(Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία)

1.489 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08202. Αδελφότης Θεολόγων η "Ζωή", Μεταπολεμικά - ο Δεύτερος Πόλεμος και τα μετ’αυτόν, Αθήναι, 1947, σ.400, 8ο, δεμένο, απόσυρση από δημόσια βιβλιοθήκη (σφρ.) 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06726. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΝΟΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα φυλλοκάρδια της Ρούμελης [πανηγυρικός λόγος], Θεσσαλονίκη, "Ένωσις Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος", 1960, σ. 26, 8ο, εικονογράφηση, 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07628. ΑΪΖΕΝΧΑΟΥΕΡ, ΝΤΟΥΑΪΤ, Δίκαιη ειρήνη για όλους: Μία διακήρυξις των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών [πολυγραφημένο, τα φύλλα συνδέονται με καρφίτσα], [Αθήνα], χ.χ., σ.10, 4ο 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16869. Ακαδημία Αθηνών, Προκήρυξις βραβείων και επάθλων 1928 - 1930, εν Αθήναις, 1928, σ.8, 4ο 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16870. Ακαδημία Αθηνών, Προκήρυξις βραβείων και επάθλων 1929 - 1931, εν Αθήναις, 1928, σ.10, 4ο 8 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16893. Ακαδημία Αθηνών, Προκήρυξις βραβείων και επάθλων 1931 - 1933, εν Αθήναις, 1931, σ.8, 4ο 8 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06637. ΑΚΡΙΤΑΣ, ΤΑΚΗΣ, Μιά οδύσσεια στα Λευκά Ορη της Κρήτης ( Πολεμική περιπέτεια ), Αθήνα, 1970, σ. 132, 8ο 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31310. ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ Ταγματάρχης, Η Ελλάς εν τη αιωνία προθέσει του θεού..., Κόρινθος, χ.χ. [=1948;], σ.49, 8ο, με αφιέρωση, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28310. ΑΛΕΞΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σαράντα χρόνια προσκοπισμού στην Ελλάδα (1910-1950). Διάλεξις, Αθήναι, "Σώμα Ελλήνων Προσκόπων", 1951, σ.35, 8ο, φωτογραφίες, περιορισμένες υπογραμμίσεις 9 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25290. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, Σ. κ.ά., Η εγκληματικότης των ανηλίκων εν Θεσσαλονίκη από του 1958 μέχρι του 1965, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Κοινωνικής Αγωγής Εφήβων", 1966, σ.140, 8ο, άκοπο 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31033. Αλήθειες για τους Έλληνες [αντικομμουνιστικό]. Από τα περιεχόμενα: Τα εγκλήματα των κομμουνιστών * Το στίγμα του παιδομαζώματος * Να ποιός είναι ο κομμουνιστικός παράδεισος * Ο κομμουνισμός είναι τυραννία * Οι κομμουνισταί θέλουν να παραδώσουν την Μακεδονία στους Βουλγάρους , χ.τ., χ.χ. [=δεκαετία του '50;], σ.30, φωτογραφίες 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31483. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ, Αι Κοινωνικαί ασφαλίσεις, το Κράτος και η Γεωργία, Αθήναι, 1933, σ.56, 4ο, άκοπο 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 32759. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ, Κράτος και γεωργική πολιτική. Περιεχόμενα: Η οργάνωσις του Υπουργ. Γεωργίας προ της 4ης Αυγούστου 1936 * Η νέα οργάνωσις του Υπουργείου Γεωργίας * Τα πεπραγμένα του Υπουργείου Γεωργίας 4 Αυγούστου 1936 - 3 Αυγούστου 1937 * Η οργάνωσις της ερεύνης επί των γεωργοοικονομικών ζητημάτων και το έργον της Υπηρεσίας Γεωργικών και Οικονομικών Μελετών * Αι δενδρώδεις και ειδικαί καλλιέργειαι και αι εργασίαι της Α' Διευθύνσεως Γεωργίας κατά το έτος 1936 - 1937 * Τα φυτά μεγάλης καλλιεργείας και αι εργασίαι της Β' Διευθύνσεως Γεωργίας * Τα δάση και η κτηνοτροφία * Γεωργοϋδραυλικά έργα και τοπογραφικαί εργασίαι * Εποικισμός * Η ρύθμισις των αγροτικών χρεών * Η αγροτική πίστις και το έργον της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος * Η πιστωτική εξυπηρέτησις της Ελληνικής γεωργίας...* Η αναδιοργάνωσις της εθνικής μας οικονομίας...* Η συνεταιριστική οργάνωσις των αγροτών, η εμπορεία των γεωργικών προϊόντων και αι λοιπαί εργασίαι της Αγροτικής Τραπέζης, Αθήναι, "Υπουργείον Γεωργίας", χ.χ. [=1938;], σ.659 + αναδιπλούμενοι χάρτες, διαστάσεις 21Χ28, διαγράμματα εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα, αποκομμένο μικρό τμήμα του περιθωρίου σε δύο φύλλα 70 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29058. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Από τα περιεχόμενα: Αι εξελίξεις εις τον τομέα ελέγχου των εξοπλισμών * Επετεύχθησαν οι σημαντικώτεροι σκοποί του Νοτίου Βιετνάμ και των ΗΠΑ δια το 1970 * Τι βιβλία εξεδόθησαν στην Αμερικά το 1970, 1970, 24φφ. 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28053. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, 175 χρόνια ελευθερίας - Ένα μήνυμα του Ραλφ Μπαντς [Αμερικανός Νέγρος, έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έτος 1950], δίφυλλο 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28489. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Ειρήνη και Ανεξαρτησία, η μόνη λογική λύσις [για το Βιετνάμ]. Λόγος του Προέδρου Τζόνσον..., 1965, σ.8 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28490. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Τα γεγονότα του Βιετνάμ, 25 Φεβρουαρίου 1965, σ.11 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28491. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: "...Ουδεμία καθυστέρησις ουδείς δισταγμός ουδείς συμβιβασμός.". Κείμενον λόγου του Αμερικανού Προέδρου Λύντον Β. Τζόνσον επί του θέματος των πολιτικών δικαιωμάτων..., Μάρτιος 1965, σ.8 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28492. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Έτοιμοι δια μίαν δικαίαν λύσιν. Κείμενον απαντήσεως του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών κ. Ντην Ρασκ εις ενυπόγραφον ανοικτήν επιστολήν την οποίαν απηύθυνον 100 στελέχη αμερικανικών φοιτητικών οργανώσεων προς τον Πρόεδρον Τζόνσον, επί του πολέμου εις Βιετνάμ, 10 Ιανουαρίου 1967, σ.7, ελάχιστες φθορές στο εξώφυλλο 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28493. Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, έκδοσις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αθήναι [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό]. Περιεχόμενα: Αι αρχαί της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Κείμενον λόγου του Αμερικανού Προέδρου κ. Λύντον Β. Τζόνσον, Απρίλιος 1964, σ.12 6 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...75   Επόμενο >