(Ποικίλα Συλλεκτικά)

1.376 εγγραφές [1321 - 1340] Αναζήτηση:  
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19384. [Φλώρινα, κάρτα]: Φλώρινα, απρόμαυρη, προπολεμική 13 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17774. [Φλώρινα]: Κεντρική Επιτροπή Καταδιώξεως Ακρίδων νομού Φλωρίνης [ΚΕΚΑ], Περί καταπολεμήσεως των ακρίδων - Διαταγή του Νομάρχη Φλωρίνης ως προέδρου της ΚΕΚΑ προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, τους Διοικητάς Αστυνομικών Τμημάτων και τους Διευθυντάς Σχολείων, 1931, 1φ., διαστάσεις 35Χ50 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 27851. [Φλώρινα]: Σύνδεσμος Αλευρομύλων Μακεδονίας - Θράκης, 7 Δελτία εγγραφής, 1936 - 1939, υπογραφή εγγραφομένου. Σε κάθε δελτίο καταγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη [ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ηλικία, τόπος γεννήσεως] και τα στοιχεία του αλευρομύλου [τοποθεσία του μύλου, τύπος μηχανής, δύναμις μηχανής, πέτρες - ζεύγη, άλλα εργαλεία, είδος κτιρίου, έτος ιδρύσεως]. Επί πλέον ο εγγραφόμενος συμπληρώνει δύο ερωτήσεις του δελτίου: Πόσες αγροτικές οικογένειες υπάρχουν; Εις το ίδιον μέρος αν υπάρχη και άλλος μύλος; 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17626. [Φωτογραφία]: Αρρεναγωγείον Νεοχωρίου [Κωνσταντινούπολις] 1913, παλαιά ανατύπωση [δεκαετία του '50;] πρωτοτύπου φωτογραφίας πιθανόν της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, διαστάσεις 23Χ18 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 24356. [Φωτογραφία]: Ε.Ο.Ν. - Ασπρόμαυρη φωτογραφία, διαστάσεις 6Χ9, στο πίσω μέρος σημειώνεται η χρονολογία 24/3/[19]39 [πιθανόν πρόκειται για νεολαίους της Θράκης που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα] 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 24355. [Φωτογραφία]: Ε.Ο.Ν. - Ασπρόμαυρη φωτογραφία, διαστάσεις 9Χ6, κομμένες οι γωνίες, στο πίσω μέρος σημειώνεται: Εν Αθήναις τη 31 - 3 - [19]39 Ε.Ο.Ν.Π.Θ. Ζάππειον [πιθανόν πρόκειται για νεολαίους της Θράκης που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου] 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 24387. [Φωτογραφία]: Κωνσταντίνος Καραμανλής, τραβηγμένη πιθανόν πριν από την Επταετία, ασπρόμαυρη, διαστάσεις 18Χ24 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 34017. [Χαλκίδα, κάρτα]: Λεωφόρος Παραλίας, Καταστήματα Β. Π. Μπαφέρου, ασπρόμαυρη, προπολεμική, αχρησιμοποίητη 18 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 34018. [Χαλκίδα, κάρτα]: Σχολή Εφ. Αξιωματικών, Καταστήματα Β. Π. Μπαφέρου, ασπρόμαυρη, προπολεμική, αχρησιμοποίητη, ελαφρύ τσάκισμα στην κάτω αριστερή γωνία 25 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 26581. [Χαλκίδα]: Βασίλειος Χρ. Αντωνίου Συνταξιούχος Δικηγόρος, Ενημερωτικόν Υπόμνημα προς τους συνταξιούχους δικηγόρους, Χαλκίδα, 1935, μονόφυλλο, διαστάσεις 19X30 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 33459. [Χαλκίδα]: Ο ΦΡΟΥΡΟΣ, μηνιαίον εθνικοθρησκευτικόν φύλλον φων΄ξ του Συλλόγου, Χαλκίς. Έτος Α', αριθ.1, Νοέμβριος 1958, σ.4 και αριθ.2, Δεκέμβριος 1958, σ.4 7 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 33460. [Χαλκίδα]: Ο ΦΡΟΥΡΟΣ, μηνιαίον εθνικοθρησκευτικόν φύλλον φωνή του Συλλόγου, Χαλκίς. Έτος Α', αριθ.1, Νοέμβριος 1958, σ.4, αριθ.2, Δεκέμβριος 1958, σ.4 και αριθ.4, Φεβρουάριος 1959, σ.4 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12935. [Χαλκίδα]: Σύλλογος εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαιδεύσεως, Ονομαστική κατάστασις μελών [33 μέλη], 1951. β) Πληρεξούσιον με το οποίον ορίζεται αντιπρόσωπος του Συλλόγου δια το ΙΖ' συνέδριον του κλάδου, 1951 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17802. [Χαλκίδα]: Σωματείον Φορτοεκφορτωτών... ο Άγ. Δημήτριος, Επιστολή προς το Σωματείο Λιμενεργατών Θεσσαλονίκης, 1952, [μαζί] ο φάκελος με έντυπη φίρμα του Σωματείου 4 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12776. [Χαλκιδική, Δημόσια Ασφάλεια]: Νομαρχία Χαλκιδικής, κοινοποίησις εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Περί της νομιμοφροσύνης των προσλαμβανομένων εργατών", εμπιστευτική, 5-1-1967, μονόφυλλο, πολυγραφημένο 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36329. [Χαλκιδική, Ταξιάρχης]: Φωτογραφία ασπρόμαυρη, διαστάσεις 14Χ14, ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Καλλίνικος [Χαραλαμπάκης] σημειώνει στο λευκό μέρος μπροστά με μελάνι: "Ταξιάρχης Χαλκιδικής 9/11/'49" και στο πίσω μέρος γράφει με μολύβι μικρή σημείωση, τσάκισμα κατά πλάτος στο λευκό περιθώριο, περιορισμένα στίγματα [πιθανόν φωτογραφίζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Πολυγύρου που κατάγονται από τον Ταξιάρχη] 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20018. [Χαλκιδική]: 10 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση 5 ακτημόνων κατοίκων της κοινότητος Γαλαρινού, 1962. Κάθε περίπτωση περιλαμβάνει δύο έγγραφα: την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (ή πιστοποιητικόν) του αιτούντος 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20017. [Χαλκιδική]: 4 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση ακτήμονος κατοίκου της κοινότητος Κασσανδρηνού, 1962. Περιλαμβάνονται: 1. Έγγραφον της κοινότητος 2.Αίτησις του ακτήμονος 3. Βεβαίωσις του Προέδρου της Κοινότητος 4.Υπεύθυνος δήλωσις του ακτήμονος 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17705. [Χαλκιδική]: 6 έγγραφα σχετικά με τις αιτήσεις δύο κατοίκων Πολυχρόνου προς την Διεύθυνσιν Γεωργίας περί χορηγήσεως εις αυτούς γεωργικού κλήρου "εκ των απαλλοτριωθέντων ή απαλλοτρηθεισομένων Μοναστηριακών κτημάτων Αγίας Αναστασίας", 1960 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19086. [Χαλκιδική]: α) Νομ. Επιθεώρησις Σωματικής Αγωγής Χαλκιδικής, Προκήρυξις λαϊκών αθλητικών αγώνων εν Πορταριά, εν Πολυγύρω, 6-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. β) Κοινότης Πορταριάς, Πρόγραμμα λαϊκών αγώνων..., 23-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. γ) Δύο σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα 10 €
< Προηγούμενο   1... 65 66 [67] 68 69   Επόμενο >