(Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία)

1.438 εγγραφές [1381 - 1400] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 34159. MODINOS, POLY, Η αλήθεια για το Κυπριακό πρόβλημα. Μία αντικειμενική έκθεση [το κείμενο σε 4 γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά], [Αθήνα], "Επιτροπή Ενημερώσεως για τα Εθνικά Θέματα", χ.χ. [=1977;], σ.53 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 18572. MOSLEY, LEONARD, World War II, The Battle of Britain , Alexandria, "Time - Life", 1978, p.208, illustrated 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 24864. MOURÉLOS, YANNIS, Fictions et Réalités. La France, la Grèce et la stratégie des opérations périphériques dans le sud-est Européen (1939-1940), Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1990, p.117, 4o 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07639. MYERS, E.C.W., Η ελληνική περιπλοκή - οι Βρετανοί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μετάφραση Λουκάς Θεοδωρακόπουλος, Αθήνα, "Εξάντας", 1975 [=1976], σ.281, 8ο, στα 4! πρώτα φύλλα διακριτική σφραγίδα κατόχου 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06950. NALTSAS, CHRISTOFOROS, Der San Stefano Vertrag und das Griechentum, Thessaloniki, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου" , 1956, σ.77, 8ο, άκοπο 17 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07964. NIKOLS, Το Ανατολικόν Ζήτημα: Ι. Ο εν Μικρά Ασία πόλεμος ΙΙ. Η ευθύνη των Συμμάχων ΙΙΙ. Αι επικίνδυνοι αυταπάται ΙV. Η οδός της ειρήνης. Απόδοσις Χ.Δαλαβέρα, Αθήναι, 1975, σ.91, 8ο 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 22519. NUVEEN, JOHN, Πώς θα νικήσωμεν εις τον «ψυχρόν πόλεμον;». Διάλεξις..., Αθήναι, "Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών", 1952, σ.12 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08504. PANTAZOPOULOS, N., Öffentlich - rechtliche Ιnstitutionen der Griechen während der türkischen Ηerrschaft, x.x., s. 10, 8ο 3 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36775. PAPADAKIS, B. P., Histoire diplomatique de la Question Nord - Epirote (1912 - 1957), Athenes, 1958, p.195, 8ο, άκοπο, αχνά "αποτυπώματα" από δύο ετικέτες στο εξώφυλλο 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 21875. PAPADOPOULOS, G. S., England and the Near East 1896 - 1898, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1969, p.300, 8o 28 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19486. PAPAGEORGIOU, C. L., Regional Employment in Greece I - II , Athens, "National Centre of Social Researche", 1973, p.285+155, 4o 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07693. PENKOVSKY, OLEG, Τα έγγραφα Πενκόφσκυ (Εις Ρώσσος εις την υπηρεσίαν της Δύσεως). Απόδοσις εις την Ελληνικήν υπό Γεωργίου Επιτροπάκη, Αθήναι, 1968, σ. 392, 4ο 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39591. PETSALIS-DIOMIDIS, N., Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1978, p.399 + 3 folding maps, 8o, hard covers 65 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08207. POLICHRONIDIS, C., Olivenhaine ohne Frieden, eine Reportage aus Griechenland, Leipzig, 1979, s.112, 8o, Fotos, βιομηχ. βιβλιοδ. 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40813. PRICE, JOHN, Βρεττανικές Συντεχνίες...Κατά μετάφρασιν Χ. Σ. Χ., Λονδίνον, 1943, σ.68, 8ο, ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου 9 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 24020. Public Information Office, Cyprus in brief, Nicosia, χ.χ., σ.115+ χάρτης, φωτογραφίες 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08621. Publication Series of the Institute of Interanational Public Law and International Relations of Thessaloniki, Security Questions: Disarmament, Detente and Perestroika. Contents: V. Stoukalin, The Foreign Policy of the USSR * R. Keeley, U.S. Arms Control Policy: toward stability and security * B.R. Agarwal, The Control of Arms Race * H. Colliander, The Foreign Policy of Sweden * R. A. Mullerson, Sources of International Law: Soviet doctrine , Thessaloniki, 1989, p. 86, 8o 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19878. REITLINGER, GERALD, Το οικοδόμημα εκτίσθη επί της άμμου. Αι αντιφάσεις της Γερμανικής Πολιτικής εις την Ρωσσίαν (1939-1945), μετάφρασις Γεωργ. Επιτροπάκη [περιεχόμενα: Μέρος πρώτον - Αποικισμός. 1. Το παρασκήνιον της Εισβολής α) Η Συμφωνία της Μόσχας β) "Barbarossa" 2. Αφήσατε τα στρατοδικεία εις την πατρίδαν 3. Οι αιχμάλωτοι πολέμου 4. Το Υπουργείον της Ανατολής και αι Βαλτικαί χώραι 5. Ουρακρανία - Ο ανεπιθύμητος σύμμαχος 6. Ουκρανία - Η ατυχής χώρα 7. Οι εκτός νόμου - Παρτιζάνοι και Εβραίοι 8. Οι εξ Ανατολής εργάται. Μέρος δεύτερον - Πολιτική σταυροφορία. 9. Η περιπέτεια του Καυκάσου και αι Εθνικαί Λεγεώνες 10. Τα εξ Ανατολής στρατεύματα και ο στρατός της απελευθερώσεως 11. Το φάσμα της αρχικής διαταγής επιχειρήσεων 12. Η αρχή και το τέλος της Στρατιάς Βλασώφ] , Αθήναι, "Συμπληρωματικαί εκδόσεις στρατιωτικών περιοδικών", 1966, σ.589, 4ο 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25134. Republic of Cyprus, European Stand on the Cyprus Problem, Nicosia, 1998, p.131, 8o 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08055. REMANDAS, RENATE, Διάρθρωσις των διοικητικών περιφερειακών υπηρεσιών εις την Ελλάδα, Αθήναι, "Υπουργείον Προεδρίας", 1969, σ.94+ [29φ. σχεδιαγράμματα εκτός κειμένου], 4ο 15 €
< Προηγούμενο   1... 68 69 [70] 71 72   Επόμενο >