(Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία)

1.504 εγγραφές [1441 - 1460] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 24170. MAUROIS, ANDRÉ, Παράλληλη ιστορία - Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετάφραση Κώστα Κουλουφάκου. Τόμος Β' 1917 - 1961[Πρώτος και Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος], Αθήναι, "Φυτράκης", 1963, σ.375-716, 8ο, φωτογραφίες, δεμένο 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08148. MAVROUDIS, EFSTRATIOS, La diplomatie européene devant l’imbrοglio macédonien (1885-1908). Extrait, Thessaloniki, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.622-627, 8ο 3 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 26314. McNEILL, WILLIAM, The Metamorphosis of Greece since World War II, Chicago, "University of Chicago Press", 1978, p.264, 8o, hardcover 17 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 34157. MILLIEX, ROGER, Η πολιτική των «τετελεσμένων γεγονότων» στην Κύπρο: Απειλή για την ειρήνη [το κείμενο σε 4 γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά], δεύτερη έκδοση, [Αθήνα], "Επιτροπή Ενημερώσεως για τα Εθνικά Θέματα", χ.χ. [=1977;], σ.22 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 41400. Ministère Royal des Affaires Étrangères, Documents Diplomatiques. L'agression de l'Italie contre la Grèce , Athènes, 1940, p.139, μεγάλο σχήμα 40 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08615. Ministry of Coordination, The Revolution of 21st April builds a new Greece, Athens, 1970, σ. 133, 4o, φωτ. 13 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 34159. MODINOS, POLY, Η αλήθεια για το Κυπριακό πρόβλημα. Μία αντικειμενική έκθεση [το κείμενο σε 4 γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά], [Αθήνα], "Επιτροπή Ενημερώσεως για τα Εθνικά Θέματα", χ.χ. [=1977;], σ.53 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 18572. MOSLEY, LEONARD, World War II, The Battle of Britain , Alexandria, "Time - Life", 1978, p.208, illustrated 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 24864. MOURÉLOS, YANNIS, Fictions et Réalités. La France, la Grèce et la stratégie des opérations périphériques dans le sud-est Européen (1939-1940), Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1990, p.117, 4o 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07639. MYERS, E.C.W., Η ελληνική περιπλοκή - οι Βρετανοί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μετάφραση Λουκάς Θεοδωρακόπουλος, Αθήνα, "Εξάντας", 1975 [=1976], σ.281, 8ο, στα 4! πρώτα φύλλα διακριτική σφραγίδα κατόχου 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06950. NALTSAS, CHRISTOFOROS, Der San Stefano Vertrag und das Griechentum, Thessaloniki, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου" , 1956, σ.77, 8ο, άκοπο 17 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07964. NIKOLS, Το Ανατολικόν Ζήτημα: Ι. Ο εν Μικρά Ασία πόλεμος ΙΙ. Η ευθύνη των Συμμάχων ΙΙΙ. Αι επικίνδυνοι αυταπάται ΙV. Η οδός της ειρήνης. Απόδοσις Χ.Δαλαβέρα, Αθήναι, 1975, σ.91, 8ο 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 22519. NUVEEN, JOHN, Πώς θα νικήσωμεν εις τον «ψυχρόν πόλεμον;». Διάλεξις..., Αθήναι, "Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών", 1952, σ.12 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08504. PANTAZOPOULOS, N., Öffentlich - rechtliche Ιnstitutionen der Griechen während der türkischen Ηerrschaft, x.x., s. 10, 8ο 3 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36775. PAPADAKIS, B. P., Histoire diplomatique de la Question Nord - Epirote (1912 - 1957), Athenes, 1958, p.195, 8ο, άκοπο, αχνά "αποτυπώματα" από δύο ετικέτες στο εξώφυλλο 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 21875. PAPADOPOULOS, G. S., England and the Near East 1896 - 1898, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1969, p.300, 8o 28 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19486. PAPAGEORGIOU, C. L., Regional Employment in Greece I - II , Athens, "National Centre of Social Researche", 1973, p.285+155, 4o 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07693. PENKOVSKY, OLEG, Τα έγγραφα Πενκόφσκυ (Εις Ρώσσος εις την υπηρεσίαν της Δύσεως). Απόδοσις εις την Ελληνικήν υπό Γεωργίου Επιτροπάκη, Αθήναι, 1968, σ. 392, 4ο 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39591. PETSALIS-DIOMIDIS, N., Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1978, p.399 + 3 folding maps, 8o, hard covers 65 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08207. POLICHRONIDIS, C., Olivenhaine ohne Frieden, eine Reportage aus Griechenland, Leipzig, 1979, s.112, 8o, Fotos, βιομηχ. βιβλιοδ. 15 €
< Προηγούμενο   1... 71 72 [73] 74 75 76   Επόμενο >