(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

288 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39516. ΚΑΝΙΝΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Η Δικαιοσύνη στο Μεσολόγγι 1821-1826. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1985, σ.261-295, εικόνες, με αφιέρωση 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36892. [ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ], Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα 1. Γερμανού Καραβαγγέλη ο Μακεδονικός Αγών (Απομνημονεύματα). Επιμελεία Βασιλείου Λαούρδα. Πρόλογος Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. Εισαγωγή Κλεοβούλου Τσούρκα, έκδοσις δευτέρα, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1959, σ.ιγ' + 142 24 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 21618. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η χαραυγή του 21. Γεγονότα και διδάγματα. Λόγος..., Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.23, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23832. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.381+4φφ. εικόνες, 4ο, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο τριών σελίδων 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38504. ΚΑΡΑΚΑΣΣΩΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ Υποστράτηγος, Ιστορία της τριημέρου μάχης του Πολυαράβου κατά την επανάστασιν του 1821. Μετ' εικόνων και χάρτου, εν Αθήναις, 1929, σ.86, 8ο 17 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 34978. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Το Αρχείο της Επισκοπής Αρδαμερίου (Ο λόγος των εγγράφων), Θεσσαλονίκη, 2003, σ.175, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39324. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γώγος Κ.Μπακόλας, ο αδάμαστος οπλαρχηγός του '21, Ιωάννινα, "Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών", 1978, σ.122, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23313. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Θεωρία και πράξη, Αθήνα, "Βουλή των Ελλήνων", 1998, σ.108, 8ο 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06530. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θ., Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής, [μαζί] Π. Πατρών Γερμανός, Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη, "Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις", 1977, σ. 171 + 132, 8ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 17880. [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θ.], Απομνημονεύματα. Καταγραφή: Γ. Τερτσέτη. Εισαγωγή - επιμέλεια: Τάσου Βουρνά, [Αθήνα], "Τ. Δρακόπουλος", χ. χ., σ.238, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06276. ΚΟΝΤΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Λόγος κατά την εορτήν της 25 Μαρτίου 1930 εις την μεγάλην αίθουσαν του Πανεπιστημίου , εν Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., 1930, σ.29, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40821. ΚΟΡΑΗΣ, Α., Άπαντα. Τόμος πρώτος: Βιογραφίες * Παιδεία και γλώσσα * Η ζωή και το έργο του, Αθήναι, "Μπίρης", 1969, σ.476, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39329. ΚΟΡΑΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην (κατ' εκλογήν), εν Αθήναις, "Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων", χ.χ., σ.96, 8ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35381. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Ρήγας Φεραίος και η Βαλκανική Ομοσπονδία, Αθήνα, "Επικαιρότητα", 1974, σ.172, 8ο, στα 4! πρώτα φύλλα διακριτική σφραγίδα κατόχου 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39613. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Τ' Αμπελάκια κι ο μύθος για το συνεταιρισμό τους. Συμβολή στην οικονομικοκοινωνική ιστορία της ανατ.Θεσσαλίας στα χρόνια της Θεσσαλίας , Δ' έκδοση, Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1973(;), σ.175, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 18 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 28383. ΚΟΤΣΙΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ, Κοινωνική και νομική μορφολογία του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού κατά τους χρόνους της Εθνεγερσίας. Λόγος πανηγυρικός..., Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.29, 4ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 24452. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πρώϊμα ενημερωτικά Δυτικά φύλλα για τον πόλεμο της Κύπρου (1570 - 1572). [Διάλεξη], Λευκωσία, "Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου", 2002, σ.29, 4ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36661. ΚΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, Η διδασκαλία των Ελληνικών Γραμμάτων και η «θεματογραφία» του Διασωρηνού. Ανάτυπον, Αθήναι, 1969, σ.16 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39175. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Το εμπόριο της Πελοποννήσου το 18ο αιώνα (1715-1792) (με βάση τα γαλλικά αρχεία. Τόμος Α': Τα πλαίσια και οι παράγοντες. Διατριβή επί διδακτορία , Θεσσαλονίκη, 1972, σ.λβ'+239+ΧΙΙΙ αναδιπλούμενα διαγράμματα, 8ο 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 28980. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο καιρός κατά τους αγώνας υπέρ της ελευθερίας {Εικοσιένα]. Λόγος..., Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1959, σ.19 6 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...15   Επόμενο >