(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

381 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39038. Γενικό Επιτελείο Στρατού - Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Συνοπτική ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αθήνα, 2001, σ.ΧΙΧ+228, 8ο, φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 27764. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας. Συντάχτηκαν με μέριμνα της ΔΙΣ/ΓΕΣ, Αθήνα, 1992, σ.108, 8ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35577. Γενικόν Επιτελείον Εθν. Αμύνης, Προσωρινός Κανονισμός συνεργασίας Στρατού - Αεροπορίας, Αθήναι, 1951, σ.164, 8ο, σχεδιαγράμματα εκτόε κειμένου, υπογραμμίσεις με μπλε και κόκκινο μολύβι 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 24688. Γενικόν Επιτελείον Εθνικής Αμύνης, Στρατιωτικός κανονισμός * Οργανισμός Σχολής Ειδικών Όπλων Εν. Δυνάμεων, Αθήναι, 1965, σ.17, 8ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 38762. Γενικόν Επιτελείον Στρατού , Στρατιωτικοί αναρχικοί (Κωδικοποίησις σχετικών διαταγών Γ.Ε.Σ.). [Άκρως απόρρητον], Αθήναι, 1948, σ.34, 8ο, αριθμημένο αντίτυπο [377], στις πρώτες 12 σελίδες υπάρχουν υπογραμμίσεις με μολύβι 30 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08853. Γενικόν Επιτελείον Στρατού - Διεύθυνσις Τεχνικού Σώματος, Αρχαί λειτουργίας των οχημάτων, Αθήναι, 1956, σ.531, 8ο, εικόνες και σχέδια, δεμένο 20 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 38761. Γενικόν Επιτελείον Στρατού -2ον Επιτελικόν Γραφείον, Η κομμουνιστική προπαγάνδα εις τας ενόπλους δυνάμεις. [Εμπιστευτικόν], Αθήναι, 1967 [Σεπτέμβριος], σ.19 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 34099. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ανάλυσις εργασίας του Πυροβολικού, Αθήναι, 1948, σ.55, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 34101. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Αρχαί και πρακτική της καλής εκπαιδεύσεως (Συμπλήρωμα του υπ' αριθ. 339 Κανονισμού «Εγκόλπιον του Εκπαιδευτού»), Αθήναι, 1949, σ.159, 8ο, σχήματα 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18899. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ασκήσεις μάχης Μικρών Κλιμακίων - Τεύχος Γ': Ασκήσεις λόχου, Αθήναι, 1958, σ.212, 8ο 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 19127. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ασκήσεις μάχης Μικρών Κλιμακίων - Τεύχος Β': Ασκήσεις διμοιρίας, Αθήναι, 1957, σ.151, 8ο 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28131. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Βασικαί διατάξεις οργανώσεως, λειτουργίας και χρησιμοποιήσεως των Ταγμάτων Εθνοφυλακής Αμύνης (Τ.Ε.Α.), Αθήναι, 1956, σ.67, 8ο, στο εξώφυλλο είναι γραμμένα με μελάνι: 3201 ΤΕΑ - ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ, στο εξώφυλλο ίχνη κόκκινου χρώματος 13 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18902. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Γενικαί οδηγίαι περί τρόπου οργανώσεως και αποστολής των μονάδων αμύνης αμάχου πληθυσμού, Αθήναι, 1951, σ.20, 8ο 4 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18891. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Γενικός κανονισμός της υπηρεσίας των Σωμάτων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Υπηρεσιών, Αθήναι, 1953, σ.254, 8ο 13 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21862. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Δελτίον ηθικών αμοιβών του Ταγματάρχου Πεζικού..., δίπτυχο, διαστάσεις 9Χ13 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16613. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Δελτίον των κατά το έτος 1962 εκδοθέντων κυριοτέρων Ν-Δ-Α, Αθήναι, χ. χ. [=1962;], σ. 151, 4ο 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33712. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Διαιτησίαι ασκήσεων, Αθήναι, 1947, σ.83, 8ο, στο εξώφυλλο διακριτική σφραγίδα κατόχου 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16959. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Δικτύωσις σταθμού S. C. R. 694 C [τρίπτυχο], [Αθήνα], 1948 4 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 30377. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Δοκιμασία Μοίρας Ελαφρού Πυροβολικού ρυμουλκουμένης ή αυτοκινουμένης, Αθήναι, 1965, σ.40, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 24690. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Δοκιμασία Μοίρας Μέσου Πυροβολικού Ρυμουλκουμένης ή Αυτοκινουμένης, Αθήναι, 1964, σ.39, 8ο 8 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...20   Επόμενο >