(Διάφορα)

680 εγγραφές [661 - 680] Αναζήτηση:  
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29893. HUXLEY, A.J., Flowers in Greece. An outline of the flora, London, "The Royal Horticultural Society", p.44, 8o, pictures 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31297. KOVACS, ANDREA, Η συντήρησις των γεωμήλων, Αθήναι [=Θεσσαλονίκη], 1965, σ.67, 8ο, εικόνες 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29549. LACHMAN, R. M., Avions. Illustrations de S. Savage, Paris, 1960, p.24, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, ελάχιστες φθορές στα εξώφυλλα 18 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 39557. Lord BADEN-POWELL of Gilwell, Οδηγίαι δια τους αρχηγούς ομάδων προσκόπων. Το ιδεολογικόν περιεχόμενον του προσκοπισμού. Μετάφρασις εκ του Αγγλικού της βελτιωμένης εκδόσεως υπό Π. Περρωτή, Αθήναι, 1938, σ.111, 8ο, μέτρια κατάσταση 13 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 28548. [MACHAIRAS, A. - DALLAS, S.], Study of works for the development of valleys of Evros county [πολυγραφημένο], Athens, 1966, 76φφ., διαστάσεις 21Χ28 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29521. MARRET, LEON, Les fleurs de la Cote d' Azur (De Toulon à Menton). 97 planches coloriées - 450 figures - 15 planches en noir, Paris, "Paul Lechevalier", 1926, 428, 16o, hardcover 25 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 33757. MATHON, CLAUDE - CHARLES, Ο εκφυλισμός της πατάτας και το πρόβλημα της παραγωγής ντόπιου σπόρου. Μετάφραση Στ. Πανάγου - Θ. Γιαννοπούλου, Αθήναι, "Ορίζοντες", 1953, σ.72, 16ο 8 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37011. MERCEREAU, H., Ο χρυσός. Ιδιότητες - Μίγματα - Μεταλλουργία - Χρυσωρυχεία, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", χ.χ., σ.56, 16ο, μικρό σκίσιμο μεταξύ οπισθοφύλλου και ράχης 8 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31101. MOSHER, A. T., Δια μίαν δυναμικήν γεωργίαν. Μετάφρασις: Κ. Μπόλα, Αθήναι, "Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας", 1973, σ.211, 8ο, φωτογραφίες 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35312. [N.V. PHILIPS - DUPHAR], Η καταπολέμησις του τετρανύχου στα οπωροφόρα, Holland, χ.χ., [σ.32], 8ο, εικονογράφηση 6 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 15945. OLSON, KENNETH, Μαθήματα δημοσιογραφίας. Σειρά διαλέξεων..., Αθήναι, "Δημήτριος Δημητράκος", χ. χ., σ.276, 8ο, μικρή φθορά στη ράχη, άκοπο 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34070. PROVIMI - Νέα συμπεπυκνωμένα θρεπτικά Ολλανδικά μίγματα..., Διατροφή μόσχων και αγελάδων [Ενημερωτικό φυλλάδιο], σ.24, διαστάσεις 17Χ24 6 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 26141. Products of Greece 1971. An annual presentation of hellenic productive and export activities, Athens, 1971, p.426, 8o 13 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35040. ROTARY INTERNATIONAL * 247 Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ, Εγκόλπιον Ροταριανών αξιωματούχων. Ευθύνες - Καθήκοντα - Δραστηριότητες, Αθήναι, 1985, σ.397, 8ο 16 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 16281. SCHOLDERER, VICTOR, Greek printing types 1465/1927... With an Historical Introduction by V. Scholderer - Also Victor Scholderer: 1880/1971 by Martin Davies and a note on Scholderer's type by John H. Bowman, Thessaloniki, "K. Mastoridis", 1994, p.XV+21[+44], μεγάλο σχήμα, ελαφρώς λερωμένα εξώφυλλα 18 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34669. SPOCK, BENZAMIN, Το παιδί και η φροντίδα του. Μετάφρασις Π. Βραχιώτη, χ.τ., χ.χ., σ.603, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 22461. The Modern Greek Collection in the Library of the University of Cincinnati. A Catalogue edited by Niove Kyparissiotis with a foreword by Carl W. Blegen, Athens, 1960, p.387 18 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 38615. TONINI, P.S., Παρατηρήσεις και υποδείξεις επί της καταστάσεως της δενδροκομίας ενίων περιοχών της Ελλάδος [πολυγραφημένο], Αθήναι, "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος - Τεχνική Διεύθυνσις", 1957, σ.17 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29053. VACUUM OIL COMPANY, Λίπανσις κινητήρων Δήζελ, χ.τ., χ.χ. [προπολεμικό;], σ.38, μεγάλο σχήμα, σχήματα, αχνά ίχνη υγρασίας στην πάνω δεξιά γωνία των φύλλων 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37279. YANG, HSIN-PAO, Οδηγός διεξαγωγής ερευνών εις τας αγροτικάς περιοχάς. Μετάφρασις: Σπύρου Σελιανίτου, Αθήναι, "Υπουργείον Γεωργίας", 1960, σ.127, 8ο 10 €
< Προηγούμενο   1... 30 31 32 33 [34]   Επόμενο >