(Γεωγραφία - Πατριδογνωσία)

256 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 36728. «ΚΟΣΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ» Ο.Ε. Τουριστικαί & Διαφημιστικαί Επιχειρήσεις, [Οδηγός Καβάλας - Θάσου], Θεσσαλονίκη, χ.χ. [=195(;)], σ.192, 8ο, εξαιρετικές διαφημίσεις, δεμένο 45 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 27040. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧ. - ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ, ΒΑΣ., Λάρισα, Λάρισα - Θεσσαλονίκη, 1962, σ.76+σ.80 φωτογραφίες, διαστάσεις 20Χ28, θέμα εξωφύλλου: Αγήνορος Αστεριάδη, στην σελίδα τίτλου διακριτική σφραγίδα κατόχου 35 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 11882. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Τα Αμπελάκια Θεσσαλίας - Η πρώτη συνεταιριστική οργάνωσις, Αθήναι, 1963, σ.32, 16ο, φωτογραφίες 6 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 16504. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η Αιδηψός και τα ιαματικά νερά της, Αθήνα, 1997, σ.78, 8ο, φωτογραφίες 9 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 33387. Άθως. Κείμενα Γιώργου Ζωγραφάκη, φωτογραφίες: Α. Οικονομίδης, Δημήτρης, Λυκίδης, Σ. Μελετζής κ.ά., Αθήναι, "Μ. Πεχλιβανίδης", χ.χ., 8ο, με αφιέρωση [Δοσίθεος Μοναχός Διονυσιάτης] 17 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10820. ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πλοίαρχος Ε.Ν., Γύρω στον κόσμο. Από τα περιεχόμενα: Αφρική * Ινδικός Ωκεανός * Αγγλία * Αμβέρσα * Ατλαντικός Ωκεανός * Ηνωμένες Πολιτείες * Αμερική - Ιαπωνία * Ιαπωνία * Νότιος Αμερική, [Θεσσαλονίκη], [1953], σ.193, 8ο, σκίτσα Ι. Χατζηγιαννάκη, στην σελίδα τίτλου διακριτική σφραγίδα κατόχου 17 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 39265. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Ν. Υποστράτηγος, Γεωγραφία της Ανατολής. Τόμος πρώτος: Φυσική κατάστασις της Ανατολής. Κατά μετάφρασιν και διασκευήν εκ του τουρκικού νεωτάτου συγγράμματος του Μεχμέτ Δζεμάλ, καθηγητού της Στρατιωτικής Γεωγραφίας και τοπογραφίας, παρά τη Επιτελική Σχολή Κων/πόλεως [εντός θήκης υπάρχουν εξαιρετικά έγχρωμα σχεδιαγράμματα εκ του λιθογραφείου της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατου τυπωμένα τον Αύγουστο του 1921 : της Σινώπης, του Ιζαίου και των πέριξ, της Οινόης, της Τραπεζούντος, της Σαμψούντος κ.ά., καθώς και οι αναδιπλούμενοι χάρτες "Ορεογραφικός σκελετός και διαίρεσις της Ανατολής" και "Ορεογραφία της Ανατολής"], σ.280 65 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 34132. Αναμνηστικόν Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει εικοσαετίας από της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου εις την μητέρα Ελλάδα και εν όψει του μετά 20ετίαν εορτασμού της 900ετηρίδος της Ι. Μ. Ιωάννου Θεολόγου, σ.80, 4ο, εικόνες και φωτογραφίες 17 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 26214. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Μ. - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γ. - ΜΠΛΕΤΣΑΣ, Α. - ΝΑΣΣΟΥ, Δ., Προγραμματισμός περιφερειακής αναπτύξεως νομού Χαλκιδικής. Επί διπλώματι εργασία εις την Πολεοδομίαν. ["Η παρούσα μελέτη εξεπονήθη το έτος 1964. Αποτελεί απογραφήν και ανάλυσιν των στοιχείων της υπαρχούσης καταστάσεως νομού Χαλκιδικής"]. Από τα περιεχόμενα: Γεωλογία - Πετρογραφία * Σεισμολογικά στοιχεία Χαλκιδικής * Γεωφυσικά χαρακτηριστικά Χαλκιδικής * Απογραφή πληθυσμού * Τεμαχισμός της γεωργικής γης * Χλωρίς * ΄Εκθεσις περί της καταστάσεως και της παραγωγής της κτηνοτροφίας νομού Χαλκιδικής κατά το έτος 1963 * Βιοτεχνία * Λατομεία - Ορυχεία * Παιδεία * Διοίκησις * Γεωργική παραγωγή * Κτηνοτροφική παραγωγή * Δασική παραγωγή. [Πολυγραφημένο] , [250φφ. + 28 αναδιπλούμενοι πίνακες], διαστάσεις 25Χ30 45 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10844. ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Κως, η πατρίς του Ιπποκράτους. Ιστορία * Αρχαιότητες * Τουρισμός, Αθήναι, χ.χ., σ.78, 4ο, καλές φωτογραφίες 12 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 29713. ΑΝΝΙΝΟΣ, Χ., Η Ιταλία, έκδοσις τρίτη, εν Αθήναις, 1927, σ.87 [μαζί] ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Η Ρωσσία [Μετά εικόνων], έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, 1929, σ.91 [μαζί] ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Χ., Η Ακρόπολις των Αθηνών (Μετά σχεδίου και εικόνων), έκδοσις έκτη, εν Αθήναις, χ.χ., σ.86 [μαζί] ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ, Π., Η Ευρώπη κατά τον 19ον αιώνα, έκδοσις τρίτη, εν Αθήναις, 1925, σ.78 [μαζί] ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ, Κ., Η Αίγυπτος [Μετά εικόνων και χάρτου], έκδοσις τρίτη, εν Αθήναις1928, σ.114. Συνολικά 5 βιβλία του "Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων" δεμένα με τα εξώφυλλά τους (εκτός από ένα) σε ένα σώμα - έντονη φθορά στο πάνω καπάκι του δεσίματος και μικρή στη ράχη, πολύ καλή η κατάσταση του σώματος των βιβλίων 30 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 32479. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Ονοματοθεσία οδών και πλατειών πόλεως Καστοριάς, Θεσσαλονίκη, 2005, σ.342, 8ο, φωτογραφίες 16 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 15077. ΑΡΓΕΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η Αργοναυπλία (Εκδρομικός οδηγός) , Ναύπλιον, 1955, σ. 96, 8ο, εικόνες και φωτογραφίες 10 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10833. Αργολίς. Μυκήναι - Τίρυνς - Ναύπλιον - Επίδαυρος. Κείμενα Γεωργίας Ταρσούλη, φωτογραφίες Β. και Ν. Τομπάζης, Αθήναι, "Μ. Πεχλιβανίδης", χ.χ., χ.α., 8ο, 133 εξαιρετικές φωτογραφίες 14 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 27176. ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Ελευθέρια - Ν. Κορδελιό, Πατρίδες τότε και τώρα. Τόμος 1ος, Θεσσαλονίκη, "Δήμος Ελευθερίου - Κορδελιού", 1997, σ.316, διαστάσεις 24Χ29, καλές φωτογραφίες 27 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 35720. ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, Στη χώρα των Αργοναυτών και των Κενταύρων, τρίτη έκδοση, Βόλος, χ.χ., σ.111, 8ο, φωτογραφίες 10 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 26351. ΒΙΣΤΩΝΙΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, Το ρόδο και ο λωτός. Οδοιπορικό στο Πεκίνο, Αθήνα, "Πατάκης", 1995, σ.283, 8ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση 15 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 24607. ΒΛΑΧΟΣ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ, Ιθώμη και Θεσσαλία, Αθήναι, 1971, σ.117+ αναδιπλούμενος χάρτης, 8ο, φωτογραφίες, υπογράμμιση με στυλό στο περιθώριο μιας σελίδας 15 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 10888. ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Αμερική: ηλιόλουστη Καλιφόρνια, Αθήναι, 1969, σ. 108, 4ο, με αφιέρωση 10 €
Γεωγραφία - Πατριδογνωσία Προσθήκη στο καλάθι 24117. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Πάμε μαζί γύρω στην Ελλάδα [Α'. Η στεριανή Ελλάδα * Β'. Η Ελλάδα των νησιών], Αθήνα, 1954, σ.224, 8ο 19 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...13   Επόμενο >