(Ποικίλα Συλλεκτικά)

1.369 εγγραφές [1281 - 1300] Αναζήτηση:  
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 12865. [Τραπεζικά]: Εγκύκλιοι -"Προσωπικόν", 7/01/1944 - 31/12/1958. Πρόκειται δια 277φφ. της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος δεμένα σε τόμο. Περιλαμβάνουν εγκυκλίους σχετικές με ρυθμίσεις των καθηκόντων, των αποδοχών και εν γένει όλων των θεμάτων που αναφέρονται στο υπαλληλικό προσωπικό 120 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 18611. [Τρίκαλα, καπνός]: Νομός Τρικάλων - Κοινότης Ζηλευτής, Πρακτικόν, 1962, 10φφ. διαστάσεις 22Χ35. Επιτροπή γεωπόνων "προέβη εις την έρευναν των γεωργοοικονομικών και καπνοκαλλιεργητικών συνθηκών, ως και των αναγκών και δυνατοτήτων του χωρίου..." και συνέταξε το πρακτικό εις το οποίον περιέχονται τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Η γεωργοοικονομική κατάστασις του χωρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Γεωγραφική θέσις και όρια. 2. Φυσικαί συνθήκαι. 3.Κοινωνικαί συνθήκαι 4. Οικονομικαί συνθήκαι. 5. Γεωργικός πλούτος (γεωργική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, κατανομή παραγωγής). 6. Δυνατότης επεκτάσεως καπνοκαλλιεργείας κ.ά. Το "Πρακτικόν" είναι πολυγραφημένο και συμπληρώνεται χειρογράφως με τα στοιχεία κάθε ενότητος 18 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 18609. [Τρίκαλα, καπνός]: Νομός Τρικάλων - Κοινότης Θεοπέτρας, Πρακτικόν, 1962, 10φφ. διαστάσεις 22Χ35. Επιτροπή γεωπόνων "προέβη εις την έρευναν των γεωργοοικονομικών και καπνοκαλλιεργητικών συνθηκών, ως και των αναγκών και δυνατοτήτων του χωρίου..." και συνέταξε το πρακτικό εις το οποίον περιέχονται τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Η γεωργοοικονομική κατάστασις του χωρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Γεωγραφική θέσις και όρια. 2. Φυσικαί συνθήκαι. 3.Κοινωνικαί συνθήκαι 4. Οικονομικαί συνθήκαι. 5. Γεωργικός πλούτος (γεωργική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, κατανομή παραγωγής). 6. Δυνατότης επεκτάσεως καπνοκαλλιεργείας κ.ά. Το "Πρακτικόν" είναι πολυγραφημένο και συμπληρώνεται χειρογράφως με τα στοιχεία κάθε ενότητος 18 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 18610. [Τρίκαλα, καπνός]: Νομός Τρικάλων - Κοινότης Κρηνίτσης, Πρακτικόν, 1962, 10φφ. διαστάσεις 22Χ35. Επιτροπή γεωπόνων "προέβη εις την έρευναν των γεωργοοικονομικών και καπνοκαλλιεργητικών συνθηκών, ως και των αναγκών και δυνατοτήτων του χωρίου..." και συνέταξε το πρακτικό εις το οποίον περιέχονται τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Η γεωργοοικονομική κατάστασις του χωρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Γεωγραφική θέσις και όρια. 2. Φυσικαί συνθήκαι. 3.Κοινωνικαί συνθήκαι 4. Οικονομικαί συνθήκαι. 5. Γεωργικός πλούτος (γεωργική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, κατανομή παραγωγής). 6. Δυνατότης επεκτάσεως καπνοκαλλιεργείας κ.ά. Το "Πρακτικόν" είναι πολυγραφημένο και συμπληρώνεται χειρογράφως με τα στοιχεία κάθε ενότητος 18 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 33605. [Τρίκαλα, κάρτα]: Πλατεία 4 Αυγούστου, ασπρόμαυρη, ταχυδρομημένη 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 13106. [Τρίκαλα, παιδεία]: 53 έγγραφα υποψηφίων μαθητών της Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, δεκαετία του ’60. Περιέχονται διά τον καθένα: αίτησις, πιστοποιητικόν κοινωνικών φρονημάτων, απολυτήριον λυκείου, πιστοποιητικόν υγείας με την φωτογραφία του υποψηφίου κ.ά. 45 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 18966. [Τρίκαλα, ψηφοδέλτιο]: Συνδυασμός Εθνικής Προοδευτικής Ενώσεως Κέντρου Ε.Π.Ε.Κ. νομού Τρικκάλων, στο πίσω μέρος δακτυλογραφημένο κείμενο 3 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 13127. [Τρίκκαλα]: Τραπεζικός Οίκος αδελφ. Δ. Πρασουλίδου, Καλαμπάκα. α) Αγγελία συστάσεως ομορρύθμου εταιρίας, 1924, δίφυλλον, διπλή διάτρηση στο περιθώριο. β) Αγγελία συστάσεως καταστήματος στα Τρίκκαλα, 1925, δίφυλλο, διπλή διάτρηση στο περιθώριο. Υπογράφουν οι 2 αδελφοί και τα δύο έντυπα 20 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 34958. [Τρίπολις, κάρτα]: Μνημείον των Ηρώων, ασπρόμαυρη, εκδότης ΔΕΛΤΑ, αχρησιμοποίητη 4 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 31854. [Τρίπολις, κάρτα]: Πάρκο Συν. Φιλοδένδρων - Πλατεία Άρεως, ασπρόμαυρη, γραμμένη 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35587. [Τρίπολις, φωτοκάρτα]: Οδός Καλαβρύτων, ασπρόμαυρη, προπολεμική(;), στην ταμπέλα του κτηρίου διαβάζεται: Εξοχικόν Κέντρον ο Παράδεισος * Αθ. Β. Παπαχρόνη, στο πίσω μέρος σημειώνεται με μελάνι: αγαπητούς φίλους Νιγρίτας * Πρότυπον Παιδ. Ακαδημίας 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 23481. [Τσαριτσάνη]: Κάρτα, Θεσσαλία - Τσαριτσάνη, Κ. Στουρνάρας - Βόλος, ασπρόμαυρη, γραμμένη (1953) 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36127. [Τυπογραφεία]: Ν. ΝικολαΙδης, Τιμολόγιον, 1953, διαστάσεις 20Χ16 [μαζί τα δύο έντυπα που τύπωσε για τον Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης] Πρόσκλησις, διαστάσεις 14Χ10 [και] Δίπλωμα, διαστάσεις 35.5Χ26.5, αχρησιμοποίητο 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 40701. [Τύρναβος, ταχυδρομικόν δελτάριον]. Χονδρική πώλησις φαρμάκων - φαρμακείον Βασιλείου Δ. Νούλη, οίκος ιδρυθείς το 1887, Τύρναβος, γραμμένο [22/8/41] και ταχυδρομημένο, με δύο τρύπες στο περιθώριο από το ντοσιέ 8 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 40704. [Τύρναβος, φωτογραφία]. Θεμελίωσις Ι. Ναού Παναγίας Ελεούσης Τυρνάβου, φώτο Καραΐσκος, Τύρναβος, ασπρόμαυρη, διαστάσεις 17Χ10cm 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39842. [Υδατόσημο]: Επιστολόχαρτο δίφυλλο, διαστάσεις 11.5Χ17.5, στο΄κέντρο του ενός φύλλου "φαίνεται" η εικόνα του βασιλέως Κωνσταντίνου και στου άλλου ο θυρεός της βασιλικής δυναστείας 7 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 36322. [Ύδρα]: 4 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, διαστάσεις 10.5Χ7.5 οι τρεις και 8.5Χ6 η τετάρτη, στο πίσω μέρος από την κάθε μία σημειώνεται με μελάνι "Ύδρα, Αύγουστος 1955" 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 18045. Υπουργείον Γεωργίας, [Καταστατικό]: Καταστατικόν συνεταιρισμού διαχειρίσεως συνιδιοκτήτου δάσους...με περιωρισμένην ευθύνην [υπόδειγμα] , εν Αθήναις, 1927, σ.23, 8ο 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 27650. Υπουργείον Υγιεινής - Διεύθυνσις Δημοσίας Υγείας, Διεθνής Υγειονομική Σύμβασις Αεροναυτιλίας της 12 Απριλίου 1933 ως ετροποποιήθη υπό της Διεθνούς Υγειονομικής Συμβάσεως Αεροναυτιλίας 1944 , Αθήναι, 1948, σ.35, 8ο 10 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 32499. [Φθιώτιδα, κάρτα]: Λουτρόπολις Πλατυστόμου * Είσοδος Ξενοδοχείου Ασκληπιός 9 €
< Προηγούμενο   1... 63 64 [65] 66 67 ...69   Επόμενο >