(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

381 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 30373. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Αι Μεγάλαι Μονάδες, Θεσσαλονίκη, 1959, σ.356, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 19 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29506. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Επιλογή δημοσιευμάτων στρατιωτικού ή γενικωτέρου ενδιαφέροντος εκ του παγκοσμίου τύπου [πολυγραφημένο], χ.τ., 1972, σ.39, διαστάσεις 21Χ34 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08352. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Θέματα γενικής μορφώσεως. Βιβλίον 6ον: Μηχανική επανάστασις - Σοσιαλισμός - Ινδική επανάστασις - Ακμή Βρετανικής αυτοκρατορίας - Άπω Ανατολή - Αυτοκρατορική Γερμανία - Μέση Ανατολή - Βαλκάνια [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1958, σ. [89+78]+χάρτες, διαστάσεις 21Χ34 17 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28796. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Κοινή άσκησις Σπουδαστών Σχολών Πολέμου Στρατού - Ναυτικού - Αεροπορίας "ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 64", Θεσσαλονίκη, 1964, σ.14 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28689. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Ό,τι βασικώς σας είναι απαραίτητον - Ο ύπνος και ο στρατιώτης. Άρθρον του Υποστραστήγου Asnewman...Μετάφρασις υπό Λοχαγού Πεζ. Παρασκευά Γεωργ. [πολυγραφημένο, τυπωμένο εξώφυλλο] , χ.τ., 1964, σ.17, μεγάλο σχήμα, περιορισμένες υπογραμμίσεις με στυλό 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29504. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Οργάνωσις Στρατού [πολυγραφημένο], χ.τ., 1971, σ.57, διαστάσεις 21Χ34 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 26409. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Σπουδή του χώρου της Δυτικής Μακεδονίας. Ανατύπωσις [πολυγραφημένο], χ.τ., 1969, σ.104+χάρτες, διαστάσεις 21Χ34 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 26407. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Σπουδή χώρου Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος. Τόμος Ι: Στρατιωτική γεωγραφία και στρατηγική αξία [πολυγραφημένο, "Εμπιστευτικόν"], χ.τ., 1972, δ'φφ. + σ.90, διαστάσεις 21Χ34 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29505. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Τεθωρακισμένα [πολυγραφημένο], χ.τ., 1971, σ.51, διαστάσεις 21Χ34, υπογραμμίσεις 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 31567. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου. Πεντηκονταερίς 1925 - 1975 [Λεύκωμα], Θεσσαλονίκη, 1976, σ.195, διαστάσεις 24Χ32, σκληρά εξώφυλλα - μέτρια κατάσταση, αποκολλημένα επάνω καπάκι - ράχη από το σώμα του βιβλίου 17 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 26408. Ανωτέρα Σχολής Πολέμου, Σπουδή χώρου Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος. Τόμος ΙΙΙ: Δημογραφικά και λοιπά στοιχεία [πολυγραφημένο], χ.τ., 1972, σ.101, διαστάσεις 21Χ34 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39238. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧ., Ομιλία επί παρουσία της Α.Μ. του Βασιλέως προς τους αποφοιτούντας αξιωματικούς της 5ης Σειράς, Θεσσαλονίκη, 1951, σ.16 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39241. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧ., Ομιλία προς τους αξιωματικούς μαθητάς επί τη ενάρξει των μαθημάτων της 6ης Σειράς, Θεσσαλονίκη, 1951, σ.8 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39239. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧ., Ομιλία προς τους αποφοιτώντας αξιωματικούς της 6ης Σειράς, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.12 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39240. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧ., Ομιλία προς τους αποφοιτώντας αξιωματικούς της 6ης Σειράς, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.12 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21566. Αρχηγείον Βασ. Χωροφυλακής, Πρόγραμμα πρακτικής εκπαιδεύσεως εν Θεσσαλονίκη 66 Ανθυπομοιράρχων τάξεως 1958, Αθήναι, 1958, σ.20, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21855. Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, Γενικός κανονισμός υπηρεσίας εν τω στρατώ (Βασιλικόν Διάταγμα 202/26-2-70), Αθήναι, 1970, σ.151, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21477. Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, Ενημερωτικαί διαλέξεις περί του Συντάγματος της Ελλάδος, Αθήναι, 1975, σ.27, 8ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28132. Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, Σύνταγμα της Ελλάδος 1975, Αθήναι, 1975, σ.79, 8ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 40238. Αρχηγείον νΣτρατού - Διεύθυνσις Θρησκευτικού, Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθήναι, 1968, σ.35, 16ο 6 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...20   Επόμενο >