(Διάφορα)

676 εγγραφές [661 - 676] Αναζήτηση:  
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 28548. [MACHAIRAS, A. - DALLAS, S.], Study of works for the development of valleys of Evros county [πολυγραφημένο], Athens, 1966, 76φφ., διαστάσεις 21Χ28 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29521. MARRET, LEON, Les fleurs de la Cote d' Azur (De Toulon à Menton). 97 planches coloriées - 450 figures - 15 planches en noir, Paris, "Paul Lechevalier", 1926, 428, 16o, hardcover 25 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 33757. MATHON, CLAUDE - CHARLES, Ο εκφυλισμός της πατάτας και το πρόβλημα της παραγωγής ντόπιου σπόρου. Μετάφραση Στ. Πανάγου - Θ. Γιαννοπούλου, Αθήναι, "Ορίζοντες", 1953, σ.72, 16ο 8 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37011. MERCEREAU, H., Ο χρυσός. Ιδιότητες - Μίγματα - Μεταλλουργία - Χρυσωρυχεία, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", χ.χ., σ.56, 16ο, μικρό σκίσιμο μεταξύ οπισθοφύλλου και ράχης 8 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31101. MOSHER, A. T., Δια μίαν δυναμικήν γεωργίαν. Μετάφρασις: Κ. Μπόλα, Αθήναι, "Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας", 1973, σ.211, 8ο, φωτογραφίες 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35312. [N.V. PHILIPS - DUPHAR], Η καταπολέμησις του τετρανύχου στα οπωροφόρα, Holland, χ.χ., [σ.32], 8ο, εικονογράφηση 6 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 15945. OLSON, KENNETH, Μαθήματα δημοσιογραφίας. Σειρά διαλέξεων..., Αθήναι, "Δημήτριος Δημητράκος", χ. χ., σ.276, 8ο, μικρή φθορά στη ράχη, άκοπο 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34070. PROVIMI - Νέα συμπεπυκνωμένα θρεπτικά Ολλανδικά μίγματα..., Διατροφή μόσχων και αγελάδων [Ενημερωτικό φυλλάδιο], σ.24, διαστάσεις 17Χ24 6 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 26141. Products of Greece 1971. An annual presentation of hellenic productive and export activities, Athens, 1971, p.426, 8o 13 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35040. ROTARY INTERNATIONAL * 247 Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ, Εγκόλπιον Ροταριανών αξιωματούχων. Ευθύνες - Καθήκοντα - Δραστηριότητες, Αθήναι, 1985, σ.397, 8ο 16 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 16281. SCHOLDERER, VICTOR, Greek printing types 1465/1927... With an Historical Introduction by V. Scholderer - Also Victor Scholderer: 1880/1971 by Martin Davies and a note on Scholderer's type by John H. Bowman, Thessaloniki, "K. Mastoridis", 1994, p.XV+21[+44], μεγάλο σχήμα, ελαφρώς λερωμένα εξώφυλλα 18 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34669. SPOCK, BENZAMIN, Το παιδί και η φροντίδα του. Μετάφρασις Π. Βραχιώτη, χ.τ., χ.χ., σ.603, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 22461. The Modern Greek Collection in the Library of the University of Cincinnati. A Catalogue edited by Niove Kyparissiotis with a foreword by Carl W. Blegen, Athens, 1960, p.387 18 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 38615. TONINI, P.S., Παρατηρήσεις και υποδείξεις επί της καταστάσεως της δενδροκομίας ενίων περιοχών της Ελλάδος [πολυγραφημένο], Αθήναι, "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος - Τεχνική Διεύθυνσις", 1957, σ.17 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29053. VACUUM OIL COMPANY, Λίπανσις κινητήρων Δήζελ, χ.τ., χ.χ. [προπολεμικό;], σ.38, μεγάλο σχήμα, σχήματα, αχνά ίχνη υγρασίας στην πάνω δεξιά γωνία των φύλλων 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37279. YANG, HSIN-PAO, Οδηγός διεξαγωγής ερευνών εις τας αγροτικάς περιοχάς. Μετάφρασις: Σπύρου Σελιανίτου, Αθήναι, "Υπουργείον Γεωργίας", 1960, σ.127, 8ο 10 €
< Προηγούμενο   1... 30 31 32 33 [34]   Επόμενο >