(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

291 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39553. Ευρετήριο των επιστολών του Ιω. Καποδίστρια. Επιμέλεια: Χρήστος Λούκος - Βγένα Βαρθολομαίου. Ανάτυπο, Αθήνα, 1977, σ.131-211 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 21685. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Συνθέσεις από τη ζωή του Μακρυγιάννη, [Αθήνα], "Δωδώνη", 1985, σ.69, 4ο, με αφιέρωση 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06264. ΖΕΚΗ ΠΟΛΑΡ, Α., Αίτια καταρρεύσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά λεπτομερών ιστορικών σημειώσεων, επιλόγου και παραρτήματος του μεταφραστού Κοσμά Κωνσταντινίδη (ταξιάρχου ε.α.), Αθήναι, 1965, σ.99, 8ο, άκοπο 10 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 34990. ΖΕΛΛΙΟΥ - ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ, ΕΡΑΤΩ, Χαλκιδική: Επαναστάσεις κατά την Τουρκοκρατία - Μακεδονικός Αγώνμας, Θεσσαλονίκη, 1996, σ.187, 8ο, φωτογραφίες 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06316. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Το δίδαγμα της 25ης Μαρτίου 1821. Λόγος..., εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1948, σ.20, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 30389. ΖΙΩΓΟΥ - ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΣΙΔ., Συμβολή στην ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1976, σ.325-348 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 30390. ΖΙΩΓΟΥ - ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥΛΑ, «Φρονίμους δεσποινίδας και αρίστας μητέρας» - Στόχοι Παρθεναγωγείων και εκπαιδευτική πολιτική στον 19ο αιώνα. Ανάτυπο, Αθήνα, 1986, σ.479-496 4 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36650. ΖΩΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο Κομμητάς και το Γυμνάσιον του Βουκουρεστίου (Ανέκδοτα κείμενα εκ του κώδικος 29 του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών). Ανάτυπον, Αθήναι, 1967, σ.20 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 17271. ΗΛΙΑΔΕΛΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ, Η συμβολή των αποδήμων Κοζανιτών στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Μεσευρώπης κατά την Τουρκοκρατία. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.33, 4ο, φωτογραφίες 4 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40025. [ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΩΝΤΑΣ] ΜΝΗΜΩΝ, Μάνη. Τόμος πρώτος, Αθήναι, "Δίφρος", 1977, σ.334, 8ο, ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου, με αφιέρωση 25 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31578. ΗΜΕΡΗΣΙΑ, οικονομική - εμπορική - ναυτική πρωϊνή εφημερίς, συντάσσεται από Επιτροπή, Αθήναι. Έτος Α', αριθμός φύλλου 35, 1 Ιανουαρίου 1948 έως αριθμός φύλλου 109, 31 Μαρτίου 1948, διαστάσεις φύλλου 31Χ42. Συνολικά 75 φύλλα δεμένα σε ένα σώμα 90 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06222. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, Η δραματική συμβολή της Θεσσαλονίκης στον αγώνα του 1821. Ιστορικό ρεπορτάζ, Θεσσαλονίκη, 1940, σ. 81, 8ο, με δύο σχέδια εκτός κειμένου του Πολ. Ρέγκου, άκοπο, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη 18 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23156. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΖ., Ελληνική βιβλιογραφία περί της επαναστάσεως του 1821. (Αυτοτελείς εκδόσεις 1797-1973), έκδοσις δευτέρα επηυξημένη, Αθήναι, "Αρχηγείον Στρατού, Διεύθυνσις εκδόσεων", 1974, σ.82, 4ο 10 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40074. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΖ., Ελληνική βιβλιογραφία περί της επαναστάσεως του 1821. (Αυτοτελείς εκδόσεις 1797-1973). Τεύχος Β', Αθήναι, "Αρχηγείον Στρατού- Διεύθυνσις εκδόσεων", 1972, σ.35, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06538. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες 1804 - 1830: Ι Ελληνοσερβικό συμπόσιο. Από τα περιεχόμενα: Κ. Βαβούσκος, Εκκλησιαστικαί σχέσεις Σέρβων και Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον 19ον αιώνα * Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, Σέρβοι και Μαυροβούνιοι φιλέλληνες κατά την επανάστασιν του 1821 * Σπύρος Λουκάτος, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι και Βόσνιοι, μαχητές της ελληνικής ανεξαρτησίας * Α. Αγγελόπουλος, Συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τας πνευματικάς σχέσεις Ελλήνων και Σέρβων κατά το πρώτον ήμισυ του 19ου αιώνος, Θεσσαλονίκη, 1979, σ.289+15φφ. εικόνες, 4ο 22 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39426. Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας Β'. Αρχείον Βεροίας - Ναούσης 1598 - 1886. Επιμελεία Ιωάν. Βασδραβέλλη, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1954, σ.κστ'+407, 8ο 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06281. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αθανάσιος Περλεγούδης. Άξιος διαφωτιστής δάσκαλος από τ' Αϊβαλί, Αθήναι, 1979, σ.24, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38337. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ, ΜΙΧ., Ο Βαρώνος Κωνσταντίνος Δ. Βέλιος 1772 - 1838. Η ζωή και η υπέρ του έθνους προσφορά του, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1973, σ.77, 8ο, εικόνες 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40214. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ, ΜΙΧ., Ο βίος της κοινότητος Βλάτσης επί τουρκοκρατίας εις το πλαίσιον του δυτικομακεδονικού περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 1982, σ.538, 8ο, εικόνες 25 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 27605. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, Δ., Φυσιογνωμίαι από το Εθνικόν Πάνθεον - Ο χαρακτήρ του Ήρωος της Ρούμελης [Γ. Καραϊσκάκη]. Έρευνα των ελλείψεων και των αρετών των νεωτέρων Ελλήνων κατά την Εθνεγερσίαν του 1821 και κατά την σύγχρονον περίοδον, εν Νέα Υόρκη, "Εθνικός Κήρυξ", χ.χ. [=1934;], σ.125, 8ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα 45 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...15   Επόμενο >