(Διάφορα)

676 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35318. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΑΚΧΑΡΕΩΣ, τριμηνιαία έκδοσις, διευθύνεται υπό Επιτροπής, Θεσσαλονίκη. Έτος Αον - Αρ. τεύχους 1, Φεβρουάριος 1963, σ.26, εικονογράφηση, καλές διαφημίσεις έως Αρ. τεύχους 4, Νοέμβριος 1963, σ.30, εικόνες και φωτογραφίες, καλές διαφημίσεις. Συνολικά 4 τεύχη, πλήρες 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35328. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΑΚΧΑΡΕΩΣ, τριμηνιαία έκδοσις, διευθύνεται υπό Επιτροπής, Θεσσαλονίκη. Έτος Β' - Αρ. τεύχους 5, Φεβρουάριος 1964, σ.41, εικονογράφηση, καλές διαφημίσεις 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35329. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΑΚΧΑΡΕΩΣ, τριμηνιαία έκδοσις, διευθύνεται υπό Επιτροπής, Θεσσαλονίκη. Έτος Β' - Αρ. τεύχους 6, Μάιος 1964, σ.30, εικονογράφηση, καλές διαφημίσεις 4 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 11065. ΔΕΠΑΣΤΑΣ, ΑΝΤ., Πρακτικός οδηγός του εργαστηριακού χημικού εις την ανόργανον ποσοτικήν ανάλυσιν, Αθήναι, 1946, σ. 271, 8ο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα 10 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 25534. ΔΕΣΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τα γεωργοοικονομικά προβλήματα του νομού Λαρίσης και η συμβολή της Ενώσεως Γεωργικών Συν/σμών Λαρίσης - Τιρνάβου - Αγιάς εις την γεωργοοικονομικήν ανάπτυξιν της Ελλάδος [πολυγραφημένο], χ.τ., 1970, 73φφ., μεγάλο σχήμα 15 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34033. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Βοοτροφία [μαζί δεμένο, του ιδίου] Ιπποτροφία [μαζί δεμένο] Προβατοτροφία & Αιγοτροφία [μαζί δεμένο, του ιδίου] Χοιροτροφία [μαζί δεμένο, του ιδίου] Γαλακτοκομία. Συνολικά 5 βιβλία λιθογραφημένα, δεμένα σε ένα σώμα, Αθήνησι, "Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή", 1925, σ.167+σ.50 +σ.63 +σ.33+ σ.142, διαστάσεις 19Χ29 45 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34201. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Μαθήματα Γενικής Ζωοτεχνίας [λιθογραφημένο], Αθήνησι, Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή, 1924, σ.200, διαστάσεις 20Χ30 [μαζί δεμένο, του ιδίου] Βρωματολογία, Αθήνησι, Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή, 1924, σ.206 [λιθογραφημένο] 25 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 36816. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Κ., Αθανάσιος Λευκαδίτης 1872 - 1944, Αθήναι, "Πάντα Εμπρός", 1946, σ.53, φωτογραφίες, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37276. [ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ι. Ν.], Μαθήματα ιπποτροφίας και ονοτροφίας. Κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Ι. Ν. Δημητριάδου [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ.90 + σ.4 εικόνες, από ιδιωτική βιβλιοθήκη - διακριτικές σφραγίδες κατόχου 13 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37285. [ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ι. Ν.], Μαθήματα χοιροτροφίας. Κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Ι. Ν. Δημητριάδου [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ.60 + σ.2 εικόνες, 8ο 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 11036. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ψυχές στην ύπαιθρο - Οι καλλίτερες κυνηγετικές κουβέντες του Γιαννίκου Δημητριάδη, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ.342, 8ο, εικόνες και φωτογραφίες 18 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 35641. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ρ., Ο Γεωργός, εν Αθήναις, "Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων", 1901, σ.87, 8ο, σκληρά εξώφυλλα - στίγματα στο εξώφυλλο 10 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 28654. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ρ., Ο μικρός κτηνοτρόφος. Περιεχόμενα: Ο ίππος * Ο όνος * Ο ημίονος * Ο βους * Ο βούβαλος * Η κάμηλος * Το πρόβατον * Η γίδα * Ο χοίρος * Η κόπρος, έκδοσις τρίτη, εν Αθήναις, "Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων", χ.χ., σ.101, 8ο, άκοπο, "στίγματα" στο κάτω μέρος του εξωφύλλου 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29361. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ρ., Τα χημικά λιπάσματα, εν Αθήναις, "Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων", 1910, σ.95, 16ο, σχήματα 14 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 37255. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Σ. Δ. - ΖΑΧΟΣ, Δ. Γ., Το έλκος της καστανέας Endothia parasitica, Αθήναι, "Μπενάκειον Φυτοπαθολογικόν Ινστιτούτον", 1953, σ.14, 8ο, εικόνες εκτός κειμένου 9 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34043. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. Γ. - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. Ν., Το Ελληνικόν πύρεθρον, χ.τ. [=Αθήνα], " Μπενάκειον Φυτοπαθολογικόν Ινστιτούτον", 1933, σ.18, 8ο, ολοσέλιδη φωτογραφία εκτός κειμένου 7 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 27304. Δήμος Θεσσαλονίκης, Δημήτρια ΙΔ' - Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1979 * Πρόγραμμα εκδηλώσεων περιόδου, σ.100, μεγάλο σχήμα, φωτογραφίες 13 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 29038. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Το σκάκι στα γραμματόσημα, Θεσσαλονίκη, [σ.20], εικόνες, με αφιέρωση 5 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 34617. [Διαφήμιση]: ΜΕΤΑΞΑ Από το 1888 - Διαφημιστικό φυλλάδιο, εικονογραφημένο, χ.χ., σ.16, διαστάσεις 12Χ17 7 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 39203. ΔΙΒΟΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορνιθοτροφία και Κονικλοτροφία, έκδοσις Β', Αθήναι, "Μιχ. Σαλίβερος", χ.χ., σ.246+γ', 8ο, εικόνες, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 10 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...34   Επόμενο >