(Στρατιωτικά - Ναυτικά)

390 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 19129. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εγχειρίδιον εκστρατείας πληροφοριών - Εξέτασις προσωπικού και εγγράφων, Αθήναι, 1959, σ.56, 8ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 16054. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εγχειρίδιον εκστρατείας πυροβολικού: Διεύθυνσις βολής πυροβόλων ναυτικού, Αθήναι, 1961, σ.56, 8ο 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 38937. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εγχειρίδιον Εκστρατείας Υγειονομικού: Επείγουσα χειρουργική του πολέμου. Ανατύπωσις 1965 [από την έκδοση του 1960], Αθήναι, σ.γ'+274, σχήματα 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 21478. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εγχειρίδιον εκστρατείας: Το Υγειονομικόν εν εκστρατεία, Αθήναι, 1963, σ.140, 8ο, εν μέρει αποκολλημένο 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33714. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εγχειρίδιον οπλοπολυβόλου Μπράουνιγκ 0,300 Τεθωρακισμένων Μονάδων, Αθήναι, 1946, σ.29, 8ο, εικονογράφηση 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 28745. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εγχειρίδιον συντηρήσεως και μικροεπισκευών οχήματος Σεβρολέτ 1½ τόν. Αμερικανικού τύπου, Αθήναι, 1951, σ.53, 8ο, εικόνες 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 08993. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εθνική και ηθική αγωγή του στρατεύματος. Μέρος Ι: Κομμουνισμός [21 διαλέξεις], Αθήναι, 1967, [σ.82], 8ο 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15931. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εκπαίδευσις εις τα ελαφρά όπλα: η αυτόματος Αραβίς (Τόμσον και Στεν). Ανατύπωσις , Αθήναι, 1951, σ.35, 8ο, φωτογραφίες 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 33715. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εκπαίδευσις εις τα φορητά όπλα - Το τηλέμετρον αριθ.12. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1956, σ.76, 8ο, εικόνες 7 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 32829. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εκπαίδευσις εις τας διαβιβάσεις. Λειτουργία Γραφείου Διαβιβάσεων, Αθήναι, 1947, σ.40 + αναδιπλούμενα σχήματα, 8ο, σχήματα 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 32831. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εκπαίδευσις εις τας διαβιβάσεις. Σταθμός ασυρμάτου SCR - 694 - C (Αμερικανικός). Περιγραφή - Λειτουργία - Συντήρησις, Αθήναι, 1947, σ.70+ αναδιπλούμενα διαγράμματα, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων, μικρές φθορές στην ράχη 14 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 32830. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εκπαίδευσις εις τας διαβιβάσεις. Τεχνικαί οδηγίαι και περιγραφή σταθμού ασυρμάτου Νο 18 ΜΚ Ι, ΙΙ, & ΙΙΙ, Αθήναι, 1948, σ.32+ αναδιπλούμενα διαγράμματα, 8ο, σχήματα 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 32828. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εκπαίδευσις εις τας διαβιβάσεις. Τηλεφωνικοί πίνακες BD 71, BD 72 (Αμερικανικού τύπου). Περιγραφή, λειτουργία, συντήρησις, Αθήναι, 1948, σ.31+αναδιπλούμενα σχήματα, 8ο, σχήματα 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 31943. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εκπαίδευσις εις τους όλμους των 60 χ.μ., Αθήναι, 1949, σ.144, 8ο, σχήματα 10 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15586. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Εκπαίδευσις Μηχανικού: Επισταθμείαι - Καταυλισμοί - Στρατόπεδα - Ύδρευσις, Αθήναι, 1947, σ.79+29 σχέδια, 8ο 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 24691. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ενσύρματα μέσα -- Καλώδια - Εκτυλίκτριαι. Ανατύπωσις [από την έκδοση του 1958], Αθήναι, 1965, σ.η'+320, 8ο, σχέδια 15 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15592. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Επιθεώρησις Όπλων και Σωμάτων [περιοδικό]. ΄Ετος Γ', αριθ. !0-12 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1953), σ.176. Περιέχονται και τα κείμενα: α) Ευστ. Παπαδόπουλος, Περί διατροφής του στρατιώτου. β) Παντ. Κυπαρίσσης, Σύντομος ανασκόπησις του σχεδίου Μάρσαλ 8 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 17810. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Επιτελικά καθήκοντα: Εκτίμησις καταστάσεως , Αθήναι, 1960, σ.52, 4ο 6 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 15714. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ερωτηματολόγιον επί της εκπαιδεύσεως των οπλιτών πεζικού, Αθήναι, 1957, σ.413, 8ο, φθορά στην ράχη 12 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 41356. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Η διεξαγωγή του πολέμου, Αθήναι, 1952, σ.71, 8ο 9 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 ...20   Επόμενο >