(Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια)

2.949 εγγραφές [2901 - 2920] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29142. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 3 - Number one, 1962, p.VIII +240. Από τα περιεχόμενα: Harry N. Howard, The United States and the problem of the Turkish Straits: The foundation of American policy (1830 - 1914) * Douglas Dakin, The Greek Proposals for the Alliance with France and Great Britain, June - Juli 1907 * Kenneth M. Setton, Lutheranism and the Turkish Peril * N. M. Kontoleon, The Gold Treasure of Panagurischte (With eight plates) 22 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29143. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 20 - Number one, 1979, p.190. Από τα περιεχόμενα: A. I. Thavoris, Greek loan-words in modern Bulgarian * D. J. Delivanis, Die Entwicklung der griechischen Volkswirtschaft 1830 - 1945 * Faruk Sen, Parteien und Wahlen in der Türkei * Frank E. Wozniak, Byzantine Diplomacy and the Lombard-Gepidic Wars 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29187. Balkan Studies - A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Volume 15 - number 2, 1974, p.[177-388]+ plates. Από τα περιεχόμενα: D. M. Nicol, Byzantium and England * Zacharias N. Tsirpanlis, I Libri Greci bubblicati dalla «Sacra Congregatio de Propaganda Fide» (XVII sec.) * K. St. Pavlowith, Roumanie - Allemagne (1936 - 1941) * K. A. Dimadis, Le Théâtre d' Abdera (données archéologiques) 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16283. Balkan Studies, A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, 1983, Vol. 24- number Two: "The collaboration between Greeks and Serbs from the fifteenth to the nineteenth century" proceedings of the third Greek - Serbian Symposium..., Thessaloniki, 1983, p.338-693+plates, 8o 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39623. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 8- number 8, Θεσσαλονίκη, 1967, p.218-520. In this issue: "Greece since the Second World War: On the occasion of the twentieth anniversary of the Truman Doctrine". A symposium at the University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, April 10-12, 1967 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 22083. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 38- number 2 [από τα περιεχόμενα: 1) Waldemar Deluga, Mont Athos dans les gravures balcaniques des XVIIème et XIX siècles 2. Dušan T. Bataković, Le passé des territoires: Kosovo-Metohija (XVIIIe-XXe siècle). Les guerres du XVIIIe siècle: sous les signe de l' intolérance religieuse 3. Iakovos Aktsoglou, The emergence/development of social and working class movement in the city of Thessaloniki 4. John G. Bitzes, The Graeco-Turrkish Relationship, 1930-1940] , Thessaloniki, 1997, p.219-400, 8o 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 15114. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη, 1964, Vol. 5- number one [Kείμενα, μεταξύ άλλων, των α) R.J. Rodden, Recent Discoveries from Prehistoric Macedonia: An interim report, με καλές φωτογραφίες, β) Milos Velimirovic, Study of Byzantine Music in the West, γ) Stephen J. Xydis, Diplomatic Relations between the United States and Greece 1868-1878]. Vol. 5- number two [Kείμενα, μεταξύ άλλων, των α) Man. Andronicos, Ancient Greek Painting and Mosaics in Macedonia, με πολύ καλές φωτογραφίες, β) George J. Prpic, French Rule in Croatia: 1806-1813 (with one map), γ) Phyllis Williams Lehmann, The Wall Decoration of the Hieron in Somothrace, με καλές φωτογραφίες] 35 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 15115. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη, 1965, Vol. 6 - number one [Κείμενα, μεταξύ άλλων, των: α) Irwin L. Merker, The ancient Kingdom of Paionia, β) John Baxevanis, Population, Internal Migrtation and Urbanization in Greece, γ) D. M. Pippidi, Les Colonies Grecques de Schythie mineure à l' époque Hellénistique, με πολύ καλές φωτογραφίες]. Vol. 6- number two [Κείμενα, μεταξύ άλλων, των: α) Cl. Tsourkas, Autour des origines de l' Académie Grecque de Bucarest (1675-1821), β) Williband Plöchl, Die Balkanpolitik des Österreichisch- Ungarischen Monarchie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, γ) Ljljana Aleksić-Pejković, La Serbie et les Rapports entre les Puissances de l' Entente (1908-1913) 35 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16993. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 11- number Two [από τα περιεχόμενα: 1) Charanis, P., Kouver, the Chronology of his Activities and their Ethnic Effects on the Regions around Thessalonica. 2) Vickers, M., The Byzantine Sea Walls of Thessaloniki. 3) Zotiades, G., Russia and the Ouestion of Constantinople and the Turkish Straits during the Balkan Wars] , Θεσσαλονίκη, 1970, σ.ΙΙΙ+230-376, 4ο 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16994. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 12- number 2 [από τα περιεχόμενα: 1) Woodhouse, C., Early British Contacts with the Greek Resistance in 1942. 2) Kiel, M., Observations on the History of Northern Greece during the Ottoman Rule - The Turkish Monuments of Komotini and Serres] , Θεσσαλονίκη, 1971, σ.ΙΙΙ+324-534, 4ο 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 17560. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη, 1975, Vol. 16 - number two [Κείμενα, μεταξύ άλλων, των: a) Dogu, Ergil, The Young Turks, their politics and Anti-Colonial Struggle. b) Democratie, Iliadou, Les Balkans jouet de la politique des puissances européennes pendant les XVIII et XIX siècle. c) Maria, Mirasyezis, Traits et thèmes communs et particuliers dans la poésie greque et roumaine], p.299, 4o 23 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 17561. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Vol. 14 - number two, 1973, p.245-421. Από τα περιεχόμενα: Svolopoulos, C., Le problème de la sécurité dans le Sud-Est Européen de l'entre-deux-guerres: A la recherche des Origines du Pacte Balkanique de 1934 * Konidaris, G., The Oecumenical Patriarhate in the Orthodox Church * Kiel, M., A Note on the Exact Date of Construction of the White Tower of Thessaloniki 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 20080. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 12- number 1, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.ΙΙΙ+322. This issue is dedicated to the memory of Basil Laourdas. Aπό τα περιεχόμενα: Ileana Berlogea, Romanticism in the Interpretation of the Greek Tragedy on the Roumanian stage * Demetrios Farsolas, Alexander Pushkin: His Attitude toward the Greek Revolution 1821-1829 * N. Roussos, Charilaos Tricoupis and the Greco-Serbian Alliance of 1867 * Janusz Strasburger, Le Philhellénisme en Pologne aux années de l' insurrection grecque 1821-1828 * Olga Cicanci et Paul Cernovodeanu, Contribution à la connaissance de la biographie et de l' oeuvre de Jean (Hierothée) Comnène (1668-1719) * N. Smochina, L' application du droit Romain- Byzantin chez les Roumains 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23293. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 28- number 1. Από τα περιεχόμενα: Daphne Papadatou, Political associations in the late Byzantine period: the Zealots and sailors of Thessalonica * Magdalena Stojanova, The Cemetery of Rožen Monastery * Polychronis Enepekides, Griechischer Widerstand gegen die antigriechische Reiseliteratur der Aufklärungszeit , Thessaloniki, 1987, p.207, 8o 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23294. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 7- number 1 Από τα περιεχόμενα: Harry Howard, Greece and its Balkan Neighbors (1948-1949). The United Nations Attempts at Conciliation * Jean Dimakis, La «Société de la morale chrétienne» de Paris et son action en faveur des Grecs lors de l' Insurrection de 1821 * Ernst Werner, Θεόφιλος - Bogumil * Nestor Camariano, Nouvelles informations sur la création et l' activité de la typographie grecque de Jassy (1812-1821) * Mario Vitti, Andrea Kalvos tra le antinomie del suo tempo * Arthur Leon Horniker, Ottoman - Turkish Diplomatics. A guide to the Literature , Θεσσαλονίκη, 1966, p.III+270, 4o 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23295. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 13- number 2 Από τα περιεχόμενα: A.L. Macfie, The Straits Question: the Conference of Montreux ( 1936) * N. Diomidis-Petsalis, Hellenism in Southern Russia and the Ukrainian Campaign: Their Effect on the Pontus Question, Θεσσαλονίκη, 1972, p.IV+185-365, 8o 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 09952. Balkan Studies. A biannual publication of the Institute for the Balkan Studies. Index to Volumes 1-20 (1960-1979)., Thessaloniki, 1984, p. 458, 4o 25 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16797. Bulletin of the Hellenic - American Chamber of Commerce, New York. Vol. 1 - No. 3 (August 1948), No.4, No.5, No.6, No.7, No.8, No.11 (April 1949). Συνολικά 7 τεύχη πολυγραφημένα, κείμενα στην αγγλική 30 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 19592. Centre de Recherches Néo-helléniques, Cinq ans de bibliographie historique en Grèce (1965-1969) avec un supplément pour les années 1950-1964. Deuxième tirage, Athènes, 1970, p.133, 4o 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 19591. Centre de Recherches Néo-helléniques, Quatre ans de bibliographie historique en Grèce (1970-1973) avec un supplément pour les années 1965-1969, Athènes, 1974, p.151, 4o 12 €
< Προηγούμενο   1... 144 145 [146] 147 148   Επόμενο >