(Διάφορα)

683 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 30736. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, μηνιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν, διευθυντής: Στ. Ν. Κανονίδης, Αθήναι. Αρ.109 (454), Ιανουάριος 1956 έως αρ. 118 (463), Δεκέμβριος 1956 [8 μονά και δύο διπλά τεύχη], σ.178 [μαζί] Αρ. 119 (464), Ιανουάριος 1957 έως αρ. 129-130, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1957 [ένα διπλό και 10 μονά τεύχη], σ.234 [μαζί] Αριθ. 131, Ιανουάριος 1958 έως αριθ. 142, Δεκέμβριος 1958 [ένα διπλό και 10 μονά τεύχη], σ.262 [μαζί] Αριθ. 143, Ιανουάριος 1959 έως αριθ. 154, Δεκέμβριος 1959 [ένα διπλό και 10 μονά τεύχη], σ.286. Συνολικά 38 μονά και 5 διπλά τεύχη - πλήρεις οι σειρές των ετών 1956, 1957, 1958 και 1959, δεμένα με τα εξώφυλλά τους σε ένα σώμα 100 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34200. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤ., Μαθήματα Γεωργικής Υδραυλικής. Μέρος Πρώτον: Στοιχεία Γενικής Υδραυλικής (Υδραυλικαί μετρήσεις και υπολογισμοί), Αθήναι, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή, χ.χ., σ.68, διαστάσεις 20Χ30 [μαζί δεμένο, του ιδίου] Μαθήματα Γεωργικής Υδραυλικής. Μέρος Β' - Ειδικόν, Αθήναι, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή, 1928, σ.304 + αναδιπλούμενος Βροχομετρικός χάρτης της Ελλάδος, σχήματα [και τα δύο μέρη λιθογραφημένα] 25 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34292. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Το δάσος, η γεωργία και η κτηνοτροφία, εν Αθήναις, 1932, σ.20, οξειδώσεις 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35337. ΑΗΔΟΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εντυπώσεις και Συμπεράσματα εκ της επιστημονικής αποστολής των γεωπόνων [συγγραφέων] της Ε.Β.Σ. εις το εξωτερικόν του έτους 1962 [πολυγραφημένο]. Από τα περιεχόμενα: Καλλιέργεια * Ασθένειαι και ζωϊκοί εχθροί βιομηχανικών τεύτλων * Σακχαρουργεία [Εργοστάσιον Σακχάρεως TULIN - Εργοστάσιον Σακχάρεως PLATTLING - Εργοστάσιον Σακχάρεως UELZEN] * Ποικιλίαι σακχαροτεύτλων * Σποροπαραγωγή * Γενικά Συμπεράσματα , Θεσσαλονίκη, "Ελληνική Βιομηχανία Σακχάρεως Α. Ε.", 1963, 46φφ. +10φφ., διαστάσεις 22Χ33 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37287. Αι γεωργικαί επιδείξεις. Εγχειρίδιον δια τους γεωπόνους γεωργικών εφαρμογών και εκπαιδεύσεως - Έκδοσις Ευρωπαϊκού Οργανισμού Παραγωγικότητος...Μετάφρασις : Κ. Μπόλα, Αθήναι, 1958, σ.99, 8ο, εικόνες, από ιδιωτική βιβλιοθήκη - διακριτικές σφραγίδες κατόχου 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 11061. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ, Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική - Διαιτητική - Καλή Συμπεριφορά, Αθήναι, 1961, σ. 335, 8ο, εικόνες εντός και εκτός κειμένου, βιομηχανική βιβλιοδεσία, μικρή φθορά στη ράχη 18 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35662. ΑΛΕΤΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Ο οίνος από της αρχαιότητος μέχρι σήμερον. Ιστορικά και στατιστικά στοιχεία , Αθήναι, 1969, σ.183, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο, σκίσιμο στο κάτω μέρος του εξωφύλλου και των δύο πρώτων φύλλων 24 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 15862. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η κομμωτική ως επιστήμη και τέχνη, Αθήναι, 1962, σ.287, 4ο, εικ. 22 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29867. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Το έδαφος [ταινία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών] * Η γη είναι ζωή - Δούλεψε για να τη σώσης [ενημερωτικό δίφυλλο], εικονογραφημένο 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 38453. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., Τεχνολογία πλαστικών υλών. Τεύχος Ι: Κυτταροειδές - Γαλάλιθος, Αθήναι, "Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον", 1937, σ.43, διαστάσεις 21Χ28 10 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 38452. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., Τεχνολογία πλαστικών υλών. Τεύχος ΙΙ: Τεχνητή Μέταξα [πολυγραφημένο] , Αθήναι, "Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον", 1937, σ.55, διαστάσεις 20Χ29, σχήματα 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 11080. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ, Ασθένειαι τινές των καρποφόρων δένδρων, λαχανικών και ανθέων οφειλόμεναι εις είδη μυκήτων του γένους Fusarium και απαντηθείσαι εν Ελλάδι, εν Αθήναις, 1933, σ. 22, 8ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα, φθορές στην ράχη 8 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35470. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ, Πρόγραμμα εγκαταστάσεως και λειτουργίας Αποδεικτικών Νησίδων Εσπεριδοειδών [πολυγραφημένο], 1949, 4φφ. + 2φφ. σχέδια, διαστάσεις 22Χ34 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34031. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ., Η όρυζα. Καλλιέργεια - Επεξεργασία - Ασθένειαι & χρησιμοποίησις, Αθήναι, 1949, σ.349, 8ο, εικόνες 16 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 11021. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜ., Άφθονο σιτάρι με λίγα έξοδα και κόπους, Αθήναι, "Αρ. Ράλλης", χ. χ., σ. 50, 16ο, εικόνες, άκοπο 6 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37245. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜ., Γιατί σκουληκιάζουν και σαπίζουν τα φρούτα, Αθήναι, χ.χ., σ.68, 16ο, εικόνες, από ιδιωτική βιβλιοθήκη - διακριτικές σφραγίδες κατόχου 7 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 30733. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜ., 15 Διαλεκτά λουλούδια - Για τους φιλανθείς, Αθήναι, "Σπ. Σπύρου", 1960, σ.109, εικόνες, λείπει το οπισθόφυλλο 7 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 15885. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜ., Η αγκυνάρα και η καλλιέργειά της. Ιστορία - Βοτανικοί χαρακτήρες * Φαρμακευτικές ιδιότητες * Απαιτήσεις της αγκυνάρας * Πρόσοδοι της αγκυνάρας * Πολλαπλασιασμός * Έντομα και αρρώστειες * Διατήρηση της αγκυνάρας * Αγριοαγκυνάρα, Αθήναι, "Σπύρος Σπύρου", 1960, σ.47, 8ο, εικόνες, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 31243. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜ., Η μηλιά στην Ελλάδα. Πώς να καλλιεργείται για ν' αποδίδη, Αθήναι, "Α. Ι. Ράλλης", χ.χ., σ.60, 8ο, εικόνες 8 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 38765. ΑΝΑΣΗΣ, ΕΜΜ., Η φιστικιά. Οικονομική σημασία * βοτανικοί χαρακτήρες * κλίμα και έδαφος * πολλαπλασιασμός * καλλιέργεια * καρποφορία * απόδοση * αρρώστειες , έκδοση δευτέρα, Αθήναι, "Σπ. Σπύρου", χ.χ., σ.92, 8ο, εικόνες 12 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...35   Επόμενο >