(Διάφορα)

685 εγγραφές [641 - 660] Αναζήτηση:  
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37275. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Εισαγωγή εις τας αρχάς οργανώσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Αθήναι, "Υπουργείον Γεωργίας", 1976, σ.157, 8ο 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 11078. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Οι μεγάλες καλλιέργειες: Ι. Χειμωνιάτικα Σιτηρά, Θεσσαλονίκη, 1950, σ.149, 8ο, εικόνες, δεμένο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφραγίδες) 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31782. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Ελληνικός αθλητισμός δια μέσου των αιώνων. Ομιλίαι, εν Αθήναις, 1950, σ.59, 8ο 6 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 33360. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ - ΓΡΗΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΡΕΝΑ, Το πρόβλημα του καπνού, Αθήναι, 1953, σ.61, 4ο, υπογραμμίσεις με μολύβι 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37594. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ., Διαγνωστική τροφοπενιών της αμπέλου και θεραπεία αυτών, Αθήναι, 1960, σ.18 +σ.4 εικόνες, 8ο, στο εξώφυλλο υπάρχει υπογραφή κατόχου 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37592. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ., Η αμπελουργία ως καλλιέργεια συμβάλλουσα εις την αύξησιν της ημιορεινής και ορεινής οικονομίας της χώρας μας, Αθήναι, 1960, σ.28, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 6 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37249. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ., Η σύγχρονη πρακτική αμπελουργία, Αθήναι, "Σπύρος Σπύρου", 1961, σ.218, 8ο, εικόνες, από ιδιωτική βιβλιοθήκη - διακριτικές σφραγίδες κατόχου 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 15881. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Το κλάδευμα της αμπέλου, Αθήναι, "Σπύρος Σπύρου", 1963, σ.102, 8ο, εικ. 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 26924. ΨΙΛΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ & ΜΑΡΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΑΣ, ΗΛΙΑΣ, Ο πολιτισμός της ελιάς * Το ελαιόλαδο. Ιστορία - Λαογραφία - Μυθολογία - Υγεία - Διατροφή. Με 265 παραδοσιακές συνταγές, Ηράκλειο, "Καρμάνωρ", 1999, σ.432, 4ο, φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα 18 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 32968. ANDERSON, L. H., Πώς να επιτυγχάνετε (εις όλας τας υποθέσεις της ζωής σας). Διασκευή Αντωνίου Πισσάνου, Αθήναι, χ.χ., σ55, υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι 7 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35686. Aristotle University of Thessaloniki - School of Agriculture and Forestry, A study of Agricultural Economic Development in the region of Varikon, Vlasti, Klissoura and Lechovon West Macedonia. Summary [πολυγραφημένο] , Thessaloniki, 1972, p.58, dimensions 21X28 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 26047. BALDACCI, M., Εξαγώγιμοι οπώραι. (βασικαί αρχαί επί της παραγωγής, διαλογής, συσκευασίας, συντηρήσεως, διακινήσεως και του ποιοτικού ελέγχου). [Πολυγραφημένο], Αθήναι, 1958, σ.101, 4ο 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31085. BALDASSARI, T., Πρακτική δενδροκομία. Μετάφρασις Σ. Μαρσέλου - Στ. Λιάκου, χ.τ. [=Αθήνα], χ.χ., σ.222+ 26φφ. διαφημίσεις, 8ο, εικόνες, από ιδιωτική βιβλιοθήκη - διακριτικές σφραγίδες κατόχου 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 41872. BARNUM, J., Τα μυστικά του αποκτάν περιουσίαν. Μετ. Αντ. Πισσάνου, έκδοσις τρίτη, Αθήναι, "έκδοσις Βιβλιοπωλείου Μ.Σ. Ζηκάκη", χ.χ. [=1924], σ.52, 8ο 10 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29519. BARPI, UGO, Abitazioni degli animali domestici. Seconda edizione riveduta ed ampliata, Milano, "Hoepli", 1911, p.XVI+479+55 [elenco manuali], 16o, hardcover, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.), μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 45 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 36746. BEECHER, E. R., Η συντήρηση των υφασμάτων, Αθήνα, "Ελληνική Εταιρεία Λαογραφικής Μουσειολογίας", 1991, σ.22 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 28952. BERGER, JOSEF, The World's Major Fibre Crops, their Cultivation and Manuring , Zurich, "Centre d'Etude de l'Azote", 1969, p.294, 4o, illustrated 20 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 11093. CULBERTSON, ELY, Το μπριτζ άνευ διδασκάλου. Μετάφρασις Στ. Ζώτου, εν Αθήναις, "Ιωάννης Δ. Κολλάρος", 1935, σ.247, 8ο 16 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29456. DAUBRÉE, L., Αποκατάστασις & διατήρησις ορεινών εδαφών (Διευθέτησις και απόσβεσις χειμάρρων). Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Ευαγγ. Μαρίνου, Καλάμαι, 1939, σ.144 +σ.20 εικόνες, 8ο 18 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35336. ELANCO INTERNATIONAL, Το Ταϊλάν δια την πρόληψη και θεραπεία του ΑΙΡ ΣΑΚ στα κοτόπουλα, [Αθήνα], χ.χ., σ.23, 8ο, εικόνες 6 €
< Προηγούμενο   1... 31 32 [33] 34 35   Επόμενο >