(Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία)

1.504 εγγραφές [1461 - 1480] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40813. PRICE, JOHN, Βρεττανικές Συντεχνίες...Κατά μετάφρασιν Χ. Σ. Χ., Λονδίνον, 1943, σ.68, 8ο, ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου 9 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 24020. Public Information Office, Cyprus in brief, Nicosia, χ.χ., σ.115+ χάρτης, φωτογραφίες 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08621. Publication Series of the Institute of Interanational Public Law and International Relations of Thessaloniki, Security Questions: Disarmament, Detente and Perestroika. Contents: V. Stoukalin, The Foreign Policy of the USSR * R. Keeley, U.S. Arms Control Policy: toward stability and security * B.R. Agarwal, The Control of Arms Race * H. Colliander, The Foreign Policy of Sweden * R. A. Mullerson, Sources of International Law: Soviet doctrine , Thessaloniki, 1989, p. 86, 8o 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19878. REITLINGER, GERALD, Το οικοδόμημα εκτίσθη επί της άμμου. Αι αντιφάσεις της Γερμανικής Πολιτικής εις την Ρωσσίαν (1939-1945), μετάφρασις Γεωργ. Επιτροπάκη [περιεχόμενα: Μέρος πρώτον - Αποικισμός. 1. Το παρασκήνιον της Εισβολής α) Η Συμφωνία της Μόσχας β) "Barbarossa" 2. Αφήσατε τα στρατοδικεία εις την πατρίδαν 3. Οι αιχμάλωτοι πολέμου 4. Το Υπουργείον της Ανατολής και αι Βαλτικαί χώραι 5. Ουρακρανία - Ο ανεπιθύμητος σύμμαχος 6. Ουκρανία - Η ατυχής χώρα 7. Οι εκτός νόμου - Παρτιζάνοι και Εβραίοι 8. Οι εξ Ανατολής εργάται. Μέρος δεύτερον - Πολιτική σταυροφορία. 9. Η περιπέτεια του Καυκάσου και αι Εθνικαί Λεγεώνες 10. Τα εξ Ανατολής στρατεύματα και ο στρατός της απελευθερώσεως 11. Το φάσμα της αρχικής διαταγής επιχειρήσεων 12. Η αρχή και το τέλος της Στρατιάς Βλασώφ] , Αθήναι, "Συμπληρωματικαί εκδόσεις στρατιωτικών περιοδικών", 1966, σ.589, 4ο 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25134. Republic of Cyprus, European Stand on the Cyprus Problem, Nicosia, 1998, p.131, 8o 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08055. REMANDAS, RENATE, Διάρθρωσις των διοικητικών περιφερειακών υπηρεσιών εις την Ελλάδα, Αθήναι, "Υπουργείον Προεδρίας", 1969, σ.94+ [29φ. σχεδιαγράμματα εκτός κειμένου], 4ο 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 35618. RICHTER, HEINZ, Η Ιταλο - γερμανική Επίθεση εναντίον της Ελλάδος, Γ' έκδοση, Αθήνα, "Γκοβόστης", 1998, σ.677, 8ο, χάρτες 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38332. ROTARY INTERNATIONAL, Επετηρίς 197ης Ροταριανής Περιφερείας R.I. 1974 - 75 [Βιογραφικά σημειώματα των μελών των Ομίλων: Αγρινίου * Αθηνών * Βόλου * Γιαννιτσών * Δράμας * Θεσσαλονίκης, * Κομοτηνής * Ξάνθης κ.ά.], [Θεσσαλονίκη], χ.χ. [=1974(;)], σ.169 + 29φφ. διαφημίσεις, 8ο 18 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38333. ROTARY INTERNATIONAL, Επετηρίς 247ης Ροταριανής Περιφερείας R.I. 1977 - 78 [Βιογραφικά σημειώματα των μελών των Ομίλων: Αγρινίου * Αθηνών * Βόλου * Γιαννιτσών * Δράμας * Θεσσαλονίκης * Καβάλας * Κομοτηνής * Ξάνθης κ.ά.], Αθήνα, χ.χ. [=1977(;)], σ.176 + 10φφ. διαφημίσεις, 8ο 17 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38334. ROTARY INTERNATIONAL, Επετηρίς 247ης Ροταριανής Περιφερείας R.I. 1980 - 71 [Βιογραφικά σημειώματα των μελών των Ομίλων: Αγρινίου * Αθηνών * Βόλου * Γιαννιτσών * Δράμας * Θεσσαλονίκης * Καβάλας * Κομοτηνής * Ξάνθης κ.ά.], Αθήνα, χ.χ. [=1980(;)], σ.215 + 7φφ. διαφημίσεις, 8ο 16 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08225. ROYA, LOUIS, Histoire de Mussolini, Paris, 1926, p.175, 8o, μέτρια κατάσταση 13 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19404. SANDIS, EVA, Refugees and Economic Migrants in Greater Athens. A Social Survey , Athens, "National Centre of Social Researche", 1973, p.195, 4o 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08029. SAUREL, LOUIS, Η δίκη της Νυρεμβέργης. Μετάφραση Όθ. Αργυρόπουλου, Αθήνα, χ.χ, σ.222, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08153. SBAROUNIS, ATHANASE, Εnemy occupation and inflation in Greece (1941-1944). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1977, σ. 538-546, 8ο 3 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07596. SCHRAMM (Von), WILHELM, Γερμανοί στρατηγοί κατά του Χίτλερ (η απόπειρα της 20ης Ιουλίου). Μετάφραση Σωτ. Πατατζή, Αθήναι, 1960, σ.270, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29759. Section de l' U.S.S.R. à l' Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, Notre pays [φύλλο από χοντρό χαρτί 0,43Χ0,57 διπλωμένο σε τελική διάσταση 0,11Χ0,22. Φωτογραφίες, κείμενα και έγχρωμος γεωπολιτικός χάρτης της Ε.Σ.Σ.Δ.], 1958 18 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17567. Serbian Academy of Sciences and Arts - Institute for Balkan Studies, Greek-Serbian cooperation 1830-1908. Collection of reports from the Second Greek-Serbian Symposium, 1980, Belgrade, 1982, p.163, 4o, unused 18 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 20105. Service d' Information Allemand, 100 documents relatifs a l' histoire des origines de la guerre - Extraits du livre blanc allemand. Préface de M. von Ribbentrop , Berlin, [1939;], p.249, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 20 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07899. SPAAK, PAUL - HENRY, Δια την ειρήνην και την ελευθερίαν, Αθήναι, 1959, σ.30, 8ο 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19472. STATHOPOULOS, PETER, The Greek Community of Montreal, Athens, "National Centre of Social Researche", 1971, p.68, 8o 10 €
< Προηγούμενο   1... 72 73 [74] 75 76   Επόμενο >