(Ποικίλα Συλλεκτικά)

1.369 εγγραφές [1321 - 1340] Αναζήτηση:  
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 34018. [Χαλκίδα, κάρτα]: Σχολή Εφ. Αξιωματικών, Καταστήματα Β. Π. Μπαφέρου, ασπρόμαυρη, προπολεμική, αχρησιμοποίητη, ελαφρύ τσάκισμα στην κάτω αριστερή γωνία 25 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 41481. [Χαλκίδα]: "Ξενοδοχείον Λούσυ Χαλκίς"- Ευχετήρια κάρτα έγχρωμη σε δίπτυχο χαρτόνι, 1961, διαστάσεις της κάρτας 11.50Χ6.50cm 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 41480. [Χαλκίδα]: "Lucy Hotel" - Ευχετήρια κάρτα έγχρωμη σε δίπτυχο έντυπο με τη φίρμα του ξενοδοχείου, 1962 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 26581. [Χαλκίδα]: Βασίλειος Χρ. Αντωνίου Συνταξιούχος Δικηγόρος, Ενημερωτικόν Υπόμνημα προς τους συνταξιούχους δικηγόρους, Χαλκίδα, 1935, μονόφυλλο, διαστάσεις 19X30 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 33459. [Χαλκίδα]: Ο ΦΡΟΥΡΟΣ, μηνιαίον εθνικοθρησκευτικόν φύλλον φων΄ξ του Συλλόγου, Χαλκίς. Έτος Α', αριθ.1, Νοέμβριος 1958, σ.4 και αριθ.2, Δεκέμβριος 1958, σ.4 7 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 33460. [Χαλκίδα]: Ο ΦΡΟΥΡΟΣ, μηνιαίον εθνικοθρησκευτικόν φύλλον φωνή του Συλλόγου, Χαλκίς. Έτος Α', αριθ.1, Νοέμβριος 1958, σ.4, αριθ.2, Δεκέμβριος 1958, σ.4 και αριθ.4, Φεβρουάριος 1959, σ.4 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12935. [Χαλκίδα]: Σύλλογος εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαιδεύσεως, Ονομαστική κατάστασις μελών [33 μέλη], 1951. β) Πληρεξούσιον με το οποίον ορίζεται αντιπρόσωπος του Συλλόγου δια το ΙΖ' συνέδριον του κλάδου, 1951 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17802. [Χαλκίδα]: Σωματείον Φορτοεκφορτωτών... ο Άγ. Δημήτριος, Επιστολή προς το Σωματείο Λιμενεργατών Θεσσαλονίκης, 1952, [μαζί] ο φάκελος με έντυπη φίρμα του Σωματείου 4 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12776. [Χαλκιδική, Δημόσια Ασφάλεια]: Νομαρχία Χαλκιδικής, κοινοποίησις εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Περί της νομιμοφροσύνης των προσλαμβανομένων εργατών", εμπιστευτική, 5-1-1967, μονόφυλλο, πολυγραφημένο 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36329. [Χαλκιδική, Ταξιάρχης]: Φωτογραφία ασπρόμαυρη, διαστάσεις 14Χ14, ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Καλλίνικος [Χαραλαμπάκης] σημειώνει στο λευκό μέρος μπροστά με μελάνι: "Ταξιάρχης Χαλκιδικής 9/11/'49" και στο πίσω μέρος γράφει με μολύβι μικρή σημείωση, τσάκισμα κατά πλάτος στο λευκό περιθώριο, περιορισμένα στίγματα [πιθανόν φωτογραφίζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Πολυγύρου που κατάγονται από τον Ταξιάρχη] 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20018. [Χαλκιδική]: 10 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση 5 ακτημόνων κατοίκων της κοινότητος Γαλαρινού, 1962. Κάθε περίπτωση περιλαμβάνει δύο έγγραφα: την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (ή πιστοποιητικόν) του αιτούντος 15 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20017. [Χαλκιδική]: 4 έγγραφα σχετικά με την γεωργική αποκατάσταση ακτήμονος κατοίκου της κοινότητος Κασσανδρηνού, 1962. Περιλαμβάνονται: 1. Έγγραφον της κοινότητος 2.Αίτησις του ακτήμονος 3. Βεβαίωσις του Προέδρου της Κοινότητος 4.Υπεύθυνος δήλωσις του ακτήμονος 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 17705. [Χαλκιδική]: 6 έγγραφα σχετικά με τις αιτήσεις δύο κατοίκων Πολυχρόνου προς την Διεύθυνσιν Γεωργίας περί χορηγήσεως εις αυτούς γεωργικού κλήρου "εκ των απαλλοτριωθέντων ή απαλλοτρηθεισομένων Μοναστηριακών κτημάτων Αγίας Αναστασίας", 1960 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 19086. [Χαλκιδική]: α) Νομ. Επιθεώρησις Σωματικής Αγωγής Χαλκιδικής, Προκήρυξις λαϊκών αθλητικών αγώνων εν Πορταριά, εν Πολυγύρω, 6-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. β) Κοινότης Πορταριάς, Πρόγραμμα λαϊκών αγώνων..., 23-4-1956, 1φ. πολυγραφημένο. γ) Δύο σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 34980. [Χαλκιδική]: Αγγελία κυκλοφορίας της εφημερίδας Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, μονόφυλλο, διαστάσεις 29Χ19, στο πίσω μέρος υπάρχει δακτυλογραφημένο σχέδιο επιστολής [1935 (;)] 18 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35291. [Χαλκιδική]: Δημοτικόν Σχολείον Νέας Τρίγλιας, Απολυτήριον, 1952 [μαζί] 3 έγγραφα σχετικά με την εγγραφή της μαθήτριας στο Γυμνάσιον Πολυγύρου 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29272. [Χαλκιδική]: Διεύθυνσις Γεωργίας Νομού Χαλκιδικής, Γεωργοί της Καλαμαριάς [πρόσκλησις στην εμποροζωοπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος], μονόφυλλο, 1961, διαστάσεις 33Χ23 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 29270. [Χαλκιδική]: Διεύθυνσις Γεωργίας Νομού Χαλκιδικής, Κτηνοτροφική Έκθεσις Επαρχίας Χαλκιδικής Νομού Χαλκιδικής οργανωθείσης εις Άγιον Μάμαντα την 2αν Σεπτεμβρίου 1961. [Κείμενον: Ν. Κοκκίνης, Πληροφοριακόν δελτίον, σ.2. δακτυλογραφημένες * Κανονισμός εκθέσεως μοσχίδων τεχνητής σπερματεγχύσεως κατά την εμποροζωοπανήγυριν Αγ. Μάμαντος... * 6 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, διαστάσεις 13,5Χ9] 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 21728. [Χαλκιδική]: Ειδοποίησις διεξαγωγής δεκαπενθημέρου αγοράς (Παζάρι), εν Νικήτη, 12 Δεκεμβρίου 1950, μονόφυλλο, διαστάσεις 17Χ25, το πίσω μέρος χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή συνεργείου της κοινότητος Νικήτης 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35293. [Χαλκιδική]: Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, Ενδεικτικόν, 1947, διαστάσεις 22Χ32, δύο τρύπες από το ντοσιέ στο αριστερό περιθώριο, μικρό σκίσιμο στο κάτω περιθώριο - ελάχιστες φθορές στο δεξιό περιθώριο 9 €
< Προηγούμενο   1... 65 66 [67] 68 69   Επόμενο >