(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

330 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06222. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, Η δραματική συμβολή της Θεσσαλονίκης στον αγώνα του 1821. Ιστορικό ρεπορτάζ, Θεσσαλονίκη, 1940, σ. 81, 8ο, με δύο σχέδια εκτός κειμένου του Πολ. Ρέγκου, άκοπο, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη 18 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06538. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες 1804 - 1830: Ι Ελληνοσερβικό συμπόσιο. Από τα περιεχόμενα: Κ. Βαβούσκος, Εκκλησιαστικαί σχέσεις Σέρβων και Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον 19ον αιώνα * Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, Σέρβοι και Μαυροβούνιοι φιλέλληνες κατά την επανάστασιν του 1821 * Σπύρος Λουκάτος, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι και Βόσνιοι, μαχητές της ελληνικής ανεξαρτησίας * Α. Αγγελόπουλος, Συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τας πνευματικάς σχέσεις Ελλήνων και Σέρβων κατά το πρώτον ήμισυ του 19ου αιώνος, Θεσσαλονίκη, 1979, σ.289+15φφ. εικόνες, 4ο 22 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39426. Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας Β'. Αρχείον Βεροίας - Ναούσης 1598 - 1886. Επιμελεία Ιωάν. Βασδραβέλλη, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1954, σ.κστ'+407, 8ο 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06281. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αθανάσιος Περλεγούδης. Άξιος διαφωτιστής δάσκαλος από τ' Αϊβαλί, Αθήναι, 1979, σ.24, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38337. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ, ΜΙΧ., Ο Βαρώνος Κωνσταντίνος Δ. Βέλιος 1772 - 1838. Η ζωή και η υπέρ του έθνους προσφορά του, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1973, σ.77, 8ο, εικόνες 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40214. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ, ΜΙΧ., Ο βίος της κοινότητος Βλάτσης επί τουρκοκρατίας εις το πλαίσιον του δυτικομακεδονικού περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 1982, σ.538, 8ο, εικόνες 25 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36514. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης επί Τουρκοκρατίας, εν Θεσσαλονίκη, 1958, σ.ε'+98+σ.4 εικόνες, 8ο, με αφιέρωση 24 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 27605. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, Δ., Φυσιογνωμίαι από το Εθνικόν Πάνθεον - Ο χαρακτήρ του Ήρωος της Ρούμελης [Γ. Καραϊσκάκη]. Έρευνα των ελλείψεων και των αρετών των νεωτέρων Ελλήνων κατά την Εθνεγερσίαν του 1821 και κατά την σύγχρονον περίοδον, εν Νέα Υόρκη, "Εθνικός Κήρυξ", χ.χ. [=1934;], σ.125, 8ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41527. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Δ. ΓΡ., Αρματωλοί και κλέφτες (1453-1821), εν Αθήναις, "Άγκυρα", χ.χ., σ.108, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39517. ΚΑΝΙΝΙΑΣ, ΣΠΥΡ., Διατριβαί ανωνύμων εις τα "Ελληνικά Χρονικά". Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1971, σ.254-270 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39516. ΚΑΝΙΝΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Η Δικαιοσύνη στο Μεσολόγγι 1821-1826. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1985, σ.261-295, εικόνες, με αφιέρωση [κάρτα] 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41908. ΚΑΝΙΝΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Μεσολόγγι, δύο κεφάλαια της ιστορίας του: Η παιδεία κατά την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση * Η Δικαιοσύνη 1281-1826, Μεσολόγγι, 1992, σ.75, 8ο 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36892. [ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ], Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα 1. Γερμανού Καραβαγγέλη ο Μακεδονικός Αγών (Απομνημονεύματα). Επιμελεία Βασιλείου Λαούρδα. Πρόλογος Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. Εισαγωγή Κλεοβούλου Τσούρκα, έκδοσις δευτέρα, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1959, σ.ιγ' + 142 24 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 21618. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η χαραυγή του 21. Γεγονότα και διδάγματα. Λόγος..., Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.23, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23832. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.381+4φφ. εικόνες, 4ο, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο τριών σελίδων 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 34978. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Το Αρχείο της Επισκοπής Αρδαμερίου (Ο λόγος των εγγράφων), Θεσσαλονίκη, 2003, σ.175, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41105. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Οι Βόρειοι Έλληνες κατά το Εικοσιένα. Λόγος...Ανάτυπον, [Αθήνα], "Ακαδημία Αθηνών, 1938, σ.23, μεγάλο σχήμα 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23313. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Θεωρία και πράξη, Αθήνα, "Βουλή των Ελλήνων", 1998, σ.108, 8ο 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41848. ΚΟΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, Αθανάσιος Ιερομόναχος ο εξ Αγράφων (1656; - 1719). Η επιστολογραφία του. Ανάτυπο, Αθήνα, "Ακαδημία Αθηνών", 1990, σ.[215-254]+σ.4 πίνακες, με αφιέρωση [κάρτα] 8 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06530. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θ., Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής, [μαζί] Π. Πατρών Γερμανός, Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη, "Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις", 1977, σ. 171 + 132, 8ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 20 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...17   Επόμενο >