(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

374 εγγραφές [361 - 374] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33670. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ, ΑΘΑΝ., Ο Κομμουνισμός, μάσκα του Σλαβικού ιμπεριαλισμού, χ.χ. [=δεκαετία του '50], σ.7 [πολυγραφημένες, πιασμένες με συρραπτικό], διαστάσεις 22Χ34 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18807. ΧΑΡΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ιατρός ως υγειον. αξιωματικός και η αποστολή του, Αθήναι, 1948, σ.277, 4ο 18 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16499. ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Στρατιωτική προανάκρισις, Θεσσαλονίκη, 1956, σ.118, 8ο, άκοπο με αφιέρωση 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21432. ARON, RAYMOND, Η βιομηχανική κοινωνία και ο πόλεμος. Απόδοσις υπό Αντ/ρχου Πυρ/κού Κωνστ. Αγγελοπούλου, Αθήναι, "Συμπληρωματικαί εκδόσεις στρατιωτικών περιοδικών", 1967, σ.136, 4ο, άκοπο 11 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08834. ARON, RAYMOND, Σκέψεις επί του πολέμου, Κλάουζεβιτς. Τόμος πρώτος: Η Ευρωπαϊκή εποχή - Τόμος δεύτερος: Η Πλανητική εποχή. Μετάφρασις εκ του Γαλλικού υπό Νικ. Παπαρρόδου, Αθήναι, "Αρχηγείον Στρατού", 1977, σ.455+363, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 30 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39555. DAUDIGNAC Στρατηγός, Αι συγκινήσεις της μάχης, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1935, σ.96, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08808. DEBENEY [Στρατηγός], Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι - Μεταπολεμικαί σκέψεις, Αθήναι, "Στρατιωτική επιθεώρησις", 1939, σ.402, 8ο 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40049. FON SEECKT Γερμανόςμ στρατηγός, Η άμυνα της χώρας (μετάφρασις συνταγματάρχου πεζ. Μαυρομμάτη Κων.), Αθήναι, 1931, σ.36, 8ο 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29751. FORT SILL OKLAHOMA, [Λεύκωμα φωτογραφιών από την επίσκεψη του Στρατηγού Στυλιανού Ταβουλάρη (και ανωτέρων Ελλήνων αξιωματικών ;) στο Αμερικανικό Στρατιωτικό Σώμα] , 1958, 10φφ. από σκληρό χαρτόνι 25 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 17898. GROSS, HANNS, Η επιστημονική ανάκρισις προς χρήσιν των εισαγγελέων, ανακριτών, βαθμοφόρων της αστυνομίας και της χωροφυλακής και παντός εν γένει ανακριτικού υπαλλήλου. Μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού και επαυξηθείσα δια διαφόρων προσθηκών εκ των νεωτέρων περί του υποκειμένου τούτου επιστ. ερευνών υπό Φωτίου Ζήρου Μοιράρχου. Τόμος πρώτος - τεύχος Α', τεύχος Β' , εν Χανίοις, 1920, σ.ιστ'+ 218 + 296, 8ο, φωτογραφίες, δεμένα σε έναν τόμο 30 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 17218. HART, LIDDELL, Αποτροπή του πολέμου ή άμυνα. Μετάφρασις εκ του Αγγλικού υπό Νικ. Κ. Παπαρρόδου, Αθήναι, 1962, σ.222, 4ο, στο εξώφυλλο υπογραφή 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 24546. [HOARE, SAMUEL], Η προστασία της κατοικίας σας κατά των αεροπορικών επιδρομών. Μετάφρασις εκ του Αγγλικού επιμελεία Ηλεκτρικής Εταιρίας Αθηνών Πειραιώς και κατόπιν εγκρίσεως της Ανωτ. Διοικ. Αντιαεροπορικής Αμύνης, χ.τ., χ.χ., σ.42, 16ο, στην πρώτη σελίδα είναι γραμμένος με στυλό αριθμός βιβλιοθήκης 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21063. SPECHT, WALTER - KATTE, W., Ανάκρισις της δηλητηριάσεως. Έκθεσις δια την πράξιν των ανακριτικών και τελωνειακών υπαλλήλων, δια νομικούς και ιατρούς. Εξελληνισθείσα εκ του Γερμανικού υπό Κωνσταντίνου Γ. Πίττου, Μοιράρχου , Αθήναι, 1962, σ.197, 8ο, εικόνες, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 13 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39873. XV Μεραρχία, Το πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου 1940. (Ομιλία μεταδοθείσα υπό του Δ/τού XV Μεραρχίας από του Σταθμού C 43 προς τους Αξ/κούς και οπλίτας της Μεραρχίας, επί τη ενδεκάτη Επετείω της 28ης Οκτωβρίου 1940). , 1951, σ.7, 8ο, υπογραφή στρατιωτικού στο εξώφυλλο και στη σελίδα τίτλου 12 €
< Προηγούμενο   1... 15 16 17 18 [19]   Επόμενο >