(Γυναικεία θέματα)

112 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 41665. Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, ΙΑ' Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη 22-24 Μαΐου 1984. Πρακτικά, χ.τ., χ.χ., σ.240, 8ο, φωτογραφίες 14 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 30274. Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, Πανελλήνια Συνέδρια Ε', Ιωάννινα, 8-12 Σεπτεμβρίου 1978 - ΣΤ', Καβάλα, 3-7 Ιουνίου 1979 . Πρακτικά, Αθήναι, 1980, σ.176+224, 8ο 17 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 09301. Έκδοσις Σώματος Ελληνίδων Οδηγών, Οργανισμός, Μέρος Α' - Μέρος Β', Αθήναι, 1947, 1952, σ. 80+32, 8ο, σχέδια 13 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 30277. ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ, περιοδικόν του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, Αθήναι. Τεύχος 16, Δεκέμβριος 1966, σ.24. Από τα περιεχόμενα: Αρίστη Δημητριάδου, Εξωτερίκευσις εσωτερικών ορμών ή τάσεων 3 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 30278. ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ, περιοδικόν του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, Αθήναι. Τεύχος 17, Φεβρουάριος 1967, σ.24. Από τα περιεχόμενα: Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως 21ης Νοεμβρίου 1966 3 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 30279. ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ, περιοδικόν του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, Αθήναι. Τεύχος 19, Ιούνιος 1967, σ.22. Από τα περιεχόμενα: Α. Ν. Τσιριντάνης, Αποστολή θυσίας: Η αδελφή νοσοκόμος 3 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 30280. ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ, περιοδικόν του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, Αθήναι. Τεύχος 49, Δεκέμβριος 1974, σ.24. Από τα περιεχόμενα: Αι πρόοδοι της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και αι επιπτώσεις αυτών εις το έργον της Αδελφής 3 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 30281. ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ, περιοδικόν του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, Αθήναι. Τεύχος 72, Δεκέμβριος 1978, σ.145-180. Από τα περιεχόμενα: Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών * (Ιωάννινα, 8-12 Σεπτεμβρίου 1978) 3 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 34600. ΖΑΝΝΑ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Η ψυχή της ομάδας είσαι συ. Σελίδες για αρχαρίους, [Αθήνα], "Σώμα Ελληνίδων Οδηγών", 1947, σ.111, 8ο, μικρό σκίσιμο στο εξώφυλλο 14 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 39577. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ, Πρακτικές οδηγίες ανατροφής για να ευτυχήσουν τα κορίτσια μας στον γάμο, Αθήναι, "περιοδικόν δημοσίευμα Συλλόγου Γονέων", 1939, σ.48, 8ο 9 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 29971. Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Α' Επιμορφωτικό Σεμινάριο Αδελφών Νοσοκόμων (Στη μνήμη της Διακόνισσας Φοίβης): «Η νοσηλευτικήν στη σύγχρονη κοινωνία», Θεσσαλονίκη, 1983, σ.180, 8ο 13 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 41664. Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Β' Επιμορφωτικού Νοσηλευτικού Σεμιναρίου. Η Νοσηλευτική κίνηση στα χρονικά της Θεσσαλονίκης - Προοπτικές και προβληματισμοί, Θεσσαλονίκη, 1985, σ.214, 8ο, εικόνες 14 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 27951. ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΛΒΙΝΑ, Το παιδικό παραστράτημα και τα κοινωνικά αίτια, εν Αθήναις, 1953, σ.16, 8ο 5 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 19440. ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΝΝΑ, Το νοικοκυριό με 2.000 μικρά μυστικά για τη γυναίκα και το σπίτι, Αθήνα, 1956, σ.137, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου - μικρή φθορά στην ράχη 12 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 38380. ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ, ΔΙΟΝ., "Περί της θέσεως της γυναικός από απόψεως δημοσίου Δικαίου εν τη Πολιτεία. Διάλεξις, Βόλος, 1950, σ.14 7 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 42076. ΚΑΤΣΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η νοικοκυρωσύνη της γυναίκας, Αθήναι, 1961, σ.40, εικονογράφηση 6 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 09331. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣ., Βιομετρία της βρεφικής θνησιμότητος: η ελληνική πραγματικότης. Διατριβή επί υφηγεσία, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1975, σ.125, 8ο 15 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 26927. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΔΙΠΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οι πολλαπλοί τοκετοί εν Ελλάδι. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.11-26 3 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 31834. Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών και Μελετών Γαλλίας, Το γυναικείο πρόβλημα. Μετάφραση: Πέτρος Πεντελικός, Αθήνα, "Μνήμη", 1980, σ.430, 8ο 13 €
Γυναικεία θέματα Προσθήκη στο καλάθι 15642. [Κέντρον Εργαζομένης Νεότητος]: 4 αναφορές της Προϊσταμένης του Κέντρου προς την Διεύθυνσιν της Εργατικής Εστίας στην Αθήνα με θέμα "Λειτουργία Κ.Ε.Ν. Θεσσαλονίκης..." δια τους μήνες Σεπτέμβριον - Νοέμβριον 1965, υπογράφει η Προϊσταμένη. Κάθε αναφορά αποτελείται από 2φφ. δακτυλογραφημένα και σε αυτήν καταγράφεται συνοπτικά η λειτουργία του Κεντρικού Κ.Ε.Ν. Θεσσαλονίκης καθώς και την Τμημάτων Νεαπόλεως και Καλαμαριάς. Στα κείμενα αναφέρονται διδασκάλισσες και μαθήτριες 30 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5   Επόμενο >