(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

390 εγγραφές [341 - 360] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35024. Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως, Διοικητική Κωδικοποίησις νομοθεσίας περί Αγροτικής Ασφαλείας. Τεύχος Α' 1. Αν. Νόμος της 16 Νοεμβρίου 1935 «Περί Οργανισμού των Υπηρεσιών Αγροτικής Ασφαλείας» 2. Αν. Νόμος της 16 Νοεμβρίου 1935 «Περί Γενικού Ταμείου Αγροφυλακής», Αθήναι, 1950, σ.104, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35023. Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως, Κανονισμός Υπηρεσιών Αγροφυλακής * Βασ. Διάταγμα 655/1970. (Υπουργός Δημ. Τάξεως: Παν. Τζεβελέκος), εν Αθήναις, 1970, σ.64, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08838. Υπουργείον Εθνικής Αμύνης, Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας των στρατευμάτων, Αθήναι, 1969, σ.181, 8ο, φωτογραφίες, περιορισμένες υπογραμμίσεις 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21704. Υπουργείον Εθνικής Αμύνης, Κωδικοποίησις της ισχυούσης νομοθεσίας περί Τ.Α.Α.Σ. Β.Δ. 17-2-1955, Αθήναι, 1955, σ.28, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 19037. Υπουργείον Εθνικής Αμύνης, Νόμος περί εθελοντών και μονίμων οπλιτών και ανθυπασπιστών του στρατού ξηράς, Αθήναι, 1952, σ.72, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41636. Υπουργείον Εθνικής Αμύνης, Οδηγίαι συντονισμού πυρών υποστηρίξεως Στρατού - Αεροπορίας - Ναυτικού. Εμπιστευτικόν [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1955, 22φφ., διαστάσεις 22Χ34cm 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16046. Υπουργείον Εθνικής Αμύνης, Προσωρινόν εγχειρίδιον επιχειρήσεων αέρος - εδάφους, Αθήναι, 1953, σ.100+αναδιπλούμενα σχεδιαγράμματα, 8ο, λερωμένο εξώφυλλο 13 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28545. Υπουργείον Εσωτερικών - Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Γενικής Διευθύνσεως Χωροφυλακής του Υπουργείου Εσωτερικών. Βασιλικόν Διάταγμα της 17-4-1956, Αθήναι, 1956, σ.38, 8ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28543. Υπουργείον Εσωτερικών - Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κανονισμός Προαγωγών Οπλιτών Χωροφυλακής, Αθήναι, 1955, σ.18, 8ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28547. Υπουργείον Εσωτερικών - Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κανονισμός Σχολής Αξιωματικών Χωροφυλακής. Βασιλικόν Διάταγμα της 24-5-1956 , Αθήναι, 1956, σ.82, 8ο, στην σελίδα τίτλου ονοματεπώνυμο κατόχου 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28544. Υπουργείον Εσωτερικών - Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κανονισμός Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροφυλακής, Αθήναι, 1963, σ.60, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28540. Υπουργείον Εσωτερικών - Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Κώδιξ Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής. Ν. Δ. υπ' αριθ. 3365 της 22-9-1955, εν Αθήναις, 1955, σ.286, 8ο 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28546. Υπουργείον Εσωτερικών - Γενική Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Νομοθεσία Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής, Αθήναι, 1959, σ.53, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35022. Υπουργείον Εσωτερικών, Κανονισμός Υπηρεσιών Αγροφυλακής (Υπουργός Εσωτερικών Φωκ. Ζαΐμης), εν Αθήναις, 1966, σ.105, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16360. Υπουργείον Ναυτικών, Ναυλολόγιον εμπορευμάτων των ακτοπλοούντων ατμοπλοίων (εγκεκριμένον υπό του Υπουργείου των Ναυτικών), [Πειραιεύς], 1930, σ.68, μεγάλο σχήμα, μικρές φθορές στη ράχη 18 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41043. Υπουργείον Στρατιωτικών - Γεν. Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός Στρατιωτικής Ορολογίας [εμπιστευτικόν], Αθήναι, 1952, σ.β'+164, 8ο 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41054. Υπουργείον Στρατιωτικών - Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Αρχαί και πρακτική της καλής εκπαιδεύσεως (Συμπλήρωμα του υπ' αριθ. 339 κανονισμού "Εγκόλπιον του εκπαιδευτού"), Αθήναι, 1949, σ.ια'+159, 8ο, στην σελίδα τίτλου υπάρχει υπογραφή κατόχου με μελάνι 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39836. Υπουργείον Στρατιωτικών - Διεύθυνσις Υγειονομικής Υπηρεσίας, Οδηγίαι δια τους στρατιώτας προς προφύλαξιν από των αφροδισίων νοσημάτων, εν Αθήναις, 1934, σ.8, 8ο 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16951. Υπουργείον Στρατιωτικών, Βομβίδες: Περιγραφή και εκπαίδευσις 1943 - Ανατύπωσις με τας επενεχθείσας υπό των Βρεττανών διορθώσεις μέχρι του 1945, Αθήναι, 1947, σ.48, 8ο, καλή εικονογράφηση 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16671. Υπουργείον Στρατιωτικών, Δοκίμιον κανονισμού της εν ταις πόλεσιν υπηρεσίας των στρατευμάτων [Υπουργός: Ε.Κ. Βενιζέλος], εν Αθήναις, 1914, σ.135, 16ο, πολύ ταλαιπωρημένα εξώφυλλα 12 €
< Προηγούμενο   1... 16 17 [18] 19 20   Επόμενο >