(Τοπικά)

137 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13186. ΚΑΨΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η νέα κοινωνική ανθρωπολογία, Θεσσαλονίκη, 1928, σ.111, 16ο 15 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13388. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Πολεοδομικόν Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1950, σ.35+χάρτης, 8ο, φωτογραφίες 9 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13320. ΚΩΝΣΤΑΣ, Κ. Γ., Η τέχνη του διοικείν κρατικάς υπηρεσίας και ιδιωτικάς επιχειρήσεις, Θεσσαλονίκη, 1950, σ.152, 4ο 14 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 22598. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π. Δ., Τα χειρόγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.265-284+8 πίνακες 5 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13461. Μέριμνα Ποντίων Κυριών 1904-1979, Θεσσαλονίκη, 1980, σ.110, 8ο, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη με την επιμέλεια του Ντίνου Χριστιανόπουλου, εξώφυλλο Κάρολου Τσίζεκ 18 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 20068. ΜΕΡΤΖΟΣ, Ν. - ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, Κ., Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Χρονικό 1939 - 2007, Θεσσαλονίκη, 2007, σ.178, μεγάλο σχήμα 18 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13425. [ΜΕΤΑΞΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πρύτανις], Η τελετή της θεμελιώσεως των νέων Πανεπιστημιακών κτιρίων. Αντιφώνησις εκφωνηθείσα τη 16η Φεβρουαρίου 1939 υπό ...Ιωάννου Μεταξά...Προσφώνησις και λόγος υπό Αναστασίου Οικονομοπούλου Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου, εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1939, σ. 23+7φφ. εξαιρετικές φωτογραφίες+διάγραμμα, 4ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13336. ΜΙΣΥΡΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η ιδέα της πατρίδος και του έθνους μέσα εις το πλαίσιον της αγωγής. Πρώτη διάλεξις Συλλόγου Γονέων Θεσσαλονίκης "Η Δράσις", Θεσσαλονίκη, 1933, σ. 31, 8ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13309. ΜΠΟΚΟΒΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πολιτικά και οικονομικά, Θεσσαλονίκη, 1981, σ 176, 8ο, με αφιέρωση, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 8 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 34579. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, Κ. Γ., Η ιστορία της Ελλάδος κατά νομούς - Νομός Θεσσαλονίκης. Επιμέλεια εκδόσεως: Κ. Γ. Μπριλάκης * κείμενα Α. Φ. Μακρή, Θεσσαλονίκη, 1976, σ.110, 8ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13524. Ομιλία Νομάρχου Θεσσαλονίκης Νικ. Κουρνάβου προς τους κ. κ. Σπουδαστάς της Σχολής Εθνικής Αμύνης. Θέμα: "Πολιτικο - οικονομική κατάστασις του νομού Θεσσαλονίκης. Εξελίξεις και επιτεύξεις. Θέματα απασχολούντα την Διοίκησιν" [πολυγραφημένο], 1966, 31φφ. διαστάσεις 22Χ34 14 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13348. ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ, Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς επί τη επισήμω αυτών εισόδω εις το Πανεπιστήμιον, 23 Οκτωβρίου 1932, εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1933, σ.6, 4ο 7 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15467. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Εκθέσεις Εισηγητικών Επιτροπειών κατά την πλήρωσιν των τακτικών εδρών: 1. Γεωργικής Τεχνολογίας 2. Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων 3. Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας. Πανεπ. έτος 1939-1940, εν Θεσσαλονίκη, 1940, σ.38, 4ο 9 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 13500. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις πεπραγμένων κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1950 - 1951 Πρυτανεία Νικολάου Εμπειρίκου - Εικοσιπενταετηρίς (1926 - 1951), Θεσσαλονίκη, 1952, σ 59 + φωτ, 8ο 8 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 31379. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του Πανεπιστημιακού έτους 1930 - 1931. Πρυτανεία Ιωάννου Βογιατζίδου, εν Θεσσαλονίκη, 1930, σ.38, 4ο 8 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 23897. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1936-37. Πρυτανεία Νικολάου Παπαδάκη, εν Θεσσαλονίκη, 1936, σ.58, 4ο 14 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15461. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1947-48. Πρυτανεία Βασιλείου Ιωαννίδου, εν Θεσσαλονίκη, 1948, σ.84, 4ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15462. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1948-49. Πρυτανεία Γεωργίου Δεληγιάννη, εν Θεσσαλονίκη, 1949, σ.103, 4ο 12 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15463. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1949-50. Πρυτανεία Κωνσταντίνου Καραβά, Θεσσαλονίκη, 1950, σ.84, 4ο 11 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 15464. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1950-1951. Πρυτανεία Νικολάου Εμπειρίκου, Θεσσαλονίκη, 1951, σ.87, 4ο 10 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6   Επόμενο >