(Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία)

1.489 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28494. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Ο νόμος περί πολιτικών δικαιωμάτων, χ.χ.[1964;], 6φφ. 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28495. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Ένας ισχυρός και πράος Πρόεδρος απευθύνεται προς το Αμερικανικόν Κογκρέσσον... - Κείμενον του πρώτου λόγου του Προέδρου Λύντον Β. Τζόνσον, χ.χ.[1963;], σ.5 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28496. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Το μήνυμα επί της καταστάσεως της χώρας του Προέδρου Τζόνσον, 1966, σ.9 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28497. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Λύντον Τζόνσον ομιλεί περί Κύπρου, Βιετνάμ και φυλετικής ισότητος, χ.χ. [1964;], σ.5 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31514. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αριθμός 1, 16 Ιουλίου 1958. Ειδική ανασκόπησις της καταστάσεως εν Μέση Ανατολή [πολυγραφημένο, σ.9 πιασμένες με συρραπτικό, διαστάσεις 20Χ33]. Περιεχόμενα: Κείμενον λόγου του Προέδρου Αϊζενχάουερ προς τον Αμερικανικόν λαόν περί Μέσης Ανατολής * Κείμενον δηλώσεως του αντιπροσώπου του Λιβάνου ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31518. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αριθμός 10, Αθήναι, 28 Ιουλίου 1958. Ειδική ανασκόπησις της καταστάσεως εν Μέση Ανατολή [πολυγραφημένο, σ.4 πιασμένες με συρραπτικό, διαστάσεις 20Χ33]. Από τα περιεχόμενα: Ο Πρόεδρος της Τυνησίας κ. Μπουργκίμπα εξαίρει τας ενεργείας των ΗΠΑ εις Μέσην Ανατολήν * Αμερικανοί ναύται προσφέρουν αίμα προς σωτηρίαν νοσηλευομένης εις Βηρυττόν γυναικός 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31519. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αριθμός 11, Αθήναι, 31 Ιουλίου 1958. Ειδική ανασκόπησις της καταστάσεως εν Μέση Ανατολή [πολυγραφημένο, 3φφ. πιασμένα με συρραπτικό, διαστάσεις 20Χ33]. Περιεχόμενα: Ο ελεύθερος Λίβανος "φυσική γέφυρα" Ανατολής-Δύσεως * Ούτε έν επεισόδιον μεταξύ Αμερικανών στρατιωτών και Λιβανέζων 3 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31520. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αριθμός 3, Αθήναι, 18 Ιουλίου 1958. Ειδική ανασκόπησις της καταστάσεως εν Μέση Ανατολή [πολυγραφημένο, σ.11 πιασμένες με συρραπτικό, διαστάσεις 20Χ33]. Από τα περιεχόμενα: Αι δύο θεμελιώδεις αποφάσεις του ΟΗΕ περί Ειρήνης * Αι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αποστείλουν στρατεύματα εις Ιορδανίαν * Κείμενον του τροποποιηθέντος Σχεδίου Αποφάσεως των ΗΠΑ περί Λιβάνου 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31515. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αριθμός 5, Αθήναι, 20 Ιουλίου 1958. Ειδική ανασκόπησις της καταστάσεως εν Μέση Ανατολή [πολυγραφημένο, σ.5 πιασμένες με συρραπτικό, διαστάσεις 20Χ33, φθορές στο άνω περιθώριο του πρώτου φύλλου]. Περιεχόμενα: "Αραβικός Εθνικισμός" και "Αραβική Ενότης" * Κείμενον ραδιοφωνικού μηνύματος του Προέδρου Αϊζενχάουερ προς τας αμερικανικάς δυνάμεις εις Λίβανον και Μεσόγειον * Η αμερικανική πρωτοβουλία εις Λίβανον ζωτική δια την ειρήνην, από Μαρόκου μέχρις Ειρηνικού 4 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31516. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αριθμός 6, Αθήναι, 21 Ιουλίου 1958. Ειδική ανασκόπησις της καταστάσεως εν Μέση Ανατολή [πολυγραφημένο, σ.3 πιασμένες με συρραπτικό, διαστάσεις 20Χ33]. Περιεχόμενα: Σχόλια του Τύπου του Ελευθέρου Κόσμου επί των κινήτρων των ΗΠΑ εις Λίβανον 4 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31517. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αριθμός 9, Αθήναι, 26 Ιουλίου 1958. Ειδική ανασκόπησις της καταστάσεως εν Μέση Ανατολή [πολυγραφημένο, σ.4 πιασμένες με συρραπτικό, διαστάσεις 20Χ33]. Περιεχόμενα: Κείμενον απαντήσεως του Προέδρου Αϊζενχάουερ προς τον κ. Χρουστσώφ περί διασκέψεως ανωτάτου επιπάδου επί της Μέσης Ανατολής * Ο Πρόεδρος Αϊζενχάουερ θα μετάσχη εις διάσκεψιν εν τω πλαισίω του Συμβουλίου Ασφαλείας...* Η σοβιετική διείσδυσις εις Μέσην Ανατολήν 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16808. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ελλάς - Αμερική: Ημερολόγιον 1957 , 8ο, εξαιρετικές φωτογραφίες 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28487. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ένα οκταήμερο στο διάστημα - Η πτήσις του "Δίδυμοι - 5" [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό], Αθήναι, χ. χ. [=1963;], σ.7 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 35564. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, Αθήναι. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 1953, σ.5+ΙΙΙ [πολυγραφημένες, πιασμένες με συρραπτικό]. Από τα περιεχόμενα: Αμερικανική εφημερίς επαινεί την απόφασιν του Προέδρου Αϊζενχάουερ να μη χορηγήση χάριν εις το ζεύγος Ρόζεμπεργκ * Ο κ. Ντάλλες εκφράζει την πίστιν του προς την Ευρωπαϊκήν ενότητα 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19650. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ο άνθρωπος στη σελήνη [η πτήσις του "Απόλλων - 11"], χ.τ., χ. χ. [=1969;], σ.48, διαστάσεις 27Χ35, καλές φωτογραφίες 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36734. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ο άνθρωπος στη σελήνη [η πτήσις του "Απόλλων - 11" * Βασικά στοιχεία των πτήσεων του προγράμματος που θα ακολουθήσουν"], χ.τ., χ.χ., σ.48, διαστάσεις 27Χ35 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 34199. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ο Πρόεδρος Αϊζενχάουερ εις την Ελλάδα [ομιλίες - προπόσεις * καλές φωτογραφίες], Αθήναι, 1960, [σ.32] 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28485. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ο Πρόεδρος της Αμερικής 1961...[Τζων Φίτζεραλντ Κέννεντυ] , χ.τ., χ. χ. [=1961;], [σ.24], διαστάσεις 27Χ20, καλές φωτογραφίες 8 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36725. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αθήναι, χ.χ., σ.64, φωτογραφίες 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28488. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Πρότασις Τζόνσον [επιστολή] - Απάντησις Χο Τσιν Μινχ [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό], χ.τ., 1967, σ.4 5 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...75   Επόμενο >