθήναι. αριθμός 4, 1971, αριθμός 8, αριθμός 10, αριθμός 12, αριθμός 14, 1974. Συνολικά 5 τεύχη 25 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 17907. [Περιοδικό]: ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ, διμηνιαίο λαογραφικό περιοδικό Παναγίας Σουμελά, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Θεσσαλονίκη. Περίοδος Β' - τεύχος 84 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1991 έως τεύχος 89 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1991, πλήρες, σ.384. Συνολικά 6 διπλά τεύχη 18 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 17908. [Περιοδικό]: ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ, διμηνιαίο λαογραφικό περιοδικό Παναγίας Σουμελά, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Θεσσαλονίκη. Περίοδος Β' - τεύχος 90 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1992 έως τεύχος 94 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1992, πλήρες, σ.424. Συνολικά 6 διπλά τεύχη 18 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 17901. [Περιοδικό]: ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ, διμηνιαίον λαογραφικόν περιοδικόν, βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, Θεσσαλονίκη. Περίοδος Β' - τεύχος 7ον Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1976 έως τεύχος 12ον Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1976, πλήρες, σ.495, μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο του προτελευταίου τεύχους. Συνολικά 6 διπλά τεύχη 24 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 17902. [Περιοδικό]: ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ, διμηνιαίον λαογραφικόν περιοδικόν, βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, Θεσσαλονίκη. Περίοδος Β' - τεύχος 13ον Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1977 έως τεύχος 18ον Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1977, πλήρες, σ.479, μέτρια κατάσταση του προτελευταίου τεύχους. Συνολικά 6 διπλά τεύχη 24 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 17903. [Περιοδικό]: ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ, διμηνιαίον λαογραφικόν περιοδικόν, βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, Θεσσαλονίκη. Περίοδος Β' - τεύχος 19ον Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1978 έως τεύχος 24ον Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1978, πλήρες, σ.478. Συνολικά 6 διπλά τεύχη 24 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 17905. [Περιοδικό]: ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ, τριμηνιαίο λαογραφικό περιοδικό Παναγίας Σουμελά, βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, Θεσσαλονίκη. Περίοδος Β' - τεύχος 76 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 1989 έως τεύχος 79 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1989, πλήρες, σ.432. Συνολικά 4 τριπλά τεύχη 16 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 13691. [Περιοδικό]: Quality, έκδοσις του Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας, n 4 (December 1968), dedicated to Religious Αrt, n 14 (July - September 1971), dedicated to Greek Μetallotechnia, n 20 (January - Μarch 1973), dedicated to the accomplishments of Greek craftsmen, n 21 (Αpril - June 1973), dedicated to the work of Cretan craftsmen Έκαστον 10 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 13721. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ. Α., Παιδευτική σημασία και προβλήματα της Λαογραφίας, Θεσσαλονίκη, 1963, σ.21, 8ο 6 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 30011. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ., Λαογραφική αποστολή εις Χειράδες και Βελικοστήν Αρκαδίας. Ανάτυπον, εν Αθήναις, "Ακαδημία Αθηνών", 1959, σ.412-415 4 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 41769. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ., Μητραγύρται- Μηναγύρται. Ανάτυπον, εν Αθήναις, "Ακαδημία Αθηνών", 1969, σ.106-112 5 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 22127. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ, Ο τούρκικος καφές εν Ελλάδι, τρίτη έκδοση, [Αθήνα], "Γράμματα", 1980, σ.93, 8ο, καλές φωτογραφίες και σχέδια 9 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 37335. ΠΙΤΕΝΗΣ, ΖΗΝΩΝ (ΛΙΟΛΙΟΣ), Κουζανιώτ'κα μπέντια [μπέντια = εύθυμες ιστορίες], Αθήναι, 1971, σ.317, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, με αφιέρωση στον Β. Φόρη - ενδιαφέρουσες σημειώσεις με μολύβι του Φόρη στα περιθώρια του βιβλίου 23 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 30912. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του Ελληνικού λαού. Παροιμίαι. 4 τόμοι. Φωτοτυπική ανατύπωσις της πρώτης εκδόσεως [μαζί του ιδίου] Παραδόσεις. 2 τόμοι. Φωτοτυπική ανατύπωσις της πρώτης εκδόσεως συμπληρωμένη με τους απαραίτητους πίνακας. Προτάσσεται πλήρης βιβλιογραφία των δημοσιευμάτων του συγγραφέως , Αθήνα, "Εργάνη", 1965, σ.[π'+600] + 699 + 686 + 686 +σ.1348+30, 4ο, άκοποι 160 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 17931. Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού, Δημοτικά τραγούδια και Λαογραφικά σύμμικτα. [Μέρος Α': Δημοτικά τραγούδια - Μέρος Β': Λαογραφικά σύμμικτα]. Επιμέλεια Νικ. Κατσάνης , Θεσσαλονίκη, 1998, σ.126, 8ο 10 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 13742. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, Θ, Η ρουλέττα, Αθήνα, "Εστία", [1963;], σ 106, 8ο, εικ 10 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 29996. ΠΡΟΒΑΤΑΚΗΣ, ΘΩΜΑΣ, Τέχνη και παράδοσις των προσφορικών σφραγίδων του βορειοελλαδικού χώρου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1975, σ.[219-234]+σ.24 πίνακες 9 €
< Προηγούμενο   1... 6 7 [8] 9 10 ...12   Επόμενο >