(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

388 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41679. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου - Σχολή Τακτικής, Άσκησις "Θώραξ τρία" - Αμυντικαί ενέργειαι Τακτ. Συγκροτήματος Σ.Π. [μαζί] Άσκησις "Θώραξ τέσσαρα" - Αμυντικαί ενέργειαι Τακτ. Συγκροτήματος Σ.Π. [μαζί] Άσκησις "Ασπίς επτά" [μαζί] Άσκησις "Σφύρα τρία" - Επιθετικαί ενέργειαι Τακτ. Συγκροτήματος Σ.Π [μαζί] Άσκησις "Σφύρα τέσσαρα" - Επιθετικαί ενέργειαι Τακτ. Συγκροτήματος Σ.Π [μαζί] "Αιχμή τρία" - Επιθετικαί ενέργειαι Τακτ. Συγκροτήματος Σ.Π [πολυγραφημένο], χ.τ., 1958, 13φφ.+12φφ+29φφ.+19φφ.+15φφ.+14φφ. αναδιπλούμενα σχήματα, διαστάσεις 22Χ34cm 16 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41635. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου [Συλλογικό], Θέματα Γενικής Μορφώσεως - Βίβλίον 11ον. Εκστρατεία Ιταλίας - Κασίνο * Απόβασις εις Νορμανδίαν [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1956, σ.53+σ.99, διαστάσεις 22Χ34cm, χάρτες; 17 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41672. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου [Συλλογικό], Θέματα γενικής μορφώσεως. Βιβλίον 7ον Α. Βαλκανικός πόλεμος * Β' Βαλκανικός πόλεμος [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1958, α.58+σ.44 + σχέδια διατάξεων δυνάμεων των αντιπάλων, διαστάσεις 22Χ34cm, ίχνη υγρασίας στο εξώφυλλο [μόνο σε αυτό] καθ' ύψος στη περιοχή των συνδετήρων 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41673. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, 14 Σειρά. !η άσκησις εκτιμήσεως - εκτίμησις καταστάσεως εν αμύνη. 2η άσκησις εκτιμήσεως - εκτίμησις καταστάσεως εν επιθέσει. 3η άσκησις εκτιμήσεως - εκτίμησις καταστάσεως κατά την σύμπτυξιν [πολυγραφημένο και δακτυλογραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1958, 65φφ+50φφ.+34φφ. +σ.18+38φφ. + αναδιπλούμενα σχεδιαγράμματα, διαστάσεις 22Χ34cm 25 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41678. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, 16η Σειρά. Άσκησις "Λεύκτρα τρία" - Επίθεσις Μαεαρχίας. Οργάνωσις - πλάισιον - δεδομένα [πολυγραφημένο], χ.τ., 1959, 31φφ.+49φφ.+αναδιπλούμενα σχήματα, διαστάσεις 22Χ34cm 16 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 30373. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Αι Μεγάλαι Μονάδες, Θεσσαλονίκη, 1959, σ.356, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 19 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41680. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Άσκησις "Ε-Κ 2". Μετακίνησις Μεραρχίας Πεζικού οδικώς [πολυγραφημένο], χ.τ.1958, 9φφ.+11φφ., διαστάσεις 22Χ34cm 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29506. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Επιλογή δημοσιευμάτων στρατιωτικού ή γενικωτέρου ενδιαφέροντος εκ του παγκοσμίου τύπου [πολυγραφημένο], χ.τ., 1972, σ.39, διαστάσεις 21Χ34 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41676. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Θέματα Γενικής Μορφώσεως - Βιβλίον 5ον. 1ον. Το πρώτον έτος του εν Κορέα πολέμου. 2ον. Απόβασις εις την Νορμανδίαν.3ον. Πόλεμος 1940-41. Περιωρισμένης χρήσεως [Συλλογικό, πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1955, σ.18φφ+16φφ+24φφ., διαστάσεις 22Χ34cm 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08352. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Θέματα γενικής μορφώσεως. Βιβλίον 6ον: Μηχανική επανάστασις - Σοσιαλισμός - Ινδική επανάστασις - Ακμή Βρετανικής αυτοκρατορίας - Άπω Ανατολή - Αυτοκρατορική Γερμανία - Μέση Ανατολή - Βαλκάνια [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1958, σ. [89+78]+χάρτες, διαστάσεις 21Χ34 17 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41671. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων. Μέρος ΙΙΙ - Βιβλίον τρίτον. Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Τμήμα Ι: Αίτια - Δυνάμεις - Συγκεντρώσεις - Σχέδια [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1954, 1230φφ., διαστάσεις 22Χ34cm 18 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28796. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Κοινή άσκησις Σπουδαστών Σχολών Πολέμου Στρατού - Ναυτικού - Αεροπορίας "ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 64", Θεσσαλονίκη, 1964, σ.14 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28689. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Ό,τι βασικώς σας είναι απαραίτητον - Ο ύπνος και ο στρατιώτης. Άρθρον του Υποστραστήγου Asnewman...Μετάφρασις υπό Λοχαγού Πεζ. Παρασκευά Γεωργ. [πολυγραφημένο, τυπωμένο εξώφυλλο] , χ.τ., 1964, σ.17, μεγάλο σχήμα, περιορισμένες υπογραμμίσεις με στυλό 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29504. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Οργάνωσις Στρατού [πολυγραφημένο], χ.τ., 1971, σ.57, διαστάσεις 21Χ34 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41639. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Πληροφορίαι επί της τακτικής του Σοβιετικού Στρατού. Περιορισμένης χρήσεως [πολυγραφημένο], χ.τ., 1955, σ.81, διαστάσεις 22Χ34cm 17 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41674. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Σειρά 14η. Θέματα Στρατιωτικής Γεωγραφίας. Βιβλίον 1ον. Στρατιωτική αξία Δ. Ευρώπης * Στρατιωτική αξία Ν. ΝΑ. Ευρώπης * Στρατιωτική αξία Α. Ευρώπης [συλλογικό έργο, πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1958, σ.40+64+94, διαστάσεις 22Χ34cm 17 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41675. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Σειρά 14η. Θέματα Στρατιωτικής Γεωγραφίας. Βιβλίον 2ον. Στρατιωτική αξία Μ. Ανατολής * Στρατιωτική αξία Μεσογείου * Ελλάς [συλλογικό έργο, πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1958, σ.28+28+50+αναδιπλούμενος χάρτης, διαστάσεις 22Χ34cm 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29505. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Τεθωρακισμένα [πολυγραφημένο], χ.τ., 1971, σ.51, διαστάσεις 21Χ34, υπογραμμίσεις 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41638. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Φυλλάδιον Μ.Μ. 5 - Το Τακτικόν Συγκρότημα [πολυγραφημένο], χ.τ., χ.χ., 21φφ., διαστάσεις 22Χ34cm 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 31567. Ανωτέρα Σχολή Πολέμου. Πεντηκονταερίς 1925 - 1975 [Λεύκωμα], Θεσσαλονίκη, 1976, σ.195, διαστάσεις 24Χ32, σκληρά εξώφυλλα - μέτρια κατάσταση, αποκολλημένα επάνω καπάκι - ράχη από το σώμα του βιβλίου 17 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...20   Επόμενο >