(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

279 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38504. ΚΑΡΑΚΑΣΣΩΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ Υποστράτηγος, Ιστορία της τριημέρου μάχης του Πολυαράβου κατά την επανάστασιν του 1821. Μετ' εικόνων και χάρτου, εν Αθήναις, 1929, σ.86, 8ο 17 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 34978. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Το Αρχείο της Επισκοπής Αρδαμερίου (Ο λόγος των εγγράφων), Θεσσαλονίκη, 2003, σ.175, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39324. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γώγος Κ.Μπακόλας, ο αδάμαστος οπλαρχηγός του '21, Ιωάννινα, "Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών", 1978, σ.122, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23313. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Θεωρία και πράξη, Αθήνα, "Βουλή των Ελλήνων", 1998, σ.108, 8ο 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06530. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θ., Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής, [μαζί] Π. Πατρών Γερμανός, Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη, "Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις", 1977, σ. 171 + 132, 8ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 17880. [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θ.], Απομνημονεύματα. Καταγραφή: Γ. Τερτσέτη. Εισαγωγή - επιμέλεια: Τάσου Βουρνά, [Αθήνα], "Τ. Δρακόπουλος", χ. χ., σ.238, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06276. ΚΟΝΤΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Λόγος κατά την εορτήν της 25 Μαρτίου 1930 εις την μεγάλην αίθουσαν του Πανεπιστημίου , εν Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., 1930, σ.29, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39329. ΚΟΡΑΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην (κατ' εκλογήν), εν Αθήναις, "Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων", χ.χ., σ.96, 8ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35381. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Ρήγας Φεραίος και η Βαλκανική Ομοσπονδία, Αθήνα, "Επικαιρότητα", 1974, σ.172, 8ο, στα 4! πρώτα φύλλα διακριτική σφραγίδα κατόχου 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39613. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Τ' Αμπελάκια κι ο μύθος για το συνεταιρισμό τους. Συμβολή στην οικονομικοκοινωνική ιστορία της ανατ.Θεσσαλίας στα χρόνια της Θεσσαλίας , Δ' έκδοση, Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1973(;), σ.175, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 18 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 28383. ΚΟΤΣΙΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ, Κοινωνική και νομική μορφολογία του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού κατά τους χρόνους της Εθνεγερσίας. Λόγος πανηγυρικός..., Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.29, 4ο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 24452. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πρώϊμα ενημερωτικά Δυτικά φύλλα για τον πόλεμο της Κύπρου (1570 - 1572). [Διάλεξη], Λευκωσία, "Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου", 2002, σ.29, 4ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36661. ΚΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, Η διδασκαλία των Ελληνικών Γραμμάτων και η «θεματογραφία» του Διασωρηνού. Ανάτυπον, Αθήναι, 1969, σ.16 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39175. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Το εμπόριο της Πελοποννήσου το 18ο αιώνα (1715-1792) (με βάση τα γαλλικά αρχεία. Τόμος Α': Τα πλαίσια και οι παράγοντες. Διατριβή επί διδακτορία , Θεσσαλονίκη, 1972, σ.λβ'+239+ΧΙΙΙ αναδιπλούμενα διαγράμματα, 8ο 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 28980. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο καιρός κατά τους αγώνας υπέρ της ελευθερίας {Εικοσιένα]. Λόγος..., Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1959, σ.19 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06225. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ, Μ. Κ., Το ταχυδρομείον κατά την ελληνικήν επανάστασιν 1821 - 1827, Αθήναι, 1971, σ. 143, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38948. ΚΩΝΣΤΑΣ, Π. Ε., Ναυτική εποποιΐα του 1821, Αθήναι, "Αρχηγείον Ναυτικού", 1971, σ.267, 8ο, εικονογράφηση 22 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06327. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤ., Η συμβολή της Δυτικής Μακεδονίας εις τους απελευθερωτικούς αγώνας του έθνους (Από της υποταγής εις τους Τούρκους μέχρι και του 1878), Θεσσαλονίκη, 1970, σ.176, 4ο, καλές φωτογραφίες εκτός κειμένου, περιορισμένες υπογραμμίσεις, στο εξώφυλλο ονοματεπώνυμο κατόχου, τσακισμένες άνω δεξιά γωνίες αρκετών φύλλων 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 22217. ΛΑΒΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επανάσταση και αρχιτεκτονική: Οράματα και πράγματα. Λόγος πανηγυρικός..., Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.45, εικόνες 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31082. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Οι αδελφοί Ριζάραι, το κληροδότημα αυτών και το Ζαγόρι, Αθήναι, 1973, σ.46 8 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...14   Επόμενο >