(Ποικίλα Συλλεκτικά)

1.369 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 30235. [Αμερικανική βοήθεια, Κοινότης Βερτίσκου Λαγκαδά]: Κατάστασις διανομής αραβοσιταλεύρου [=Απόδειξις παραλαβής] στους κατοίκους του Βερτίσκου, 1958, 6φφ. Τα αποσταλέντα υπό του Αμερικανικού λαού τρόφιμα, δια της Συνοδικής Επιτροπής Αλληλοβοηθείας και σχέσεων μετά των ξένων εκκλησιών , διανέμει αρμόδια Επιτροπή και παραλαμβάνει ο/η αρχηγός της οικογενείας των κατοίκων. Σε κάθε έντυπο φύλλο συμπληρώνονται τα μέλη των οικογενειών [343 ονοματεπώνυμα] και υπογράφει ο παραλήπτης του αραβοσιταλεύρου 30 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 37656. [Αμερικανική βοήθεια, Κοτσιλιό Ηπείρου]: Κάρτα, στο πίσω μέρος είναι τυπωμένο: "Μεταξύ των άλλων έργων που έγιναν με την Αμερικανική βοήθεια είναι και αυτή η δεξαμενή για κτηνοτροφικές ανάγκες, που κατασκευάστηκε με εθελοντική εργασία των κατοίκων του χωριού Κοτσιλιό της Ηπείρου" 5 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 20004. [Αμερικανική βοήθεια]: "Δωρεά Αμερικανικού λαού προς τον λαόν της Ελλάδος", χαρτί διαστάσεων 34Χ24 προωρισμένο να επικολληθεί στα δέματα βοηθείας, δεκαετία του '50, το πίσω λευκό μέρος είναι γραμμένο με μελάνι - περιορισμένο τμήμα του λευκού μπροστινού μέρους είναι γραμμένο με μελάνι 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 15083. [Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών USIS]: Ανακοίνωσις προς τον τύπον, υπάρχουν τα εξής δελτία: Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 1950, 27/11, 30/11, 1/12/. Συνολικά 4 πολυγραφημένα δελτία 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 15082. [Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών- USIS]: Ημερήσιον δελτίον ειδήσεων (συνολικά 17 πολυγραφημένα δελτία). Υπάρχουν τα εξής: Δευτέρα, 6η Νοεμβρίου 1950, 08/11, 9/11, 13/11, 15/11, 20/11, 21/11, 22/11, 24/11, 25/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 01/12, 02/12, 18/12. Οι περισσότερες ειδήσεις αφορούν στον πόλεμο στην Κορέα καθώς και στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα 60 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39745. [Αμύνταιον -Διαφημιστικά δελτάρια]: Φαρμακείον ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ Μ. ΖΙΟΥΜΟΥ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, προπολεμικό, ταχυδρομημένο, δύο τρύπες από το ντοσιέ 7 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 40700. [Αμύνταιον, ταχυδρομικόν δελτάριον]. Φαρμακείον Γαλάτειας Μ. Ζιούμου - Παπαϊωάννου, Αμύνταιον, γραμμένο [28/11/39] και ταχυδρομημένο, με δύο τρύπες στο περιθώριο από το ντοσιέ 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 33611. [Άμφισσα, κάρτα]: Άποψις Αμφίσσης μετά του Ελαιώνος της, ασπρόμαυρη, γραμμένη [1952] 9 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 33610. [Άνδρος, φωτοκάρτα]: [Άποψη], ασπρόμαυρη, γραμμένη [1948] 12 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39407. [Απελευθέρωση]: Επιτροπή Ε.Α.Μ. Περιοχής Μακεδονίας, Προς το λαό της Θεσσαλονίκης και όλης της Μακεδονίας [η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν έχει το δικαίωμα να αποστρατεύσει τους αντάρτες του ΕΛΑΣ και να διαλύσει την Εθνική Πολιτοφυλακή], μονόφυλλο, διαστάσεις 15Χ35cm 30 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 13006. [Απόδημος Ελληνισμός]: α) Κατάλογος "Εternal Greece", 17th national Ρan-Μacedonian Convention με το μενού του εστιατορίου του υπερωκεανίου "Queen Frederica". Καταγράφονται και οι επίτιμοι καλεσμένοι, οι ομιλητές καθώς και το πεδίο δράσης της Ένωσης (Ρan Μacedonian Αssociation), εικόνα εξωφύλλου "Ο Παρθενών", 2φφ., 1963 β) ο ίδιος κατάλογος με εικόνα εξωφύλλου "Ειδύλλιον σε κρητικό χωριό", γ) ασπρόμαυρη φυτογραφία, διαστάσεις 25Χ20 από δείπνο του Συνεδρίου 30 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 13007. [Απόδημος Ελληνισμός]: Ημερολόγιο του έτους 1974, εκδοθέν από τον Κεφαλληνιακό Σύλλογο Αμερικής (Cephalonian Society of Αmerica), διαστάσεις 21Χ35, ασπρόμαυρο 16 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 13003. [Απόδημος Ελληνισμός]: Τhe ΑΗΕΡΑ Μagazine, Vol. ΙΙΙ, αριθ. τευχ. 2 (June 1929) έως αριθ. τευχ. 6 (Οctober 1929). Εditor Μilton Ε. Μelediades. Συνολικά 5 τεύχη 65 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 40057. [Απόδημος ελληνισμός]: Year book and souvenir program of The Hellenic Eastern of Buffalo, N. Y. The Third Annual entertainment and danse, Wednesday evening, November 7, 1926. Από τα περιεχόμενα: Οικ. Ιω. Παπανικολάου εφημέριος Buffalo, Πως η ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης Buffalo απέφυγε τον σκόπελον της εκκλησιαστικής διαιρέσεως * [του ιδίου] Αι τρεις αποχρώσεις του χριστιανισμού και η υπηρεσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το έθνος * [του ιδίου] Το ελληνικόν σχολείον Buffalo, N.Y. * List of the contributors of Eastern Hellenic Orthodox Church of Annunciation (Evangelismos) at 361 Oak Street, Buffalo N. Y., during the last nine years 1919-1928 , [p.90], φωτογραφίες και διαφημίσεις 60 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 40703. [Άργος Ορεστικόν, δελτάριον]. Φαρμακείον Αριστοτέλους Α. Λιάκου, Άργος Ορεστικόν (Χρούπιστα), γραμμένο, διαστάσεις 12Χ9cm, με δύο τρύπες στο περιθώριο από το ντοσιέ 5 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 32695. [Αρτοποιοί]: Βιβλίον παραγωγής άρτου της αρτοποιού Άννας Τρυφωνίδου. Βιβλίο με 54 φύλλα θεωρημένο από την Οικονομική Υπηρεσία της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, εν Θεσσαλονίκη, 1η Φεβρουαρίου 1947, διαστάσεις 16Χ22, "φαγωμένα" μικρά τμήματα από τα κάτω περιθώρια [εκτός κειμένου]. Στην μία σελίδα του φύλλου συμπληρώνεται η εβδομαδιαία παραγωγή άρτου και στην άλλη καταχωρίζονται τα καταβληθέντα εβδομαδιαία ημερομίσθια 30 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 32702. [Αρτοποιοί]: Βιβλίον παραγωγής άρτου της αρτοποιού Άννας Τρυφωνίδου. Βιβλίο με 53 φύλλα, θεωρημένο από την Περιφερειακή Εποπτεία Αγορανομίας Μακεδονίας, εν Θεσσαλονίκη, 3η Μαρτίου 1939, διαστάσεις 17Χ25, σκληρά εξώφυλλα, αποκολλημένο . Στην μία σελίδα του φύλλου συμπληρώνεται η εβδομαδιαία παραγωγή άρτου και στην άλλη καταχωρίζονται τα καταβληθέντα εβδομαδιαία ημερομίσθια [ένας εργαζόμενος]. Το βιβλίο καλύπτει το διάτημα από τον Φεβρουάριο του 1939 μέχρι και τον Ιανουάριο του έτους 1940 28 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 32704. [Αρτοποιοί]: Βιβλίον παραγωγής άρτου της αρτοποιού Άννας Τρυφωνίδου. Βιβλίο με 54 φύλλα θεωρημένο από την Αγορανομική Υπηρεσία, Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 1947, διαστάσεις 12Χ22. Στην μία σελίδα του φύλλου συμπληρώνεται η εβδομαδιαία παραγωγή άρτου και στην άλλη καταχωρίζονται τα καταβληθέντα εβδομαδιαία ημερομίσθια. Το βιβλίο καλύπτει το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 1947 μέχρι και τον Μάρτιο του έτους 1948 25 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 32703. [Αρτοποιοί]: [Βιβλίον παραγωγής άρτου του αρτοποιού] Κωνσταντίνου Τρυφωνίδη. Βιβλίο με 50 φύλλα, διαστάσεις 17Χ23, σκληρά εξώφυλλα, αποκολλημένο, λείπει το πρώτο φύλλο - σκίσιμο σε ένα φύλλο. Στην μία σελίδα του φύλλου συμπληρώνεται η εβδομαδιαία παραγωγή άρτου και στην άλλη καταχωρίζονται τα καταβληθέντα εβδομαδιαία ημερομίσθια. Το βιβλίο καλύπτει το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του έτους 1934. Οι εργαζόμενοι είναι συνήθως 6 και από αυτούς δύο [ο Μαρδοχάϊ Κοέν και ο Γιουδά Αρούχ (;)] είναι εβραίοι και υπογράφουν στα εβραϊκά 45 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 35734. [Αστροναύτες, κάρτα]: ¨Οι αστροναύται του «Δίδυμοι-5» Γκόρντον Κούπερ και Τσαρλς Κόνραντ", στο πίσω μέρος είναι τυπωμένο κείμενο στα ελληνικά, με βιογραφικά στοιχεία των δύο πιλότων και πληροφορίες για τις πτήσεις των στο διάστημα 5 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 ...69   Επόμενο >