(Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια)

2.876 εγγραφές [2741 - 2760] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 27476. ΧΑΡΤΗΣ, δίμηνο περιοδικό, έκδοση - διεύθυνση Δημήτρης Καλοκύρης, Ελένη Καλοκύρη, Αθήνα. Χρόνος δεύτερος, τεύχος 8, Οκτώβριος 1983, σ.133-254: Αφιέρωμα στον Χόρχε Λουίς Μπόρχες 6 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39309. ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ - ΜΑΡΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ, Εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα. Η διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης κατά τον 19ο αιώνα, Θεσσαλονίκη, "Αδελφοί Κυριακίδη", 2006, σ.420 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26531. ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, επίσημον όργανον της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, Αθήναι. Έτος Δ'- αριθ. 1, Ιανουάριος 1939 έως αριθ. 12, Δεκέμβριος 1939, πλήρες, καλές διαφημίσεις, μικρές φθορές στις ράχες 45 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 09947. Χημικά χρονικά, επίσημον όργανον της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, έτος Α'-τεύχ. αριθ. 1 (Μάϊος 1936) έως τεύχ. αριθ. 8 (Δεκέμβριος 1936). Μαζί δεμένο το "Επαγγελματικόν Δελτίον", μηνιαίον ... όργανον της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, έτος Α'- αριθ. 1 (Μάϊος 1936) έως τεύχ. αριθ. 8 (Δεκέμβριος 1936), Αθήναι, 1936, δεμένο 50 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26533. ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, μηνιαίον επίσημον όργανον της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, Αθήναι. Έτος 12ον, αριθ. 1 - 3, Ιανουάριος - Μάρτιος 1947, αριθ.4 - 6, αριθ. 7 - 12, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1947 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26534. ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, μηνιαίον επίσημον όργανον της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, Αθήναι. Έτος 14ον, αριθ. 1 - 3, Ιανουάριος - Μάρτιος 1949, αριθ.4 - 6, αριθ. 7 - 9, αριθ.10-12, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1949 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 33525. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ [1961-1967], συντάκτης Αυγουστίνος Καντιώτης Ιεροκήρυξ, Κοζάνη [=Αθήνα]. Έτος ΙΖ' αριθμ. φύλλου 233, Ιανουάριος 1961 έως έτος ΚΓ', αριθμ. φύλλου 309-311, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1967, εικονογραφημένα, διαστάσεις φύλλου 24Χ34, τα φύλλα είναι δεμένα με χαρτόνι [στο εξώφυλλο έντυπα τα στοιχεία του φύλλου]. Συνολικά ένα τριπλό, 12 διπλά και 52 μονά φύλλα 60 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 35077. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, εκδίδεται κατά δεκαπενθήμερον μερίμνη του Γραφείου Β - 10 (Χριστιανικής Διαφωτίσεως ) Β' Σώματος Στρατού, [τύποις Σωτ. Ν. Σχοινά, εν Βόλω], [πιθανόν υπεύθυνος έκδοσης ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ιεροκήρυξ, τότε, του Β' Σ.Σ.]. Αριθ. φύλλου 31, 15 Ιουλίου 1949, σ.4, διαστάσεις 24Χ32 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 35078. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, εκδίδεται κατά δεκαπενθήμερον μερίμνη του Γραφείου Β - 10 (Χριστιανικής Διαφωτίσεως ) Β' Σώματος Στρατού, [τύποις Σωτ. Ν. Σχοινά, εν Βόλω], [πιθανόν υπεύθυνος έκδοσης ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ιεροκήρυξ, τότε, του Β' Σ.Σ.]. Αριθ. φύλλου 32, 15 Αυγούστου 1949, σ.4, διαστάσεις 24Χ32 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 18186. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 2, 1961, σ.140-269. Από τα περιεχόμενα: Ιω. Μαμαλάκης, Η επανάσταση στη Χαλκιδική το 1821 ΙΙ. Κήρυξη της Επαναστάσεως εις το Άγιον Όρος - Εξόρμηση του Εμμ. Παππά από τον Άθωνα * Ι. Αποστολίδης, Από τας εξεγέρσεις της Χαλκιδικής * Αχ. Βαμβακούδης, Δημοτικά τραγούδια Βασιλικών * Β. Α. Καλογεράς, Αρχαίες ελληνικές λέξεις εις το ιδίωμα της Γαλατίστης Β' 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 20800. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 21-22,1972, σ.197, φωτογραφίες. Περιεχόμενα: Αχιλ. Βαμβακούδης, Ιστορία - Λαογραφία Βασιλικών 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 22173. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχη 40-41,1985-1986, σ.175. Τιμητικό αφιέρωμα στους ιδρυτές - πρωτοπόρους της Εταιρείας. Από τα περιεχόμενα: Πρεσβ. Κ. Καλλιανός, Ένα αγιογραφικό εργαστήριο στη Σκόπελο τον καιρό της Ελληνικής Επαναστάσεως * Ιωακ. Παπάγγελος, Έκθεση του προξένου Γ. Δοκού περί του Αγίου Όρους (1887) * Γεώργ. Ντελόπουλος, Σιθωνία: Γλωσσική επισκόπηση και πολιτιστικά στοιχεία 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 22563. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 5, 1963, σ.124. Από τα περιεχόμενα: Ι. Μαμαλάκης, Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική (ΙΙΙ) * Λεων. Δ. Γαλάνης, Η Άφυτις και οι Ελληνικές αποικίες της Χαλκιδικής κατά τον 7ο - 4ο π.Χ. αιώνα * Μαρία Γραμμένου - Γκιουζέπα, 63 Δημοτικά τραγούδια Γαλατίστης * Α. Ι. Θαβώρης, Τοπωνύμια από το Λιβάδι της Χαλκιδικής 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 22564. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 6, 1963, σ.127-254. Από τα περιεχόμενα: Στέφανος Κοτσιάνος, Απονομή της δικαιοσύνης εν τη Χαλκιδική επί τουρκοκρατίας * Αρχ. Βησσαρίων Γρηγοριάτης, Οι αγώνες του Αγίου Όρους κατά της διεθνοποιήσεως αυτού * Ιωάννης Μαμαλάκης, Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική (IV) * Αθαν. Τσακνάκης, Αγροτικά έθιμα Επανομής 14 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 22565. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 8ον, 1965, σ.131-265. Περιεχόμενα: Ιωάννης Μαμαλάκης, Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική (V) * Λαογραφικά και Ιστορικά Παλαιοχώρας. Επιμελεία Δημητρίου Β. Τσιότρα * Βασ. Γ. Ματαυτσής, Τοπικά κ.λ.π. παλαιά τραγούδια Κασσάνδρας (Βάλτας) 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 24895. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 7ον (1964), σ.128. Περιεχόμενα: Δημ. Τσιότρας, Λαογραφικά και Ιστορικά Παλαιοχώρας * Ιωάννης Μαμαλάκης, Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική (V) 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26238. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 4, 1962, σ.123-248. Από τα περιεχόμενα: Ιωάννης Μαμαλάκης, Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική το 1854 * Σταύρος Παπασταύρου, Έθιμα και παραδόσεις της Χαλκιδικής * Τριαντ. Αναγνωστάρας, 50 Δημοτικά τραγούδια Νικήτης * Αριστ. Μανώλης, Δημοτικά τραγούδια της Κασσάνδρας, στο εξώφυλλο είναι γραμμένοι με στυλό δύο αριθμοί 14 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26239. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 3, 1962, σ.120. Από τα περιεχόμενα: Ιωάννης Μαμαλάκης, Η επανάστασις του 1821 εις την Χαλκιδικήν ΙΙΙ * Γεώργιος Παπανικολάου, Μία ιστορική ανασκόπησις του ρόλου τον οποίον έπαιξε η Χαλκιδική κατά την απανάστασιν του 1821 και τας μετέπειτα μικροεπανάστάσεις μέχρι της σήμερον * Αλκιβ. Παπαφιλίππου, Λαογραφικά Βασιλικών * Β. Κ. Παπαβασιλείου, Δημοτικά τραγούδια Βραστών 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26241. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 1, 1961, σ.136. Από τα περιεχόμενα: Ιωάννης Μαμαλάκης, Η επανάστασις του 1821 εις την Χαλκιδικήν (Ι) * Βασίλειος Λαούρδας, Έγγραφα εκ του αρχείου του καπετάν Βάλτσα * Ι. Π. Παπαγεράκης, Έθιμα και τραγούδια του γάμου Βάβδου Χαλκιδικής * Βασίλειος Α. Καλογεράς, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26257. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, περιοδική έκδοσις Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 9-10, 1965, σ.259-384. Περιεχόμενα: Αχιλ. Βαμβακούδης, Τα Βασιλικά στην Επανάσταση του 1821 * Ιωάννης Μαμαλάκης, Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική (VI) * Β. Γ. Ματαυτσής, Τοπικά κλπ. παλαιά τραγούδια Κασσάνδρας (Βάλτας) 16 €
< Προηγούμενο   1... 136 137 [138] 139 140 ...144   Επόμενο >