(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

388 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 26408. Ανωτέρα Σχολής Πολέμου, Σπουδή χώρου Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος. Τόμος ΙΙΙ: Δημογραφικά και λοιπά στοιχεία [πολυγραφημένο], χ.τ., 1972, σ.101, διαστάσεις 21Χ34 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39238. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧ., Ομιλία επί παρουσία της Α.Μ. του Βασιλέως προς τους αποφοιτούντας αξιωματικούς της 5ης Σειράς, Θεσσαλονίκη, 1951, σ.16 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39241. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧ., Ομιλία προς τους αξιωματικούς μαθητάς επί τη ενάρξει των μαθημάτων της 6ης Σειράς, Θεσσαλονίκη, 1951, σ.8 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39239. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧ., Ομιλία προς τους αποφοιτώντας αξιωματικούς της 6ης Σειράς, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.12 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39240. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧ., Ομιλία προς τους αποφοιτώντας αξιωματικούς της 6ης Σειράς, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.12 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21566. Αρχηγείον Βασ. Χωροφυλακής, Πρόγραμμα πρακτικής εκπαιδεύσεως εν Θεσσαλονίκη 66 Ανθυπομοιράρχων τάξεως 1958, Αθήναι, 1958, σ.20, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21855. Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, Γενικός κανονισμός υπηρεσίας εν τω στρατώ (Βασιλικόν Διάταγμα 202/26-2-70), Αθήναι, 1970, σ.151, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21477. Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, Ενημερωτικαί διαλέξεις περί του Συντάγματος της Ελλάδος, Αθήναι, 1975, σ.27, 8ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28132. Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, Σύνταγμα της Ελλάδος 1975, Αθήναι, 1975, σ.79, 8ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40238. Αρχηγείον νΣτρατού - Διεύθυνσις Θρησκευτικού, Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθήναι, 1968, σ.35, 16ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 24687. Αρχηγείον Στρατού, Εγχειρίδιον εκστρατείας * Τακτική και τεχνική χρησιμοποίησις της Μ.Μ.Β.Π., Αθήναι, 1969, σ.18, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 27731. Αρχηγείον Στρατού, Εγχειρίδιον εκστρατείας - Οργάνωσις εδάφους , Αθήναι, 1974, σ.ε'+157, 8ο, εικόνες 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 19041. Αρχηγείον Στρατού, Εγχειρίδιον εκστρατείας πυροβολικού - Μοίρα και πυροβολαρχία πυροβολικού μάχης, Αθήναι, 1975, σ.280, 8ο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 27990. Αρχηγείον Στρατού, Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων, Αθήναι, 1969, σ.181, 8ο, εικόνες, βιομηχανική βιβλιοδεσία 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21443. Αρχηγείον Στρατού, Παγία Διαταγή υπ' αριθ. 3-3/1976 περί εκπαιδεύσεως Μονίμων Αξκών Υγειονομικού, Αθήναι, 1976, [σ.28], 4ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 25504. Αρχηγείον Χωροφυλακής, Διεθνής Αστυνομία INTERPOL, Αθήναι, 1978, σ.16 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35623. Αρχηγείον Χωροφυλακής, Ενημερωτικαί διαλέξεις περί του Συντάγματος της Ελλάδος, Αθήναι, 1978, σ.39 4 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40139. ΒΑΣΙΛΑΣ, ΕΥΘ. - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΜΙΧ., Το πυροβολικόν των Μεγάλων Μονάδων, Θεσσαλονίκη, 1939, σ.234, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων - φθορές στη ράχη 17 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15407. Βασιλικόν Ναυτικόν, Εγχειρίδιον ατομικών όπλων δια υγειονομικήν περίθαλψιν, χ.τ., 1957, σ.42, 8ο 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28708. ΒΛΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διαλέξεις: Εθνικά Ζητήματα. Περιεχόμενα: Η ανατολική πολιτική των δυνάμεων * Το Ανατολικόν Ζήτημα και η Ελληνική Επανάστασις * Αι νέαι περιπλοκαί του Ανατ. Ζητήματος μετά την Ελληνικήν ανεξαρτησίαν * Ο Κριμαϊκός πόλεμος * Η Πανσλαβιστική κίνησις * Το Μακεδονικόν Ζήτημα [πολυγραφημένο] , Αθήναι, "Γενικόν Επιτελείον Στρατού", 1955, σ.74, διαστάσεις 22Χ34 14 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...20   Επόμενο >