(Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια)

2.760 εγγραφές [2721 - 2740] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16994. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 12- number 2 [από τα περιεχόμενα: 1) Woodhouse, C., Early British Contacts with the Greek Resistance in 1942. 2) Kiel, M., Observations on the History of Northern Greece during the Ottoman Rule - The Turkish Monuments of Komotini and Serres] , Θεσσαλονίκη, 1971, σ.ΙΙΙ+324-534, 4ο 20 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 17560. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη, 1975, Vol. 16 - number two [Κείμενα, μεταξύ άλλων, των: a) Dogu, Ergil, The Young Turks, their politics and Anti-Colonial Struggle. b) Democratie, Iliadou, Les Balkans jouet de la politique des puissances européennes pendant les XVIII et XIX siècle. c) Maria, Mirasyezis, Traits et thèmes communs et particuliers dans la poésie greque et roumaine], p.299, 4o 23 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 17561. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. Vol. 14 - number two, 1973, p.245-421. Από τα περιεχόμενα: Svolopoulos, C., Le problème de la sécurité dans le Sud-Est Européen de l'entre-deux-guerres: A la recherche des Origines du Pacte Balkanique de 1934 * Konidaris, G., The Oecumenical Patriarhate in the Orthodox Church * Kiel, M., A Note on the Exact Date of Construction of the White Tower of Thessaloniki 16 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 20080. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 12- number 1, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.ΙΙΙ+322. This issue is dedicated to the memory of Basil Laourdas. Aπό τα περιεχόμενα: Ileana Berlogea, Romanticism in the Interpretation of the Greek Tragedy on the Roumanian stage * Demetrios Farsolas, Alexander Pushkin: His Attitude toward the Greek Revolution 1821-1829 * N. Roussos, Charilaos Tricoupis and the Greco-Serbian Alliance of 1867 * Janusz Strasburger, Le Philhellénisme en Pologne aux années de l' insurrection grecque 1821-1828 * Olga Cicanci et Paul Cernovodeanu, Contribution à la connaissance de la biographie et de l' oeuvre de Jean (Hierothée) Comnène (1668-1719) * N. Smochina, L' application du droit Romain- Byzantin chez les Roumains 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23293. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 28- number 1. Από τα περιεχόμενα: Daphne Papadatou, Political associations in the late Byzantine period: the Zealots and sailors of Thessalonica * Magdalena Stojanova, The Cemetery of Rožen Monastery * Polychronis Enepekides, Griechischer Widerstand gegen die antigriechische Reiseliteratur der Aufklärungszeit , Thessaloniki, 1987, p.207, 8o 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23294. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 7- number 1 Από τα περιεχόμενα: Harry Howard, Greece and its Balkan Neighbors (1948-1949). The United Nations Attempts at Conciliation * Jean Dimakis, La «Société de la morale chrétienne» de Paris et son action en faveur des Grecs lors de l' Insurrection de 1821 * Ernst Werner, Θεόφιλος - Bogumil * Nestor Camariano, Nouvelles informations sur la création et l' activité de la typographie grecque de Jassy (1812-1821) * Mario Vitti, Andrea Kalvos tra le antinomie del suo tempo * Arthur Leon Horniker, Ottoman - Turkish Diplomatics. A guide to the Literature , Θεσσαλονίκη, 1966, p.III+270, 4o 17 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23295. Balkan Studies- A biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Volume 13- number 2 Από τα περιεχόμενα: A.L. Macfie, The Straits Question: the Conference of Montreux ( 1936) * N. Diomidis-Petsalis, Hellenism in Southern Russia and the Ukrainian Campaign: Their Effect on the Pontus Question, Θεσσαλονίκη, 1972, p.IV+185-365, 8o 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 09952. Balkan Studies. A biannual publication of the Institute for the Balkan Studies. Index to Volumes 1-20 (1960-1979)., Thessaloniki, 1984, p. 458, 4o 25 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 16797. Bulletin of the Hellenic - American Chamber of Commerce, New York. Vol. 1 - No. 3 (August 1948), No.4, No.5, No.6, No.7, No.8, No.11 (April 1949). Συνολικά 7 τεύχη πολυγραφημένα, κείμενα στην αγγλική 30 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 19592. Centre de Recherches Néo-helléniques, Cinq ans de bibliographie historique en Grèce (1965-1969) avec un supplément pour les années 1950-1964. Deuxième tirage, Athènes, 1970, p.133, 4o 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 19591. Centre de Recherches Néo-helléniques, Quatre ans de bibliographie historique en Grèce (1970-1973) avec un supplément pour les années 1965-1969, Athènes, 1974, p.151, 4o 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 24295. Ciné-Press, πληροφοριακόν δελτίον ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, έκδοσις της Εταιρείας Διαφημίσεων και Δημοσίων Σχέσεων "ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ", επιμελητής Βύρων Μακρίδης, Αθήνα. Αριθμός φύλλου 6, 20 Μαρτίου 1965, 5φφ. πολυγραφημένα - το ένα φύλλο διαφήμιση της ταινίας: Το φυλαχτό της μάνας, διαστάσεις 21Χ29 9 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 24296. Ciné-Press, πληροφοριακόν δελτίον ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, έκδοσις της Εταιρείας Διαφημίσεων και Δημοσίων Σχέσεων "ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ", επιμελητής Βύρων Μακρίδης, Αθήνα. Αριθμός φύλλου 12, 22 Απριλίου 1965, 7φφ. [τα δύο φύλλα με κείμενο, πολυγραφημένα - τα πέντε με διαφημίσεις ταινιών: Ο Αριστείδης και τα κορίτσια του * Ο πολύτεκνος με τον Θανάση Βέγγο * Η Κύπρος στις φλόγες * Το φυλαχτό της μάνας κ.ά.], διαστάσεις 21Χ29 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 24298. Ciné-Press, πληροφοριακόν δελτίον ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, έκδοσις της Εταιρείας Διαφημίσεων και Δημοσίων Σχέσεων "ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ", επιμελητής Βύρων Μακρίδης, Αθήνα. Αριθμός φύλλου 15, 12 Μαΐου 1965,6φφ. [τα 3 φύλλα με κείμενο, πολυγραφημένα - τα 3 με διαφημίσεις ταινιών: Ο Αριστείδης και τα κορίτσια του * Ο πολύτεκνος με τον Θανάση Βέγγο * Η Κύπρος στις φλόγες * Ο νικητής κ.ά.], διαστάσεις 21Χ29 9 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 34960. COLLEGE LIFE, έκδοση των μαθητών και μαθητριών του Κολλεγίου Ανατόλια, Θεσσαλονίκη. Τρίτη περίοδος, αριθ. φύλλου 2, Μάρτιος 1962, σ.16, διαστάσεις 21Χ29, εικονογράφηση 7 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 34961. COLLEGE LIFE, έκδοση των μαθητών και μαθητριών του Κολλεγίου Ανατόλια, Θεσσαλονίκη. Τρίτη περίοδος, αριθ. φύλλου 3, Ιούνιος 1962, σ.16, διαστάσεις 21Χ29, φωτογραφίες 7 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 34172. FRAGMENTA, μηνιαίο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Λέσχης, Θεσσαλονίκη. Τεύχος 2, Σεπτέμβριος 1995, σ.96. Από τα περιεχόμενα: Βυζαντινές εικόνες Κρητικής Σχολής δια χειρός Αικατερίνας Μανωλάκη * Γ. Πεφάνης, Το θέατρο και η κατοχική Αθήνα * Αν. Παμουκτσόγλου, Η εκπαίδευση των γυναικών στις αρχές του αιώνα (1900-1930) 6 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 15703. France - Grèce, Culture, - Tourisme - Economie, Ρaris, Αutomne 1952, p.35. Από τα περιεχόμενα: Marie - Louise Asserin, Le Dodécanèse, φωτογραφίες * Thrasso Castanakis, Heure d' amour, traduite par André Mirambel 8 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 15704. France - Grèce, Culture, - Tourisme - Economie, Ρaris, Printemps 1953, p.34 [Περιέχονται και τα εξής: φωτογραφίες και κείμενο "De quelques aspects du costume Grec par Jacques Heuzeuy" και "Les marins Grecs au service de la Première République Francaise par N. G. Svoronos"] 14 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 25721. Fulbright Review, published annually in Athens, by the United States Education Foundation, editor Katie Myrivili. Volume I, No1, 1964, p.56. Από τα περιεχόμενα: Edmund Keeley, The Poet George Seferis * Two poems by G. Seferis * T. W. Jacobson, An Inscription from Euboia *Marinos Kalligas, Greek Medieval Art * Nikos Gatsos, Amorgos * Karolos Koun, The Modern Greek Approach to the Ancient Theatre * Spyridon Marinatos, Archaeology and Modern Technique 14 €
< Προηγούμενο   1... 134 135 136 [137] 138   Επόμενο >