(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

381 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 24687. Αρχηγείον Στρατού, Εγχειρίδιον εκστρατείας * Τακτική και τεχνική χρησιμοποίησις της Μ.Μ.Β.Π., Αθήναι, 1969, σ.18, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 27731. Αρχηγείον Στρατού, Εγχειρίδιον εκστρατείας - Οργάνωσις εδάφους , Αθήναι, 1974, σ.ε'+157, 8ο, εικόνες 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 19041. Αρχηγείον Στρατού, Εγχειρίδιον εκστρατείας πυροβολικού - Μοίρα και πυροβολαρχία πυροβολικού μάχης, Αθήναι, 1975, σ.280, 8ο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 27990. Αρχηγείον Στρατού, Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων, Αθήναι, 1969, σ.181, 8ο, εικόνες, βιομηχανική βιβλιοδεσία 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21443. Αρχηγείον Στρατού, Παγία Διαταγή υπ' αριθ. 3-3/1976 περί εκπαιδεύσεως Μονίμων Αξκών Υγειονομικού, Αθήναι, 1976, [σ.28], 4ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 25504. Αρχηγείον Χωροφυλακής, Διεθνής Αστυνομία INTERPOL, Αθήναι, 1978, σ.16 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35623. Αρχηγείον Χωροφυλακής, Ενημερωτικαί διαλέξεις περί του Συντάγματος της Ελλάδος, Αθήναι, 1978, σ.39 4 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40139. ΒΑΣΙΛΑΣ, ΕΥΘ. - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΜΙΧ., Το πυροβολικόν των Μεγάλων Μονάδων, Θεσσαλονίκη, 1939, σ.234, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων - φθορές στη ράχη 17 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15407. Βασιλικόν Ναυτικόν, Εγχειρίδιον ατομικών όπλων δια υγειονομικήν περίθαλψιν, χ.τ., 1957, σ.42, 8ο 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28708. ΒΛΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διαλέξεις: Εθνικά Ζητήματα. Περιεχόμενα: Η ανατολική πολιτική των δυνάμεων * Το Ανατολικόν Ζήτημα και η Ελληνική Επανάστασις * Αι νέαι περιπλοκαί του Ανατ. Ζητήματος μετά την Ελληνικήν ανεξαρτησίαν * Ο Κριμαϊκός πόλεμος * Η Πανσλαβιστική κίνησις * Το Μακεδονικόν Ζήτημα [πολυγραφημένο] , Αθήναι, "Γενικόν Επιτελείον Στρατού", 1955, σ.74, διαστάσεις 22Χ34 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35051. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Λοχαγός Πεζικού [3224 Τ.Ε.Α.], Ανατολική Ρουμελία [δακτυλογραφημένο κείμενο], 10φφ., στο τέλος υπογράφει ο Λοχαγός 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35052. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Λοχαγός Πεζικού [3224 Τ.Ε.Α.], Διεθνής μείωσις του κομμουνισμού [δακτυλογραφημένο κείμενο], 8φφ., στο τέλος υπογράφει ο Λοχαγός 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35053. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Λοχαγός Πεζικού [3224 Τ.Ε.Α.], Κομμουνιστικά συνθήματα: Έκτακτα μέτρα [Εξορίαι * Φυλακίσεις * Αστυνομικοί Φάκελλοι * Πιστοποιητικά φρονημάτων] - Λήθη του παρελθόντος - Ανεξαρτησία - Αμνηστία - Ειρηνική συνύπαρξις - Κάτω αι βάσεις [δακτυλογραφημένο κείμενο], 8φφ., στο τέλος υπογράφει ο Λοχαγός 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23803. Βορειοελλαδική Ομοσπονδία Πολεμιστών Ν. 751-1836, [Διαφωτιστικόν φυλλάδιον]: Τα αιτήματα των πολεμιστών. Όπως εξετέθησαν εις την συγκέντρωσιν των πολεμιστών της 26ης Ιουνίου 1966 εις Θεσσαλονίκην * Ομιλία των προέδρων Συνομοσπονδίας και Ομοσπονδίας * Χαιρετισμοί διαφόρων εκπροσώπων , Θεσσαλονίκη, 1966, σ.45, 8ο, φωτογραφίες 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33669. Γ' Σώμα Στρατού - Κέντρον Διαφωτίσεως, Το Μακεδονικόν Ζήτημα και οι αγώνες μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων, χ.χ. [=δεκαετία του '50], σ.10 [πολυγραφημένες, πιασμένες με συρραπτικό], διαστάσεις 22Χ34 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 25486. Γ' Σώμα Στρατού, Φυλλάδιον ενημερώσεως παρατηρητών: Άσκησις Πτολεμαίος - 75, [σ.20], εικονογράφηση 4 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39832. Γεν. Επιτελείον Στρατού - Διεύθυνσις Υγειονομικού, Υγιεινή και ιατρική στατιστική, Αθήναι, 1959, σ.164+ αναδιπλούμενους πίνακες, 8ο, εικόνες 11 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23601. Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Γενικής Διευθύνσεως Χωροφυλακής του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Βασιλικόν Διάταγμα της 9/25-11-1965, Αθήναι, 1966, σ.40, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23600. Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κανονισμός περί ατομικών βιβλιαρίων και διαδοχικών σημειώσεων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Οπλιτών Χωροφυλακής. Βασιλικόν Διάταγμα της 27-9-1956, Αθήναι, 1956, σ.60, 8ο 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29952. ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, διμηνιαία έκδοσις Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αθήναι. Έτος Β', αριθ. 1-2, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1951 έως αριθ.11-12, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1951. Συνολικά 6 τεύχη, πλήρες 24 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...20   Επόμενο >