(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

381 εγγραφές [301 - 320] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39251. Στρατιωτικαί Σχολαί Ευελπίδων - Υπαξιωματικών, Τρόπος συμπεριφοράς μαθητού. Στο τέλος σημειώνονται οι "Χώροι ή κέντρα αναψυχής εις α επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή [των μαθητών] κατά τας ημέρας εξόδου" , χ.τ. [Αθήνα], 1937, σ.27, διαστάσεις 10Χ15 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29185. [Στρατιωτικά]: 571 Τάγμα Πεζικού, Ευχετήριος κάρτα, 1949, δίπτυχη, διαστάσεις 13.5Χ9 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23634. [Στρατιωτικά]: α) Οργανωτική Επιτροπή Ε' Πανελληνίου Συνεδρίου Ριμινιτών - Ιερολοχιτών, Πρόγραμμα εργασιών Συνεδρίου, Χίος, 1970, δίφυλλο. β) Δήμος Χίου - Δήμαρχος, Πρόσκλησις "δια την δοθησομένην δεξίωσιν πρός τιμήν των Εξοχωτάτων κ. κ. Ιωάννου Αγαθαγγέλου, Γεωργίου Γεωργακέλλου, Ιωάννου Λαδά και των κ. κ. Συνέδρων...", δίφυλλο, χαρτόνι, διαστάσεις 17Χ12. γ) 4 έγγραφα σχετικά με το Συνέδριο. Τα 3 από αυτά αναφέροντα στον εκπρόσωπο - Γεν. Γραμματέα του Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23628. [Στρατιωτικά]: Επιστολή του Γεν. Γραμμ. Ριμινιτών - Ιερολοχιτών Βορείου Ελλάδος προς τον Αντιπρόεδρον της Βουλής σχετική με τις προαγωγές και τις συντάξεις των υπαλλήλων - Πολεμιστών, Θεσσαλονίκη, 16-9-1978, δακτυλογραφημένη [μαζί] φάκελος και κάρτα του Συνδέσμου, διαστάσεις 17Χ13, στο πίσω λευκό μέρος της σημειώνεται η πρόταση του Γραμματέως για το Σχέδιο Νόμου "περί βαθμολογίου υπαλλήλων" 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23632. [Στρατιωτικά]: Πανελλήνιος Ένωσις Πολεμιστών Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής (Ριμινιτών - Ιερολοχιτών), Ψήφισμα του Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεμιστών Μ. Ανατολής συνελθόντος εν Αθήναις τη 16η έως 18 Δεκεμβρίου 1967, 2φφ. δακτυλογραφημένα 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 35637. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Ιστορία της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων 1828 - 1962, Αθήναι, 1962, σ.92, 8ο, εικόνες και φωτογραφίες εκτός κειμένου 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16819. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Μαθήματα μέσων συγκοινωνίας - Μέρος Β': Γεφυροποιΐα διδαχθέντα υπό Μαρίνου Μανιάτη [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1936, σ.116, μεγάλο σχήμα, εικονογράφηση 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40237. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Προσωριναί οδηγίαι στρατιωτικής εθιμοτυπίας [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1955, σ.18, 16ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16334. ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Θ., Η σύγχρονος εξιχνίασις του εγκλήματος, Αθήναι, 1964, σ.245, 8ο, φωτ. 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08809. Σχολείον Λιμενικών Υπαξιωματικών, Μαθήματα ποινικού δικαίου διδαχθέντα... παρά του Γ. Μπόγρη, Αθήναι, 1929, σ.45, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 19044. Σχολή Εθνικής Αμύνης, Γενικόν πρόγραμμα εκπαιδεύσεως δια το έτος 1958, Αθήναι, 1957, σ.123, 4ο 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 31685. Σχολή Εθνικής Αμύνης, Εισαγωγή εις την Στρατιάν [πολυγραφημένο, σ.13 +2φφ. πιασμένα με συρραπτικό], Αθήναι, 1961, διαστάσεις 21Χ33 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 31690. Σχολή Εθνικής Αμύνης, Εκτίμησις Διοικητικής Μερίμνης εν τω Στρατώ Ξηράς [πολυγραφημένο, σ.58 πιασμένες με συρραπτικό], Αθήναι, 1961, διαστάσεις 21Χ33 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 31694. Σχολή Εθνικής Αμύνης, Επιθετικαί επιχειρήσεις [πολυγραφημένο, σ.54 πιασμένες με συρραπτικό], Αθήναι, 1961, διαστάσεις 21Χ33 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39871. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Στρατιωτικά τραγούδια, χ.τ., χ.χ., σ.32, 8ο 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33756. Σχολή Πεζικού, Εγχειρίδιον Όπλων Πεζικού και Βολής, Αθήναι, 1952, σ.168, 8ο, σχήματα 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08872. Σχολή Πεζικού, Φυλλάδιον βιο - χημικού πολέμου. Ανατύπωσις [Πολυγραφημένο], Χαλκίς, 1967, σ.27, μεγάλο σχήμα 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08875. Σχολή Πεζικού, Φυλλάδιον. Γενικά θέματα: Ψυχολογικαί επιχειρήσεις, Συμβάσεις Γενεύης, πολιτική κινητοποίησις. Ανατύπωσις [Πολυγραφημένο], Χαλκίς, 1967, σ.44+30+54, μεγάλο σχήμα 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21854. ΤΑΓΑΡΗΣ, ΑΧΙΛ., Η σύγχρονος μορφή του πολέμου, Θεσσαλονίκη, 1963, σ.75, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16331. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αστυνομία Τάξεως. Επαγγελματικός οδηγός δι' άπαντα τα αστυνομικά όργανα, Αθήναι, 1955, σ.407, 4ο 18 €
< Προηγούμενο   1... 14 15 [16] 17 18 ...20   Επόμενο >