(Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία)

1.484 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19737. ΑΡΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εισήγησις περί των οικονομικών δυνατοτήτων εις την Κοινοτικήν Ανάπτυξιν. Κατά το εν Θεσσαλονίκη Α' Συνέδριον Κοινοτικής Αναπτύξεως από 10-12 Ιουλίου 1959 [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1959, 12φφ. 8 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15264. ΑΣΛΑΝΗΣ, ΕΥΓΕΝ., Σύμφωνον Βόρειο Ατλαντικής Συμμαχίας (Ν.Α.Τ.Ο.), έκδοσις δευτέρα, Αθήναι, 1983, σ.142, 4ο 10 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07071. ΑΣΠΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτική ιστορία της νεοτέρας Ελλάδος, τ. Α', τ.Β', [Αθήνα], "Χρήσιμα βιβλία", 1963, σ.[295+288]+611, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες, σκληρά εξώφυλλα 50 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08468. Άσυλον Ανιάτων - Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός της χρήσεως1982, Αθήναι, 1983, σ. 91, 8ο 9 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36884. Ατλαντική Συμμαχία. Η ιστορία του ΝΑΤΟ, Παρίσι, χ.χ. [=1954(;)], [σ.32], καλές φωτογραφίες 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 10824. Άτλας της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας. 20 χάρτες με επεξηγηματικά κείμενα υπό Τζάσπερ Χ. Στέμπριτζ, χ.τ., 1944, [σ.34], 8ο 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39473. Αφιέρωμα στην Ελλάδα 1940-1944. Κείμενα και μαρτυρίες Γάλλων που συγκέντρωσε και παρουσιάζει ο Roger Milliex, Αθήνα, "Κέδρος", 1980, σ.321, 8ο 18 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38760. Β' Σώμα Στρατού, Συνοπτική ιστορία των IIας και VIης Μεραρχιών, [Θεσσαλονίκη], 1965, σ.62 + 6 σχεδιαγράμματα, 8ο 20 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07079. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η απελευθέρωσις της Θεσσαλονίκης ως σύμβολον εθνικής ολοκληρώσεως. Λόγος... Προτάσσεται εισήγησις του Πρυτάνεως Στυλιανού Γ. Καψωμένου, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ.37, 8ο 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 35253. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η Μεγάλη Ιδέα ως ιδέα και πραγματικότης. Πανηγυρικός Λόγος..., Θεσσαλονίκη, 1970, σ.43, 4ο 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06617. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η συμβολή του ελληνισμού της Πελαγονίας εις την ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος. (Διάλεξις). Πρόλογος Στίλπωνος Κυριακίδου, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1959, σ. 52 + 4 πίνακες, 4ο, άκοπο 12 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06655. ΒΑΪΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ, Ελευθέριος Βενιζέλος ( Μελέτη πολιτικής ιστορίας και κριτικής ), Αθήναι, έκδοσις της εφημερίδος " ΠΑΤΡΙΣ ", 1934, σ. 347, 8ο, φωτογραφίες, δεμένο 26 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07186. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Γερμανικά έγγραφα από το Geheimes Αrchiv του Μονάχου σχετικά με την πρώτη περίοδο της Αντιβασιλείας στην Ελλάδα (1833-1834). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1960, σ.50-97, 4ο, άκοπο 9 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30064. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ο Μακεδονικός αγώνας ( 1904 - 1908 ) ως κορυφαία φάση των αγώνων των Ελλήνων για τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1985, σ.37, 8ο 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39583. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ίων Δραγούμης και Μακεδονία. Πανηγυρικός λόγος...εισήγηση Πρυτάνεως Αντωνίου Τρακατέλλη, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1997, σ.22, φωτογραφίες 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 18303. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μακεδονία και Τουρκία 1830 - 1878. Μακεδονικός ελληνισμός - αλυτρωτική πολιτική - εθνική διαπάλη, Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1987, σ.272+χάρτες, 8ο 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 22614. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908). Η ένοπλη φάση. Πρόλογος Douglas Dakin, Θεσσαλονίκη, "Μπαρμπουνάκης", 1987, σ.374, 4ο, φωτογραφίες 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 41925. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας (1830-1912). Από τη γένεση του νεοελληνικού κράτους ως την απελευθέρωση , Θεσσαλονίκη, "Μπαρμπουνάκης", 1986, σ.326, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες, χάρτες 24 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 23674. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Οικονομική λειτουργία του μακεδονικού και θρακικού χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1980, σ.215, 4ο 23 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06952. ΒΑΚΑΣ, ΔΗΜ. Αντιστράτηγος ε.α., Η Μεγάλη Ελλάς - Ο Ελ. Κ. Βενιζέλος πολεμικός ηγέτης, έκδοσις πλήρης συμπεπληρωμένη δια νέων στοιχείων, Αθήναι, "Σπ.Δαρεμάς", 1965, σ. 640, 4ο, φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα 24 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...75   Επόμενο >