(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

369 εγγραφές [341 - 360] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16041. Υπουργείον Στρατιωτικών, Εκπαίδευσις εις τας διαβιβάσεις: Οδηγίαι χρήσεως κατακορύφων χαλυβδίνων κεραιών 34' ΜΚ Ι, Αθήναι, 1948, σ.21+8 αναδιπλούμενα φύλλα με σχέδια, 8ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16042. Υπουργείον Στρατιωτικών, Εκπαίδευσις πεζικού. Τόμος πρώτος, Όπλα διμοιρίας πεζικού - Τεύχος πρώτον, Γενικότητες - τεύχος δεύτερον, Ατομική εκπαίδευσις εις τα της μάχης, Αθήναι, 1949, σ.108, 8ο, φωτογραφίες και σχήματα 11 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08814. Υπουργείον Στρατιωτικών, Ελαφρόν πολυβόλον "Μπρεν" (νέα έκδοσις), Αθήναι, 1948, σ.56+χρωματιστό σχεδιάγραμμα του όπλου, 8ο, σχήματα 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15585. Υπουργείον Στρατιωτικών, Έργα εκστρατείας (δι' όλα τα όπλα) - Προστατευτικά έργα, Αθήναι, 1946, σ.76, 8ο, καλή εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39255. Υπουργείον Στρατιωτικών, Ιστορικόν Υπόμνημα περί του Τακτικού Στρατού της Ελλάδος, εν Αθήναις, 1904, σ.284, 8ο, δεμένο 30 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08767. Υπουργείον Στρατιωτικών, Κανονισμός της εν ταις Πόλεσι και Φρουρίοις Υπηρεσίας των Στρατευμάτων, εν Αθήναις, 1938, σ.123, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21861. Υπουργείον Στρατιωτικών, Κανονισμός της εν ταις πόλεσι και φρουρίοις υπηρεσίας των Στρατευμάτων, εν Αθήναις, 1922, σ.116, 16ο, σκληρά εξώφυλλα, αποκολλημένα εξώφυλλα 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16057. Υπουργείον Στρατιωτικών, Κανονισμός ψυχαγωγίας, Αθήναι, 1949, σ.83, 8ο, εικονογράφηση και φωτογραφίες 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15772. Υπουργείον Στρατιωτικών, Οδηγίαι συντάξεως σημάτων και ραδιοτηλεφωνημάτων, τετράπτυχο, 1948 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33045. Υπουργείον Στρατιωτικών, Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Αθήναι, 1940, σ.135, 8ο 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16983. Υπουργείον Στρατιωτικών, Περί τρόπου περιοδικής συγκεντρώσεως πληροφοριών επί των υπαρχόντων αποθεμάτων των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και των ειδών διατροφής, Αθήναι, 1937, σ.31, 16ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15506. Υπουργείον Στρατιωτικών, Πίνακες βολής πολυβόλου Βίκερς 0,303 - ιντσών, Κάϊρον, 1943, σ.20+αναδιπλούμενον γραφικόν, 8ο 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39872. Υπουργείον Στρατιωτικών, Υγιεινή του στρατιώτου. Τι πρέπει να ξεύρη κάθε στρατιώτης, εν Αθήναις, 1934, σ.32, 8ο, υπογραφή στρατιωτικού στο εξώφυλλο και στη σελίδα τίτλου 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39837. Υπουργείον Υγιεινής, Υγειονομικός Κανονισμός και άλλαι υγειονομικαί διατάξεις, εν Αθήναις, 1949, σ.110, 8ο, μικρή φθορά στα δύο τελευταία φύλλα 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33670. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ, ΑΘΑΝ., Ο Κομμουνισμός, μάσκα του Σλαβικού ιμπεριαλισμού, χ.χ. [=δεκαετία του '50], σ.7 [πολυγραφημένες, πιασμένες με συρραπτικό], διαστάσεις 22Χ34 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18807. ΧΑΡΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ιατρός ως υγειον. αξιωματικός και η αποστολή του, Αθήναι, 1948, σ.277, 4ο 18 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16499. ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Στρατιωτική προανάκρισις, Θεσσαλονίκη, 1956, σ.118, 8ο, άκοπο με αφιέρωση 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21432. ARON, RAYMOND, Η βιομηχανική κοινωνία και ο πόλεμος. Απόδοσις υπό Αντ/ρχου Πυρ/κού Κωνστ. Αγγελοπούλου, Αθήναι, "Συμπληρωματικαί εκδόσεις στρατιωτικών περιοδικών", 1967, σ.136, 4ο, άκοπο 11 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08834. ARON, RAYMOND, Σκέψεις επί του πολέμου, Κλάουζεβιτς. Τόμος πρώτος: Η Ευρωπαϊκή εποχή - Τόμος δεύτερος: Η Πλανητική εποχή. Μετάφρασις εκ του Γαλλικού υπό Νικ. Παπαρρόδου, Αθήναι, "Αρχηγείον Στρατού", 1977, σ.455+363, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 30 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39555. DAUDIGNAC Στρατηγός, Αι συγκινήσεις της μάχης, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1935, σ.96, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 14 €
< Προηγούμενο   1... 15 16 17 [18] 19   Επόμενο >