(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

374 εγγραφές [341 - 360] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41054. Υπουργείον Στρατιωτικών - Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Αρχαί και πρακτική της καλής εκπαιδεύσεως (Συμπλήρωμα του υπ' αριθ. 339 κανονισμού "Εγκόλπιον του εκπαιδευτού"), Αθήναι, 1949, σ.ια'+159, 8ο, στην σελίδα τίτλου υπάρχει υπογραφή κατόχου με μελάνι 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39836. Υπουργείον Στρατιωτικών - Διεύθυνσις Υγειονομικής Υπηρεσίας, Οδηγίαι δια τους στρατιώτας προς προφύλαξιν από των αφροδισίων νοσημάτων, εν Αθήναις, 1934, σ.8, 8ο 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16951. Υπουργείον Στρατιωτικών, Βομβίδες: Περιγραφή και εκπαίδευσις 1943 - Ανατύπωσις με τας επενεχθείσας υπό των Βρεττανών διορθώσεις μέχρι του 1945, Αθήναι, 1947, σ.48, 8ο, καλή εικονογράφηση 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16671. Υπουργείον Στρατιωτικών, Δοκίμιον κανονισμού της εν ταις πόλεσιν υπηρεσίας των στρατευμάτων [Υπουργός: Ε.Κ. Βενιζέλος], εν Αθήναις, 1914, σ.135, 16ο, πολύ ταλαιπωρημένα εξώφυλλα 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08817. Υπουργείον Στρατιωτικών, Εγχειρίδιον ασκήσεων πυκνής τάξεως επιθεωρήσεων και παρελάσεων, Αθήναι, 1952, σ.δ+115, 8ο, εικ. 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16060. Υπουργείον Στρατιωτικών, Εγχειρίδιον συσκευής αντλήσεως Νο 4, Αθήναι, 1948, σ.48+16 αναδιπλούμενα φύλλα με σχέδια, 8ο 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16041. Υπουργείον Στρατιωτικών, Εκπαίδευσις εις τας διαβιβάσεις: Οδηγίαι χρήσεως κατακορύφων χαλυβδίνων κεραιών 34' ΜΚ Ι, Αθήναι, 1948, σ.21+8 αναδιπλούμενα φύλλα με σχέδια, 8ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16042. Υπουργείον Στρατιωτικών, Εκπαίδευσις πεζικού. Τόμος πρώτος, Όπλα διμοιρίας πεζικού - Τεύχος πρώτον, Γενικότητες - τεύχος δεύτερον, Ατομική εκπαίδευσις εις τα της μάχης, Αθήναι, 1949, σ.108, 8ο, φωτογραφίες και σχήματα 11 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08814. Υπουργείον Στρατιωτικών, Ελαφρόν πολυβόλον "Μπρεν" (νέα έκδοσις), Αθήναι, 1948, σ.56+χρωματιστό σχεδιάγραμμα του όπλου, 8ο, σχήματα 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15585. Υπουργείον Στρατιωτικών, Έργα εκστρατείας (δι' όλα τα όπλα) - Προστατευτικά έργα, Αθήναι, 1946, σ.76, 8ο, καλή εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39255. Υπουργείον Στρατιωτικών, Ιστορικόν Υπόμνημα περί του Τακτικού Στρατού της Ελλάδος, εν Αθήναις, 1904, σ.284, 8ο, δεμένο 30 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08767. Υπουργείον Στρατιωτικών, Κανονισμός της εν ταις Πόλεσι και Φρουρίοις Υπηρεσίας των Στρατευμάτων, εν Αθήναις, 1938, σ.123, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21861. Υπουργείον Στρατιωτικών, Κανονισμός της εν ταις πόλεσι και φρουρίοις υπηρεσίας των Στρατευμάτων, εν Αθήναις, 1922, σ.116, 16ο, σκληρά εξώφυλλα, αποκολλημένα εξώφυλλα 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16057. Υπουργείον Στρατιωτικών, Κανονισμός ψυχαγωγίας, Αθήναι, 1949, σ.83, 8ο, εικονογράφηση και φωτογραφίες 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15772. Υπουργείον Στρατιωτικών, Οδηγίαι συντάξεως σημάτων και ραδιοτηλεφωνημάτων, τετράπτυχο, 1948 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33045. Υπουργείον Στρατιωτικών, Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Αθήναι, 1940, σ.135, 8ο 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16983. Υπουργείον Στρατιωτικών, Περί τρόπου περιοδικής συγκεντρώσεως πληροφοριών επί των υπαρχόντων αποθεμάτων των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και των ειδών διατροφής, Αθήναι, 1937, σ.31, 16ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15506. Υπουργείον Στρατιωτικών, Πίνακες βολής πολυβόλου Βίκερς 0,303 - ιντσών, Κάϊρον, 1943, σ.20+αναδιπλούμενον γραφικόν, 8ο 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39872. Υπουργείον Στρατιωτικών, Υγιεινή του στρατιώτου. Τι πρέπει να ξεύρη κάθε στρατιώτης, εν Αθήναις, 1934, σ.32, 8ο, υπογραφή στρατιωτικού στο εξώφυλλο και στη σελίδα τίτλου 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39837. Υπουργείον Υγιεινής, Υγειονομικός Κανονισμός και άλλαι υγειονομικαί διατάξεις, εν Αθήναις, 1949, σ.110, 8ο, μικρή φθορά στα δύο τελευταία φύλλα 12 €
< Προηγούμενο   1... 15 16 17 [18] 19   Επόμενο >