(Γεωγραφία - Πατριδογνωσία)

254 εγγραφές [221 - 240] Αναζήτηση:  
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 31035. FERMOR, PATRICK LEIGH, Mani. Travels in the Southern Peloponnese. Photographs by Joan Eyres Monsell. Frontispiece by John Craxton. [First published December 1958]. Reprinted December 1958 , London, "John Murray", 1958, p.XIII+320, 8o, hardcover 60 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 16743. GUANELLA, HANNI, KRETA Ein Reise - und Kunstführer, Germany, "Flamberg", 1982, σ.456, 8ο, φωτ. 14 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 16852. GUIDES KAUFFMANN, Athènes et ses environs. Texte et photographies par ANTOINE BON , Athènes, 1934, p.153, 8ο, διαφημίσεις, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι 15 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 15350. Hachette World Guides, Athens and environs, Paris, 1962, p.517, 16o 14 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10910. HYSLOP, C., Cyrene and ancient Cyrenaica, a guide book, Cyrenaica, "British Military Administration", 1945, σ. 84, 8ο, φωτ. 20 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10827. KAYSER, BERNARD, Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος. Μετάφρασις υπό Τ.Τσαβέα - Μ.Μερακλή, Αθήναι, 1968, σ.150, 8ο 16 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10903. KEHNSCHERPER, GÜNTHER, Kreta-Mykene-Santorin, 3. Αufl., Leipzig, Urania-Verlag, 1973, S. 168, 8o, πλούσια εικονογράφηση εκτός κειμένου, βιομηχ. βιβλιοδ. 30 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10921. LELLOS, LEONIDAS, Grèce: Ηistoire - musées - monuments, Αthènes, 1975, p.257, 8o 18 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 36772. LEOUSSIS, STELIOS, Aegina - 35 centures of culture, Athens, 1980, p.80, 8o 8 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10931. LOCH, SYDNEY, Athos the Holy Mountain, Thessaloniki, "Molho", [1971;], p.264, 8o, φωτογραφίες εκτός κειμένου 20 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 25024. LOUKOPOULOS, LOUISA, Guides to Greece: Attica from prehistory to the Roman period, Athens, "National Bank of Greece", 1973, p.79 7 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10720. MÄRΖ, J., Cook, der Weltumfegler, zweite auflage, Leipzig, χ.χ., σ.261+6 φύλλα που παρουσιάζουν άλλα βιβλία, 8ο, mit 68 textabbildungen, βιομηχ. βιβλιοδ. 30 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10907. MARITIS, G., Travels in the island of Cyprus. Translated from the Italian of Giovanni Mariti by Claude Delaval Cobham, London, "Zeno booksellers and publishers", 1971, σ. 199, 8ο 30 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10671. MATTON, RAYMOND, Rhodes, quatrième édition revue et augmentée avec 132 photographies hors texte, Αthènes, collection de l’ Ιnstitut Français d’ Αthènes, 1966, p.159+LXVIII, 8o 25 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 36773. [MEGREMIS, GEORGE], Aegina [διαφημιστικό έντυπο, δίγλωσσο: αγγλικά και γερμανικά], Athens, χ.χ., [σ.24], μεγάλο σχήμα 6 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 16280. Meteora - Western Thessaly. Text by Stelios Papadopoulos, Athens, "M. Pechlivanidis", χ. χ., 4ο, 122 ασπρόμαυρες φωτογραφίες των Τλούπα, Στουρνάρα, Παπαδόπουλου κ.α. 18 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 22256. Ministère de la Grèce du Nord, Thrace - Petit guide, χ.τ., 1980, σ.38, 8ο, φωτογραφίες 9 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 16392. Ministry of National Economy - Tourist and Exhibitions Department, Greece, England, χ.χ. [προπολεμικό], p.28, 8ο, φωτογραφίες, οξειδώσεις 10 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 23837. Ministry of Northern Greece, Thrace - A short guide to Thrace, 1980, p.38, 8ο, φωτογραφίες 9 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10828. MOUTSOPOULOS, NICOLAS, Skiathos - Skopelos. Εssai d’une étude de l’écologie-sociale des écosystemes insulaires des Sporades Septentrionales, Thessalonique, "Universite Aristote de Thessalonique", 1982, p.354 with numerous charts and maps sixteen of which are folding, 4o, hardcover, navy cloth, gilt lettering to front and spine 65 €
< Προηγούμενο   1... 9 10 11 [12] 13   Επόμενο >