(Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια)

2.902 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29027. ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, τριμηνιαία έκδοσις Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Έτος Δ' - τεύχος 14-15, Δεκέμβριος 1991 - Ιούνιος 1992, σ.72. Από τα περιεχόμενα: Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, Ομιλία εις τον Άγιον Νικόλαον * Αρσένιος και Νικόλαος οι Ιβηροσκητιώται 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29028. ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, τριμηνιαία έκδοσις Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Έτος Ε' - τεύχος 18, Απρίλιος 1995, σ.104. Από τα περιεχόμενα: Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, Ομιλία εις την Κοίμησιν της Παναγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου * Πνευματικές νουθεσίες Γέροντος Παϊσίου * Ο ιερομάρτυς Ηλίας Τσετβερούχιν 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 34339. Αγιορειτικόν περιοδικόν Ο ΑΘΩΣ τριμηνιαίον εκδιδόμενον...υπό Αθανασίου ή Σπυρίδωνος Λαυριώτου ιατρού.... Τεύχος Βον, εν Αγίω Όρει, 1930, σ.48. Περιεχόμενον: Προσκυνητάριον της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας της εν Άθω 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 25351. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ, μηνιαίον όργανον Μορφωτικών Συλλόγων Αγροτικής Νεολαίας (Μ. Σ. Α. Ν.), Αθήναι. Έτος 4ον, τεύχος 1ον, Ιανουάριος 1971 έως τεύχος 12ον, Δεκέμβριος 1971, καλές φωτογραφίες. Συνολικά 12 τεύχη 25 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 28452. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ, μηνιαίον όργανον Μορφωτικών Συλλόγων Αγροτικής Νεολαίας (Μ. Σ. Α. Ν.), Αθήναι. Έτος 2ον, τεύχος 2ον, Ιούνιος 1968, τεύχος 3ον, τεύχος 4ον, τεύχος 5ον, τεύχος 6ον, τεύχος 7ον, τεύχος 8ον, Δεκέμβριος 1968, καλές φωτογραφίες. Συνολικά 7 τεύχη 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 28453. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ, μηνιαίον όργανον Μορφωτικών Συλλόγων Αγροτικής Νεολαίας (Μ. Σ. Α. Ν.), Αθήναι. Έτος 5ον, τεύχος 4ον, Απρίλιος 1972, τεύχος 5ον, τεύχος 6ον, τεύχος 7ον, τεύχος 9ον, τεύχος 12ον, Δεκέμβριος 1972, καλές φωτογραφίες. Συνολικά 6 τεύχη 14 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32255. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, εκδίδεται υπό ομάδος επιστημόνων, διευθυντής Φιλ. Τζουλιάδης, Αθήναι. Χρόνος 5ος, τεύχος 1)49, Ιανουάριος 1951, έως τεύχος 11-12)59-60, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1951. Συνολικά 6 μονά και 3 διπλά τεύχη δεμένα σε ένα σώμα, σ.481, καλές διαφημίσεις 30 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32259. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, εκδίδεται υπό ομάδος επιστημόνων, διευθυντής Φιλ. Τζουλιάδης, Αθήναι. Χρόνος Δ', τεύχος 1, Μάρτιος 1950, έως τεύχος 10-12, Δεκέμβριος 1950. Συνολικά ένα διπλό και 8 μονά τεύχη δεμένα σε ένα σώμα, σ.445, καλές διαφημίσεις 30 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32256. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, εκδίδεται υπό ομάδος επιστημόνων, ιδρυτής Φιλ. Τζουλιάδης, Αθήναι. Χρόνος 6ος - τεύχος 1)61, Ιανουάριος 1952 έως τεύχος12)72, Δεκέμβριος 1952. Συνολικά δύο διπλά και 8 μονά τεύχη δεμένα σε ένα σώμα, σ.504, καλές διαφημίσεις, υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι σε 4 σελίδες ενός τεύχους 28 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 24695. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, μηνιαίο οικονομικό - τεχνικό και συνεταιριστικό περιοδικό, εκδίδεται υπό ομάδος επιστημόνων, διευθυντής Φιλ. Τζουλιάδης, Αθήναι. Χρόνος Γ' - τεύχος 1, Μάρτιος 1949, έως τεύχος 11-12, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1950.Συνολικά 8 μονά και 2 διπλά τεύχη, σ.364, καλές διαφημίσεις [μαζί δεμένο] Χρόνος Δ' - τεύχος 1, Μάρτιος 1950 έως 10-12, Δεκέμβριος 1950. Συνολικά ένα τριπλό, ένα διπλό και 7 μονά τεύχη. Πλήρη τα έτη 1949 και 1950 45 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 35263. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, μηνιαίο οικονομικό - τεχνικό και συνεταιριστικό περιοδικό, εκδίδεται υπό ομάδος επιστημόνων, διευθυντής Φιλ. Τζουλιάδης, Αθήναι. Χρόνος 5ος - τεύχος 1, Ιανουάριος 1951, έως τεύχος 11-12, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1951.Συνολικά 6 μονά και 3 διπλά τεύχη δεμένα χωρίς τα εξώφυλλα, σ.481, καλές διαφημίσεις, μικρό σκίσιμο σε δύο φύλλα ενός τεύχους 28 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26880. ΑΓΡΟΤΙΚΗ επιστημονική - τεχνική - οικονομικη & συνεταιριστική ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, εκδίδεται υπό ομάδος επιστημόνων, διευθυντής Φιλ. Τζουλιάδης, Αθήναι. Χρόνος Α' - τεύχος 1, Μάρτιος 1947, έως τεύχος 12, Φεβρουάριος 1948, σ.448. Συνολικά 8 μονά και 2 διπλά τεύχη δεμένα χωρίς τα εξώφυλλα σε ένα σώμα. Από τα περιεχόμενα: Οι σκοποί μας * Θέσεις της Ομοσπονδίας Γεωπόνων επί του αγροτικού προβλήματος της Ελλάδος [συνεχίζεται] * Αι διώξεις των γεωπόνων και η ανοικοδόμησις - Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Γεωπόνων προς τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως * Κυπ. Κέδρος, Η παραχώρηση των δασών στις κοινότητες * Η Έκθεσις Πόρτερ και η Ελληνική πραγματικότης * Andre Mayer, Η αποστολή της Φ.Α.Ο. * Θ. Νταφούλης, Το έργο της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαρίσσης - Τυρνάβου - Αγιάς. Περιληπτική έκθεσις δράσεως από την Κατοχή μέχρι Σεπτεμβρίου 1946 * Ο λιμός επί θύραις * Τα παραγωγικά έργα Μακεδονίας * Υπ' όψιν του κ. Γκρισγουώλντ * Φ. Τζουλιάδης, Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί * Κυπ. Κέδρος, Δάση και αιγοτροφία * Β. Κανελλόπουλος, Οι σταφίδες μας (Το σταφιδικό ζήτημα) * Β. Κανελλόπουλος, Η οινοπαραγωγή μας (Το οινικό ζήτημα) * Καταστρέφεται η κτηνοτροφία * Θ.Ε. Γιαννόπουλος, Τα σχέδια F.A.O. τα σχετικά με την Ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα την αγροτική οικονομία 35 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26881. ΑΓΡΟΤΙΚΗ επιστημονική - τεχνική - οικονομικη & συνεταιριστική ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, εκδίδεται υπό ομάδος επιστημόνων, διευθυντής Φιλ. Τζουλιάδης, Αθήναι. Χρόνος Β' - τεύχος 1-2, Μάρτιος - Απρίλιος 1948, έως τεύχος 11-12, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1949, σ.383, μικρό σκίσιμο [σχεδόν δεν φαίνεται] σε μερικά φύλλα ενός τεύχους. Συνολικά 6 μονά και 3 διπλά τεύχη δεμένα χωρίς τα εξώφυλλα σε ένα σώμα. Από τα περιεχόμενα: Κ.Γ. Μιχάλης, Δάση και αιγοτροφία * Κώστας Μακρής, Τα λούπινα - Ένα χρησιμότατο, βιομηχανικό και κτηνοτροφικό φυτό (σε συνέχειες) * Τα ερεικώδη φυτά και η μελισσοτροφία * Α. Κριάρης, Ασθένειες της γεωργικής παραγωγής & η καταπολέμησή τους στο νομό Λασηθίου * Στ. Πανάγος, Τα προβλήματα της ορεινής μας οικονομίας * Στ. Πανάγος, Τα προβλήματα των αρδεύσεων * Γ. Αλετράς, Πρόγραμμα ανάπτυτξης της ορεινής μας οικονομίας * Το πρόγραμμα ανασυγκροτήσεως και ανοικοδομήσεως της γεωργίας μας * Φιλ. Τζουλιάδης, Η άσκηση της αγροτικής πίστης και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος * Ανδρέας Τσαπάρας, Απόψεις για το δασικό πρόβλημα της χώρας * Τα σημερινά άμεσα προβλήματα της αγροτικής μας οικονομίας * Η αναδιανομή των αγροτικών κτημάτων 30 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29475. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΗΧΩ ΗΜΑΘΙΑΣ, εκδίδεται υπό του Τμήματος Γεωργικής Ενημερώσεως της Διευθύνσεως Γεωργίας Νομαρχίας Ημαθίας, Βέροια. Έτος 16ον, αριθ. φύλλου 155, Δεκέμβριος 1971, σ.4. Στην πρώτη σελίδα: Γ. Παπαδόπουλος, Η αναδιοργάνωσις της Δημοσίας Διοικήσεως, φωτογραφία 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 35264. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τριμηνιαία έκδοσις γεωργικής οικονομίας και αγροτικής πολιτικής, διευθυντής Χρ. Ευελπίδης, Αθήναι. Περίοδος Β' - έτος ΙΣΤ' [1957], σ.376 [μαζί δεμένο] έτος ΙΖ' [1958], σ.388. Συνολικά 8 τεύχη δεμένα χωρίς τα εξώφυλλα. Από τα περιεχόμενα: Κ. Λεοντίδης, Τα Αμπελάκια, πατρίς θεσμών κοινωνικών * Χρ. Ευελπίδης, Επισκόπησις της γεωργικής οικονομίας της Ελλάδος * Π. Κασσανδρέας, Το επταετές πρόγραμμα αναπτύξεως των Ελληνικών δασών * Δ. Χηνόπουλος, Το πρόβλημα της Ορεινής Οικονομίας * Απ. Σουμελίδης, Η βρώσιμος ελαία "χουρμάδα" της Χίου Χρ. Ευελπίδης, Η εγκατάλειψις της υπαίθρου // Χρ. Ευελπίδης, Αγροτικός και αστικός πληθυσμός * Γ. Κιτσοπανίδης, Η οικονομική θέσις του ίππου εργασίας εν τη συγχρόνω γεωργική εκμεταλλεύσει * Δημ. Αθανασάτος, Διακύμανσις τιμών χονδρικής πωλήσεως εσπεριδοειδών εις την αγοράν Αθηνών - Πειραιώς κατά το 1955 - 1958 * Λ. Σούλης, Οι εν Ελλάδι γεωργικοί ελκυστήρες 35 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 35283. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τριμηνιαία έκδοσις γεωργικής οικονομίας και αγροτικής πολιτικής, διευθυντής Χρ. Ευελπίδης, Αθήναι. Περίοδος Β' - έτος ΚΒ' [1963], σ.351 [μαζί δεμένο] έτος ΚΓ' [1964], σ.347. Συνολικά 8 τεύχη δεμένα χωρίς τα εξώφυλλα. Από τα περιεχόμενα: Χρ. Ευελπίδης, Η σύνδεσίς μας με την Ε.Ο.Κ. και η Ελληνική γεωργία * Δημ. Αθανασάτος, Οικονομική ανάλυσις της καλλιεργείας της βερικοκέας εν Κορινθία [συνεχίζεται και τελειώνει στο επόμενο τεύχος] * Χρ. Ευελπίδης, Αγροτικός πληθυσμός * Σταμ. Ζαμπούνης, Σύγχρονα προβλήματα γεωργικής εκπαιδεύσεως * Θεοδ. Κούλας, Νομιμοποίησις παρανόμων σταφιδοφυτειών, εκρίζωσις σταφιδαμπέλων και αναμπέλωσις * Βίσκεμανν [Heinrich Wiskemann] - Θ.Δ. Πάνου, Η γεωργία των Αρχαίων και ο νόμος του v. Thünen [συνεχίζεται και τελειώνει στο επόμενο τεύχος] * Νικ. Σέττας, Το δημογραφικόν και κοινωνικό-οικονομικόν πρόβλημα της Ελλάδος 35 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 30794. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΑΛΠΙΓΞ, επίσημον όργανον του Αγροτικού Συλλόγου του Νομού Αχαΐας, Πάτραι. Έτος Β΄, αριθμός φύλλου 15, 15 Ιανουαρίου 1954, σ.2 και αριθμός φύλλου 16, 20 Φεβρουαρίου 1954, σ.2 9 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 09895. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μηνιαίον αγροτικόν περιοδικόν, διευθυντής Εμμ. Σ. Ανάσης, Αθήναι. Τόμος Α΄, Ιούλιος - Δεκέμβρης 1935, 6 τεύχη, σ.214, σκληρά εξώφυλλα - φθορές, ίχνη υγρασίας στο επάνω καπάκι 30 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 30756. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ, έκδοσις Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών Διευθύνσεως Γεωργίας Εδέσσης, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 64, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1970, σ.12, τεύχος 65, τεύχος 66, τεύχος 67, τεύχος 68, τεύχος 70, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1973, σ.38. Συνολικά 6 τεύχη, εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 38723. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, μηνιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν, διευθυντής: Στ. Ν. Κανονίδης, έκδοσις Ινστιτούτου Χημείας και Γεωργίας "Νικόλαος Κανελλόπουλος", Αθήναι. Αρ.38 (383), Φεβρουάριος 1950, αριθ.41, Μάιος 1950 έως αριθ.51, αριθ.54-55, αριθ.58 έως αριθ.72 (417), Δεκέμβριος 1952. Συνολικά 28 τεύχη, δεμένα σε ένα σώμα, υπογραμμίσεις με μελάνι σε αράδες μερικών σελίδων 40 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...146   Επόμενο >