(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

390 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39864. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Θέματα επί της εκπαιδεύσεως εις τας διαβιβάσεις, Αθήναι, 1946, σ.84, 8ο, εικόνες 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39838. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ιατρική Στατιστική του Στρατεύματος έτους 1958, Αθήναι, 1959, σ.48, 8ο 13 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 38938. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ιστορία του Υγειονομικού Σώματος, Αθήναι, 1966, σ.56, 8ο 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18894. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανόνες εκμεταλλεύσεως ραδιοτηλεφωνίας - Μέρος Ι. Ραδιοτηλεφωνία δι' εκμεταλλευτάς, Αθήναι, 1947, σ.76, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15806. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός ασκήσεων πεζικού - Ο λόχος τυφεκιοφόρων, Αθήναι, 1958, σ.281, 8ο, εικονογράφηση 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33718. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός ασκήσεων πυκνής τάξεως παρατάξεων και παρελάσεων. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1955, σ.δ'+107, 8ο, εικόνες 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 25390. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός εκτελέσεως Στρατιωτικών Έργων (Στρατού - Ναυτικού - Αεροπορίας). Ανατύπωσις, Αθήναι, 1959, σ.172, 8ο, λεκέδες σε 3 φύλλα 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 17812. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός εκτελέσεως υπηρεσίας των ταχυδρόμων των Ενόπλων Δυνάμεων, Αθήναι, 1958, σ.31, 8ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18897. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας των στρατευμάτων, Αθήναι, 1954, σ.160+ [8φφ. υποδείγματα]+σ.6 παράρτημα + αναδιπλούμενο σχεδιάγραμμα, 8ο 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16106. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός μεταφορών. Μέρος ΙΙ: Οδηγίαι κινήσεως - τεύχος πρώτον: Η τακτική των οδικών κινήσεων, Αθήναι, 1955, σ.254, 8ο 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16107. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός μεταφορών. Μέρος ΙΙ: Οδικαί μεταφοραί - τεύχος ΙΙ: Η τεχνική των οδικών μεταφορών, Αθήναι, 1953, σ.148, 8ο 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 30378. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός Στρατιωτικής Ορολογίας, Αθήναι, 1952, σ.β'+164, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 37695. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός Στρατιωτικής Ορολογίας, Αθήναι, 1952, σ.164, 8ο, δεμένο 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18896. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός της εν ταις πόλεσι και φρουρίοις υπηρεσίας των στρατευμάτων, Αθήναι, 1949, σ.123, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 29045. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός της Υπηρεσίας Προκαλύψεως, εν Αθήναις, 1931, σ.76, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 30376. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κανονισμός υπηρετήσεως τετραδύμου α/α πολυβόλου Μπράουνιγκ 0.50'' Μ55 [Ρυμουλκουμένης βάσεως. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1966, σ.β'+104, 8ο, εικόνες 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18900. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κωδικοποίησις των διατάξεων περί αποδοχών των στρατιωτικών (Μέχρι τέλους Μαρτίου 1953), Αθήναι, 1953, σ.82, 8ο 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 27726. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Κώδιξ περί Στρατιωτικών και Ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων. Νόμος 4442 μετά των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων αυτού, Αθήναι, 1951, σ.100, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33671. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Μνημόνιον εκτιμήσεως καταστάσεων και συντάξεως διαταγών Διοικητού Λόχου. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1951, σ.16, 8ο 5 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 18905. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Μνημόνιον Επιτελούς δια την σύνταξιν διαταγών επιχειρήσεων, Αθήναι, 1954, σ.68 + αναδιπλούμενα σχεδιαγράμματα, 8ο 7 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...20   Επόμενο >