(Τοπικά)

136 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13388. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Πολεοδομικόν Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1950, σ.35+χάρτης, 8ο, φωτογραφίες 9 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13320. ΚΩΝΣΤΑΣ, Κ. Γ., Η τέχνη του διοικείν κρατικάς υπηρεσίας και ιδιωτικάς επιχειρήσεις, Θεσσαλονίκη, 1950, σ.152, 4ο 14 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 22598. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π. Δ., Τα χειρόγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.265-284+8 πίνακες 5 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 20068. ΜΕΡΤΖΟΣ, Ν. - ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, Κ., Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Χρονικό 1939 - 2007, Θεσσαλονίκη, 2007, σ.178, μεγάλο σχήμα 18 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13425. [ΜΕΤΑΞΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πρύτανις], Η τελετή της θεμελιώσεως των νέων Πανεπιστημιακών κτιρίων. Αντιφώνησις εκφωνηθείσα ...υπό ...Ιωάννου Μεταξά...Προσφώνησις και λόγος υπό Αναστασίου Οικονομοπούλου Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου, εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1939, σ. 23+7φφ. εξαιρετικές φωτογραφίες+διάγραμμα, 4ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13336. ΜΙΣΥΡΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η ιδέα της πατρίδος και του έθνους μέσα εις το πλαίσιον της αγωγής. Πρώτη διάλεξις Συλλόγου Γονέων Θεσσαλονίκης "Η Δράσις", Θεσσαλονίκη, 1933, σ. 31, 8ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13309. ΜΠΟΚΟΒΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πολιτικά και οικονομικά, Θεσσαλονίκη, 1981, σ 176, 8ο, με αφιέρωση, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 8 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 34579. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, Κ. Γ., Η ιστορία της Ελλάδος κατά νομούς - Νομός Θεσσαλονίκης. Επιμέλεια εκδόσεως: Κ. Γ. Μπριλάκης * κείμενα Α. Φ. Μακρή, Θεσσαλονίκη, 1976, σ.110, 8ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13524. Ομιλία Νομάρχου Θεσσαλονίκης Νικ. Κουρνάβου προς τους κ. κ. Σπουδαστάς της Σχολής Εθνικής Αμύνης. Θέμα: "Πολιτικο - οικονομική κατάστασις του νομού Θεσσαλονίκης. Εξελίξεις και επιτεύξεις. Θέματα απασχολούντα την Διοίκησιν" [πολυγραφημένο], 1966, 31φφ. διαστάσεις 22Χ34 14 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13348. ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ, Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς επί τη επισήμω αυτών εισόδω εις το Πανεπιστήμιον, εν Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1933, σ.6, 4ο 6 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15467. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Εκθέσεις Εισηγητικών Επιτροπειών κατά την πλήρωσιν των τακτικών εδρών: 1. Γεωργικής Τεχνολογίας 2. Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων 3. Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας. Πανεπ. έτος 1939-1940, εν Θεσσαλονίκη, 1940, σ.38, 4ο 9 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13500. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις πεπραγμένων κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1950 - 1951 Πρυτανεία Νικολάου Εμπειρίκου - Εικοσιπενταετηρίς (1926 - 1951), Θεσσαλονίκη, 1952, σ 59 + φωτ, 8ο 8 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 31379. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του Πανεπιστημιακού έτους 1930 - 1931. Πρυτανεία Ιωάννου Βογιατζίδου, εν Θεσσαλονίκη, 1930, σ.38, 4ο 8 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 23897. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1936-37. Πρυτανεία Νικολάου Παπαδάκη, εν Θεσσαλονίκη, 1936, σ.58, 4ο 14 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15461. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1947-48. Πρυτανεία Βασιλείου Ιωαννίδου, εν Θεσσαλονίκη, 1948, σ.84, 4ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15462. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1948-49. Πρυτανεία Γεωργίου Δεληγιάννη, εν Θεσσαλονίκη, 1949, σ.103, 4ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15463. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1949-50. Πρυτανεία Κωνσταντίνου Καραβά, Θεσσαλονίκη, 1950, σ.84, 4ο 11 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15464. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1950-1951. Πρυτανεία Νικολάου Εμπειρίκου, Θεσσαλονίκη, 1951, σ.87, 4ο 10 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 22524. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1951-52. Πρυτανεία Κωνσταντίνου Λιβαδά, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.84 10 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 22525. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1952-53. Πρυτανεία Ανδρέου Ξυγγοπούλου, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.96, μικρό σκίσιμο στο εξώφυλλο 8 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6   Επόμενο >