(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

381 εγγραφές [281 - 300] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 24960. Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους, Κανονισμός της υπηρεσίας των φυλάκων γραμμής και των φυλάκων ισοπέδων διαβάσεων. Εν ισχύι από 1ης Ιανουαρίου 1937, χ.τ. [=Αθήνα], χ.χ. [=1936;], σ.26, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40613. Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους, Παράρτημα Ι Κανονισμού Σημάτων. Ηλεκτρικά φωτοσήματα και λοιπά σήματα εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού περιοχής σταθμών Επιβατικού και Διαλογής Θεσσαλονίκης, Αθήναι, 1954, σ.15, 8ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40614. Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους, Παράρτημα ΙΙ Κανονισμού Κυκλοφορίας και Ελιγμών. Διατάξεις αφορώσαι την κυκλοφορίαν επί τμημάτων διπλής γραμμής, άνευ εξοπλισμού εγκαταστάσεως ηλεκτρικής σημάνσεως, Αθήναι, 1964, σ.13, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40395. Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους, Κανονισμός της υπηρεσίας των επισκεπτών τροχαίου υλικού. Εν ισχύι από 1ης Ιανουαρίου 1937, έκδοσις Β', [Αθήνα], 1954, σ.24, 8ο 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40392. Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους, Κανονισμός της υπηρεσίας των Θερμαστών Ατμαμαξών.Εν ισχύι από 1ης Ιανουαρίου 1937. Έκδοσις Β' , [Αθήνα], 1954, σ.20, 8ο, εικόνες 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 24111. Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους, Μαθήματα οικονομικής και σιδηροδρομικής γεωγραφίας. Από τα περιεχόμενα: Ελλάς, Εισαγωγή * Ελλάς Βιογεωγραφική * Ελλάς Ανθρωπογεωγραφική * Ελλάς Οικονομική * Βουλγαρία * Κράτος των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων * Αλβανία * Ευρωπαϊκή Τουρκία, Αθήναι, 1930, σ.194, 8ο, μικρές φθορές στη ράχη 23 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15425. Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους, Παράρτημα Ι προσωρινού κανονισμού κυκλοφορίας και ελιγμών, Αθήναι, 1955, σ.45, 8ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15433. Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους, Στοιχεία τεχνικής εκμεταλεύσεως, Αθήναι, 1931, σ.η'+344, 8ο 18 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 17818. ΣΚΑΛΤΣΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Θεωρία και κείμενα Διεθνούς Δικαίου, Αθήνα, " Γενικόν Επιτελείον Στρατού", 1985, σ.623, 4ο 18 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29325. Σκέψεις και εισηγήσεις του Στρατηγού George W. Patton εκ του έργου του "Ο πόλεμος όπως τον εγνώρισα". Μετάφρασις Μενελάου Μπουρμπούλη , Αθήναι, 1952, σ.25, με αφιέρωση του μεταφραστή, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39253. ΣΟΛΙΩΤΗΣ, Γ.Ν Συνταγματάρχης του Πυροβολικού, Ζητήματα τακτικής. Οι δρώντες εν πολέμω παράγοντες, Αθήναι, 1921, σ.226, 8ο, δεμένο 28 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28966. ΣΟΥΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Υποστράτηγος ε.α., Επιτομή της Βαλκανικής Χερσονήσου. Συνοπτική επισκόπησις της φυσικής - οικονομικής - πολιτικής - ιστορικής και στρατιβτικής γεωγραφίας της χώρας. Μετ' εγχρώμων σχεδιαγραμμάτων - σχημάτων εις το κείμενον και υπερεκατόν λελυμένων ασκήσεων, Αθήναι, 1962, σ.316, 8ο 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 20460. ΣΠΑΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Μοίραρχος, Η προανάκρισις, έκδοσις δευτέρα, Αθήναι, "Ι. & Π. Ζαχαρόπουλος", 1946, σ.287, 8ο, δεμένο 18 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 31692. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, ΠΛΑΤΩΝ, Εθνική πολιτική και εθνικοί σκοποί [πολυγραφημένο, σ.19 πιασμένες με συρραπτικό], Αθήναι, "Σχολή Εθνικής Αμύνης", 1962, διαστάσεις 21Χ33 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28832. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνταγματάρχης, Τακτικά Προβλήματα, Αθήναι, 1954, σ.112, 8ο, σχεδιαγράμματα 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28831. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνταγματάρχης, Τακτικαί Σκέψεις, χ.τ., χ.χ., σ.195+2 σχεδιαγράμματα, 8ο 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33663. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Δ., Διαλέξεις: Αντίκρουσις των ανατρεπτικών οικονομικών θεωριών, Αθήναι, "Γενικόν Επιτελείον Στρατού - Σχολή Γενικής Μορφώσεως", 1956, σ.145 [πολυγραφημένες πιασμένες με συρραπτικό - τυπωμένο εξώφυλλο], διαστάσεις 22Χ34. Περιεχόμενα: Η Κοινωνική οικονομική * Σοσιαλισμός και Κομμουνισμός εν Γερμανία * Τα κύρια σημεία της μαρξιστικής ανατρεπτικής διδασκαλίας 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39246. Στρ. Σχολή Ευελπίδων, Ηθικά & κοινωνικά καθήκοντα του ευέλπιδος & του αξιωματικού [αναλιθογράφισις], χ.τ. [Αθήνα], 1934, σ.45, 8ο 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 23630. [Στρατιωτικά, ταχυδρομικός φάκελος]: Α' Πανελλήνιον Συνέδριον Πολεμιστών Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής Ριμινιτών - Ιερολοχιτών * Σάμος - 1965, διαστάσεις 17Χ13 3 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39248. Στρατιωτικαί Σχολαί Ευελπίδων - Υπαξιωματικών, Ομιλίαι της Α.Μ. του Βασιλέως και του Στρατηγού Διοικητού Σχολών Ναπολ. Μπατά προς τους Νέους Ανθ/γούς κατά την ημέραν της ορκωμοσίας αυτών [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1937, σ.13 10 €
< Προηγούμενο   1... 13 14 [15] 16 17 ...20   Επόμενο >