(Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια)

2.867 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 18593. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, ανεξάρτητος πρωϊνή εφημερίς εν Δράμα. Έτος 1ον - αρ. φύλλου 6, 31 Μαρτίου 1950 [στην πρώτη σελίδα: Ο Βασιλεύς απέτρεψε τον Αρχ/τηγον κ. Παπάγον να κατέλθη κατά τας εκλογάς της 5ης Μαρτίου]. σ.4 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 28672. Ανακοίνωσις Σχεδίου Μάρσαλλ προς τον τύπον - Αποστολή Ελλάδος της Διοικήσεως Οικονομικής Συνεργασίας [Δ.Ο.Σ.]. Αριθ. 910, 18η Δεκεμβρίου 1950, σ.5, πολυγραφημένες πιασμένες με συρραπτικό. Περιέχεται το κείμενο: Το ύψος του λογαριασμού δραχμών ανασυγκροτήσεως ανήλθε μέχρι τέλους Νοεμβρίου εις 6.624 δισεκατομμύρια δραχμών 5 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 28673. Ανακοίνωσις Σχεδίου Μάρσαλλ προς τον τύπον - Αποστολή Ελλάδος της Διοικήσεως Οικονομικής Συνεργασίας [Δ.Ο.Σ.]. Αριθ. 912, 19η Δεκεμβρίου 1950, μονόφυλλο. Περιέχεται το κείμενο: Κατασκευή εν Μυτιλήνη πολιτικού αεροδρομίου δια πιστώσεων του Σχεδίου Μάρσαλλ 4 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 18306. ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ, δίμηνη έκδοση τέχνης του Πρόσπερου, εκδότης Γεράσιμος Ρομποτής, διευθυντής Τάσος Κόρφης, Αθήνα.Τόμος Β' - Χρόνος Γ', αριθμός 13 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1988, έως αριθμός 18 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1988, σ.96. Συνολικά 6 τεύχη 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 18307. ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ, δίμηνη έκδοση τέχνης του Πρόσπερου, εκδότης Γεράσιμος Ρομποτής, διευθυντής Τάσος Κόρφης, Αθήνα. Χρόνος Δ', αριθμός 19 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1989, έως αριθμός 24 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1989, σ.98-192. Συνολικά 6 τεύχη 18 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 35794. ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ, εκδίδεται από την περιοδική εκδοτική πρωτοβουλία για την προώθηση της αντιθεσμικής - αντισυναινετικής αναρχικής δράσης, Αθήνα. Τεύχος 4 [1991;], σ.99-144, διαστάσεις 24Χ34. Από τα περιεχόμενα: Μία σύντομη αναφορά στη σχέση ανάμεσα στη βία, την εξουσία και την κοινωνία * Ατομική και συλλογική βία * Οι επικριτές της βίας 8 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 19247. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις ποικίλης ύλης, Αθήναι: Έτος 8ον, αριθ. φύλλου 208(370), 7 Φεβρουαρίου 1950 [στην πρώτη σελίδα φωτογραφίες γεγονότων και εκδηλώσεων - στην τελευταία σελίδα άρθρο του Κ. Τσαλδάρη: Οι λέβητες της Δωδώνης], σ.8 8 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32019. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις ποικίλης ύλης, Αθήναι. Περίοδος Γ' - έτος 9ον, αριθ. φύλλου 279 (601), 11 Ιουνίου 1951, σ.6. Σε όλη την πρώτη σελίδα: Από την ζωήν των πολεμιστών μας εις την Κορέαν [φωτογραφίες] * Στην σελίδα 6: Κων. Τσαλδάρης, Η λυδία λίθος. Άρθρο 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32020. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις ποικίλης ύλης, Αθήναι. Περίοδος Γ' - έτος 9ον, αριθ. φύλλου 293 (65), 17 Σεπτεμβρίου 1950, σ.6, φθορές στα δεξιά περιθώρια. Σε όλη την πρώτη σελίδα: Το τραγούδι δεν λείπει από τα χείλη των πολεμιστών μας [φωτογραφίες] * Στην σελίδα 6: Διατί αι Ην. Πολιτείαι απεφάσισαν να εισηγηθούν ένταξιν της Ελλάδος - Τουρκίας εις το Ατλαντικόν 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32021. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις ποικίλης ύλης, Αθήναι. Περίοδος Γ' - έτος 8ον, αριθ. φύλλου 216 (378), 27 Μαρτίου 1950, σ.8. Σε όλη την πρώτη σελίδα: [Βασιλείς - Κυβέρνησις και η παρέλασις, φωτογραφίες] * Στην σελίδα 8: Κων. Τσαλδάρης, Τα γεγονότα της Ιταλίας. Άρθρο 15 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32023. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις ποικίλης ύλης, Αθήναι. Περίοδος Γ' - έτος 10ον, αριθ. φύλλου 353 (675), 10 Νοεμβρίου 1952, σ.6. Σε όλη την πρώτη σελίδα φωτογραφίες: [Ο νικητής των εκλογών της 16ης Νοεμβρίου - Οι Βασιλείς - Οι αφιχθέντες από την Κορέα μαχηταί μας κ.ά.] * Στην σελίδα 6: Μετά την θριαμβευτικήν νίκην του Στρατηγού Αϊζενχάουερ και την ανάρρησίν του εις το ύπατον αξίωμα της Αμερικανικής Συμπολιτείας, φωτογραφίες 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32024. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις ποικίλης ύλης, Αθήναι. Περίοδος Γ' - έτος 8ον, αριθ. φύλλου 214 (376), 13 Μαρτίου 1950, σ.8. Σε όλη την πρώτη σελίδα φωτογραφίες: [Παρασημοφορία Αμερικανών υπό της Α. Μ. του Βασιλέως - Εκλογές κ.ά.] * Στην σελίδα 8: Κων. Τσαλδάρης, Η ενέδρα κατά της Ελλάδος 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32025. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις ποικίλης ύλης, Αθήναι. Περίοδος Γ' - έτος 11ον, αριθ. φύλλου 361 (683), 5 Ιανουαρίου 1953, σ.6. Σε όλη την πρώτη σελίδα φωτογραφίες: [Βασιλείς - Κυβέρνησις κ.ά.] * Στην σελίδα 8: Ο Γκεόργκι Μαλένκωφ θα είναι ο πιθανώτερος διάδοχος του Στάλιν; 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 32018. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, καθημερινή πρωϊνή εφημερίς που αγωνίστηκε επί κατοχής, Αθήναι. Έτος 3ον, αριθ.153, 20 Μαρτίου 1945, σ.4, σκίσιμο στο περιθώριο. Στην πρώτη σελίδα: Κύριο άρθρο: Τα εθνικά ζητήματα * Ο Ελληνικός αγών Αντιστάσεως εις την Επαρχίαν και τας πόλεις * Πως κατεληστεύετο η Ελλάς υπό των Γερμανών. Ο ρόλος των Κοτζαμάνη, Τσιρονίκου και άλλων 9 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 20677. ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΩΡΙΑ, εξάμηνο περιοδικό γενικής ανθρωπολογικής μελέτης και τέχνης, διεύθυνση Σωκράρης Λ. Σκαρτσής, Πάτρα. Τεύχος 1, Ιανουάριος 1991, σ.157 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26454. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ, περιοδική έκδοση θεωρίας και πρακτικής, διευθυντής: Γεώργιος Χ. Χουρμουζιάδης, Βόλος - Θεσσαλονίκη. [Τεύχος] 8, 1985, σ.83, μεγάλο σχήμα. Από τα περιεχόμενα: Ε. Π. Δημητριάδης, Μια πρώτη εκτίμηση της μεταπολεμικής Ιστορικής Γεωγραφίας στην Ελλάδα με πλαίσιο την Αγγλοαμερικανική εξέλιξη του κλάδου * Γ. Μ. Σαρηγιάννης, Η ομηρική πόλη * Βάσω Ροντήρη, Επιφανειακή κεραμική νεολιθικών θέσεων της Θεσσαλίας: Κατανομή στο χώρο 6 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23761. ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, μηνιαία επιθεώρηση πολιτικού θεάτρου, υπεύθυνος ύλης: Γιώργος Μιχαηλίδης, Αθήναι, [πολυγραφημένο]. Τεύχος 2, Δεκέμβριος 1971, σ.99. Από τα περιεχόμενα: Κάρολος Κουν, Η κοινωνική θέση και η αισθητική γραμμή του Θεάτρου Τέχνης * Τζων Γουΐλετ, Το θέατρο του Μπρεχτ * Το πολιτικό θέατρο σ' όλο τον κόσμο 9 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 23762. ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, μηνιαία επιθεώρηση πολιτικού θεάτρου, υπεύθυνος ύλης: Γιώργος Μιχαηλίδης, Αθήναι, [πολυγραφημένο]. Τεύχος 1, Νοέμβριος 1971, σ.78. Από τα περιεχόμενα: Γιώργος Μιχαηλίδης, Έλληνες συγγραφείς: Ι. Λούλα Αναγνωστάκη * Γκέοργκ Λούκατς, Κοινωνιολογία του σύγχρονου δράματος * Παράσταση μοντέλο: I. Paradise now από το Living Theater 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 27382. ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, μηνιαία επιθεώρηση πολιτικού θεάτρου, υπεύθυνος ύλης: Γιώργος Μιχαηλίδης, Αθήναι. Τεύχος 5(;), 1972(;), σ.80. Από τα περιεχόμενα: Ο Μπρεχτ μιλάει για τον Μπρεχτ. Μετάφραση: Λευτέρη Βογιατζή * Arnold Hauser, Η καταγωγή του οικιακού δράματος * Αντώνης Κυριακούλης, Επιφάνεια - σοβαροφάνεια [σχέδια] - κείμενο Α. Τάσσος - [λείπει η αφίσσα του Αντώνη Κυριακούλη] * εξώφυλλο: Βάσω Κατράκη 7 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 37428. ΑΝΤΑΙΟΣ, δεκαπενθήμερο περιοδικό για τη μελέτη των προβλημάτων της ανοικοδόμησης, στη σύνταξη: Δ. Μπάτσης, Αθήνα. Χρόνος Α', αριθ.6, 15 Αυγούστου 1945, σ.141-160. Από τα περιεχόμενα: Πασχάλης Τσαμπάσης, Η λαϊκή μας τέχνη και βιοτεχνία στα πλαίσια της ανοικοδόμησης * Δημ. Αγγελόπουλος, Η εσωτερική οργάνωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων 8 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...144   Επόμενο >