(Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία)

1.504 εγγραφές [1421 - 1440] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 20789. Institute for Balkan Studies, Resurgent irredentism - Documents on Skopje "Macedonian" nationalist aspirations (1934-1992) , Thessaloniki, 1993, p.65 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16875. Intitute for Balkan Studies, The Greek minority in Albania: A documentary record (1921 - 1993), Thessaloniki, 1994, p.130, 4o 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08363. IVOR, THOMAS, Who Mussolini is, Oxford, " Univesity press", 1942, p. 32, 16o 4 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19956. JASPERS, KARL, Η ατομική βόμβα και το μέλλον του ανθρώπου. Απόδοσις εις την ελληνικήν υπό Κ. Α. Αναγνωστοπούλου, τόμος Α', τόμος Β', Αθήναι, "Γενικόν Επιτελείον Στρατού", 1965, σ.338+384, 4ο 20 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19701. KAYSER, BERNARD - PECHOUX, PIERRE - YVES et SIVIGNON, MICHEL, Exode rural et attraction urbaine en Grèce. Matériaux pour une étude géographique des mouvements de population dans la Grèce contemporaine , Athènes, "Centre National de Recherches Sociales", 1971, p.223+[40]+Carte, 4o 20 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08646. KISSINGER, HENRY, Πυρηνικά όπλα και εξωτερική πολιτική, Αθήναι, 1958, σ. 117, 8ο 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08481. KOFOS, EVANGELOS, Nationalism and Communism in Macedonia, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1964, p. XXI+251+maps 8, 4o 24 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 35038. KOFOS, EVANGELOS, The impact of the Macedonian question on Civil conflict in Greece (1943 - 1949), Athens, 1989, p.46, 8o 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06848. KONDIS, BASIL, Aspects of Greek American relations on the Truman doctrine. Offprint from "Balkan Studies", Thessaloniki, 1978, σ.328-343, μέτρια κατάσταση 3 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19484. KOURVETARIS, GEORGE, First and second generation Greeks in Chicago. An inquiry into their stratification and mobility patterns, Athens, "National Centre of Social Researche", 1971, p.111, 4o 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07595. KYRIAZOPOYLOS, B., The Aristotelian University of Thessaloniki, Thessaloniki, "Α.Π.Θ.", 1961, p. 120, 8o, φωτ. 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31512. KYRRIS, COSTAS, Peaceful co-existence in Cyprus under British rule (1878 - 1959) and after independence: An outline [μαζί] μικρό σημείωμα του συγγραφέα προς τον παραλήπτη [Ν. Πανταζόπουλο], Nicosia, 1977, p.191, 8o, photos, με αφιέρωση 22 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 32112. Les Tabacs Grecs. Texte de Basil Thassitis [Λεύκωμα]. Dessins: Costas Grammatopoulos * Bas-Reliefs: Ch. Capralos, M. Tombros * Couverture: Georges Vacalo * Photos: Costas Charissiades, χ.τ. [=Αθήνα], 1954, p.99, 8o, hardcover 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17380. LORD RUSSELL, Η μάστιξ του αγκυλωτού σταυρού. (Εξιστόρησις των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου). Μετάφρασις - Εισ. Σημείωμα Κώστα Καλλιγά (Με φωτογραφίες εκτός κειμένου), Αθήναι, "Ενωμένοι Εκδότες", 1955, σ.322, 8ο, δεμένο, στην σελίδα ψευδοτίτλου υπάρχει διακριτική σφραγίδα κατόχου 22 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28555. Mémoires du Maréchal Montgomery Vicomte d' Alamein, K. G. Traduction de Jean R. Weiland. Avec 14 cartes dans le texte, Paris, "Librairie Plon", 1958, p.II+561, 8ο, δεμένο 20 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07775. MAC ORLAN, P., La légion étrangere, [Paris], 1933, p.125, 8o, avec quatre planches hors-texte tirées en héliogravure 9 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 22342. MACAROV, DAVID, Σύγχρονο Ισραήλ: Η κοινωνική πρόνοια εις το Ισραήλ, Αθήναι, 1965, σ.36, 16ο, φωτογραφίες εκτός κειμένου 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08393. MARCANTONATOS, L., Α Αthenes pendant la guerre: Journal d' un témoin (Οctobre 1940-Αvril 1941), Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1976, p. 234, 8o 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07101. MARDEN,O., Το βιβλίον της νέας ζωής (συνθήματα δια τους νέους), εν Αθήναις, ["εκδόσεις 4ης Αυγούστου-αρ.3"], 1937, σ.94, 8ο, χωρίς εξώφυλλο 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19957. MARSHALL, GEORGE, Η νίκη εις την Ευρώπην και εις τον Ειρηνικόν - 1 Ιουλίου 1943 μέχρι 30 Ιουνίου 1945, Αθήναι, "Γενικόν Επιτελείον Στρατού", 1962, σ.218, 4ο 15 €
< Προηγούμενο   1... 70 71 [72] 73 74 ...76   Επόμενο >