(Διάφορα)

673 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31243. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜ., Η μηλιά στην Ελλάδα. Πώς να καλλιεργείται για ν' αποδίδη, Αθήναι, "Α. Ι. Ράλλης", χ.χ., σ.60, 8ο, εικόνες 8 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 38765. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜ., Η φιστικιά. Οικονομική σημασία * βοτανικοί χαρακτήρες * κλίμα και έδαφος * πολλαπλασιασμός * καλλιέργεια * καρποφορία * απόδοση * αρρώστειες , έκδοση δευτέρα, Αθήναι, "Σπ. Σπύρου", χ.χ., σ.92, 8ο, εικόνες 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31244. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜ., Ο διάνος ως αγροτική εκμετάλευσις. Σώσατε τους διάνους σας, Αθήναι, "Α. Ι. Ράλλης", χ.χ., σ.69, 8ο, εικόνες 8 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 38797. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜ., Πρακτικός οδηγός λειτουργίας κλωσσομηχανών, Αθήναι, "Σπ. Σπύρου", 1961, σ.51, 8ο, εικόνες 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 40357. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜ., Τα καναρίνια, οι πτερωτοί μας φίλοι. Ζωολογία * Καταγωγή * Ιστορία * Διάδοση * Αναπαραγωγή * Διατροφή * Μουσική * Εκπαίδευση * Ράτσες * Αρρώστιες , Αθήναι, 1962, σ.62, 8ο, εικόνες 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 39059. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ., Νέα συστηματική κτηνοτροφία. Τόμος Α'. Η αγελάδα * το μοσχάρι και η πάχυνσή του * ο χοίρος, Β' έκδοση, Αθήναι, "Σπύρος Σπύρου & Υιος", 1965, σ.186, 8ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα 13 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31246. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ., Πώς εξοντώνουμε τα ζιζάνια με τα νέα φυτοορμονικά ζιζανιοκτόνα. Απαραίτητος οδηγός για κάθε καλλιεργητή, Αθήναι, "Σπ. Σπύρου", 1959, σ.45, 8ο 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 26131. ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την πάχυνση των βοοειδών, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ.30, 8ο, φωτογραφίες 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 20829. ΑΝΤΙΠΑΤΗΣ, Ν. - ΖΕΡΒΑΣ, Ν., Η διατροφή των ορνίθων. Θρεπτικά στοιχεία - πτηνοτροφαί - συστήματα διατροφής - διατροφή νεοσσών, πουλάδων, ορνίθων - πίνακες, Αθήναι, 1960, σ.135+16φφ. διαφημίσεις, 8ο, από ιδιωτική βιβλιοθήκη - διακριτικές σφραγίδες κατόχου 16 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 40498. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Προβλήματα από το κυκλοφοριακόν μέτωπον. Οδική κυκλοφορία * Οδήγησις αυτοκινήτου * Οδική αστυνομία * Οδικά συμβάντα (ατυχήματα), Θεσσαλονίκη, 1958, σ.174, 8ο, άκοπο, σκλισιμο στο οπισθόφυλλο 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34044. Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον, Τα μέτρα προς επαύξησιν της εγχωρίου σιτοπαραγωγής. Τεύχος πρώτον: Εισήγησις και γνωμοδότησις, εν Αθήναις, 1934, σ.48, μεγάλο σχήμα, μέτρια κατάσταση 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34202. Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή, Μαθήματα ανατομίας και φυσιολογίας αγροτικών κατοικιδίων ζώων κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Χρίστου ΠΑΣΙΟΚΑ, [λιθογραφημένο], [Αθήνα], 1924, σ.104 [κολοβό(;)], διαστάσεις 20Χ30 [μαζί δεμένο, του ιδίου] Μέρος Β' - Φυσιολογία αγροτικών κατοικιδίων ζώων [λιθογραφημένο], σ.112 [μαζί δεμένο, του ιδίου] Μαθήματα Εξωτερικού των κατοικιδίων αγροτικών ζώων [λιθογραφημένο], Αθήναι, σ.128 [κολοβό] [μαζί δεμένο, του ιδίου] Περίληψις υγιεινής των κατοικιδίων αγροτικών ζώων [λιθογραφημένο], Αθήναι, 1924, σ.176 [κολοβό] 25 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34053. Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή, Οινολογία (Κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Κου Καλούδη) [Λιθογραφημένο], Αθήναι, 1924, σ.206+ 7φφ. εικόνες, διαστάσεις 20Χ29 [μαζί δεμένο, του ιδίου] Ζυμοτεχνία και Οινοπνευματοποιΐα...[Λιθογραφημένο], Αθήναι, 1925, σ.150 30 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31888. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ν. Χ., Δύο επικίνδυνοι εχθροί του ανθρώπου: Κώνωπες -Μυίαι. Μετά πολλών εικόνων, εν Αθήναις, "Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων", 1914, σ.85, 8ο, στην σελίδα τίτλου διακριτική σφραγίδα κατόχου και υπογραφή 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31889. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ν. Χ., Μαργαριτάρια και Γουναρικά. Μετ' εικόνων, εν Αθήναις, "Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων", χ.χ., 96, 8ο, στην σελίδα τίτλου διακριτική σφραγίδα κατόχου και υπογραφή 16 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34344. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Η αναγόρευση του κ. Άγγελου Γουλανδρή ... [και] της κ. Νίκης Γουλανδρή...σε επίτιμους διδάκτορες του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών , Θεσσαλονίκη, 1988, σ.55 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35684. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης - Γεωπονική και Δασολογική Σχολή, Γεωργοοικονομική μελέτη αναπτύξεως της περιοχής των κοινοτήτων Βαρικού, Βλάστης, Κλεισούρας και Λεχόβου της Δυτικής Μακεδονίας. Παράρτημα 1. Πίνακες [πολυγραφημένο]. Από τους περιεχόμενους πίνακες: Κλιματικά στοιχεία... * Υπάρχοντα αρωματικά φυτά εις την περιοχήν * Υπάρχουσα χλωρίς...* Υπάρχοντα πτηνά * Λοιπή πανίς εις την περιοχήν * Πραγματικός πληθυσμός κατά τα έτη 1920, 1928, 1940, 1951, 1961 και 1967 * Αριθμός οικογενειών κατά προέλευσιν * Γεννήσεις και θάνατοι κατά φύλον δια τα έτη 1961 - 1970 * Μετακίνησις πληθυσμού κατά τα έτη 1961 - 1970 * Πληθυσμός των κοινοτήτων κατά τα έτη 1961 - 1970 * Δείκται ημερησίας κατά κεφαλήν καταναλώσεως * Επίπεδον μορφώσεως των, άνω των 6 ετών, κατοίκων * Αριθμός ραδιοφώνων εις οικίας και καταστήματα * Κατηγορίαι εκτάσεων εις στρέμματα και χρήσις τούτων, δια τα έτη 1961 - 1970 * Η έκτασις της μέσης γεωργικής εκμεταλλεύσεως * Τα ζώα της μέσης γεωργικής εκμεταλλεύσεως * Δάνεια της μέσης γεωργικής οικογενείας * Βελτιώσεις εφαρμοσθείσαι εις φυτικούς κλάδους παραγωγής * Βελτιώσεις εφαρμοσθείσαι εις ζωϊκούς κλάδους παραγωγής * Καλλιεργηθείσαι εκτάσεις εις στρέμματα κατά τα έτη 1961 - 1970 * Φυτική παραγωγή εις τόννους, κατά την χρονικήν περίοδον 1961 - 1970 * Αριθμός ζώων κατ' είδος κατά τα έτη 1961 - 1970 * Παραγωγικαί δαπάναι της μέσης γεωργικής εκμεταλλεύσεως * Γεωργικόν εισόδημα της μέσης γεωργικής εκμεταλλεύσεως * Υπάρχουσαι δασικαί εκτάσεις εις στρέμματα και συνθήκαι ιδιοκτησίας * Αριθμός ιδρυμάτων και υπηρεσιών εις τας κοινότητας * Αριθμός μαθητών δημοτικής εκπαιδεύσεως κατά την χρονικήν περίοδον 1961 - 1970 * Το μέγεθος της μέσης κατοικίας * Αποχετευτικόν δίκτυον * Φωτισμός των κατοικιών , Θεσσαλονίκη, 1972, σ.VII + 196, διαστάσεις 24Χ33 45 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35685. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης - Γεωπονική και Δασολογική Σχολή, Γεωργοοικονομική μελέτη αναπτύξεως της περιοχής των κοινοτήτων Βαρικού, Βλάστης, Κλεισούρας και Λεχόβου της Δυτικής Μακεδονίας. Παράρτημα 2. Χάρται [αναδιπλούμενοι μέσα σε ειδική θήκη]. Χάρτης αναγλύφου μορφής * Χάρτης γεωλογικός * Χάρτης βροχομετρικός * Χάρτης εδαφολογικός * Χάρτης οδικών συγκοινωνιών * Χάρτης δασικής οδοποιΐας * Χάρτης ορίων κοινοτήτων * Χάρτης ποταμίων υδάτων * Χάρτης δασικής καλύψεως * Χάρτης μεταλλογενετικός , Θεσσαλονίκη, 1972 30 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 24670. ΑΤΤΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Απ' τις ομορφιές της ζωής, χ. τ., 1952, σ.111, 8ο, στο περιθώριο σφραγίδα ιδιωτικής βιβλιοθήκης, ελαφρώς αποκολλημένο εξώφυλλο - ράχη 13 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 28216. ΒΑΘΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η λεύκη του Καναδά. Υποδείξεις συστηματικής καλλιεργείας αυτής εν Ελλάδι [πολυγραφημένο, τυπωμένα τα φύλλα με τις φωτογραφίες], Θεσσαλονίκη, 1953, σ.63+10φφ. φωτογραφίες, 4ο 10 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...34   Επόμενο >