(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

330 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41976. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος. Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι, 1954, σ.γ'+221, 8ο, με αφιέρωση, υπογραμμίσεις με μολύβι 18 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41365. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο πρώτος "Οργανισμός" του Υπουργείου των Εσωτερικών και τα αρχικά στάδια του υπουργικού θεσμού παρ' ημίν (1822-1832). Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1972, σ.1232-1257, 8ο, εικόνες 10 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31311. ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η Φιλική Εταιρεία. Διάλεξις..., Αγρίνιον, 1964, σ.57, 8ο 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06235. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή. (Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια), Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1973, σ. ιη' + 464 + 1 χάρτης + σ.12 εικόνες, 8ο, δεμένο 60 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39709. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ., Θράκες αγωνισταί κατά την επανάστασιν του 1821 Α'. Ανάτυπον, Αθήναι, "Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", 1962, σ., με αφιέρωση, αποκομμένο τμήμα οπισθοφύλλου 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06385. Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος, Μνήμη Ιωάννη-Γαβριήλ Εϋνάρδου 1775-1863, Αθήνα, 1977, σ.141, 8ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38151. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Αλέξανδρος Υψηλάντης - Η αιχμαλωσία του εις την Αυστρίαν. Επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων εκ των μυστικών αρχείων της Βιέννης, Αθήναι, "Βίκτωρ Α. Παπαζήσης, 1969, σ.372 + χάρτης, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, λείπει το πρώτο λευκό παράφυλλο [πιθανόν με αφιέρωση δωρητή] 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41993. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Η Επανάσταση του 1821. Μελέτες στη Μνήμη της Δέσποινας Θεμελή - Κατηφόρη, Αθήνα, 1994, σ.238, 8ο 17 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06416. ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Το εικοσιένα και ο νεοελληνισμός. Λόγος εκφωνηθείς κατά την εθνικήν εορτήν της 25ης Μαρτίου 1962...Προτάσσεται εισήγησις του πρυτάνεως του πανεπιστημίου Ιωάννου Κορωναίου, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1962, σ.35, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41102. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ., Σχέσεις των Ελλήνων επαναστατών του 1821 προς τας ξένας δυνάμεις. Λόγος ρηθείς ...την 25ην Μαρτίου 1953, Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1953, σ.55, 8ο 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 21685. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Συνθέσεις από τη ζωή του Μακρυγιάννη, [Αθήνα], "Δωδώνη", 1985, σ.69, 4ο, με αφιέρωση 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41050. ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Λογοθέτης Λυκούργος, ο μεγάλος Σαμιώτης αρχηγός του '21, Αθήνα, 1977, σ.462, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 26 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06264. ΖΕΚΗ ΠΟΛΑΡ, Α., Αίτια καταρρεύσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά λεπτομερών ιστορικών σημειώσεων, επιλόγου και παραρτήματος του μεταφραστού Κοσμά Κωνσταντινίδη (ταξιάρχου ε.α.), Αθήναι, 1965, σ.99, 8ο, άκοπο 10 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06316. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Το δίδαγμα της 25ης Μαρτίου 1821. Λόγος..., εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1948, σ.20, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 30389. ΖΙΩΓΟΥ - ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΣΙΔ., Συμβολή στην ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1976, σ.325-348 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36650. ΖΩΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο Κομμητάς και το Γυμνάσιον του Βουκουρεστίου (Ανέκδοτα κείμενα εκ του κώδικος 29 του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών). Ανάτυπον, Αθήναι, 1967, σ.20 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40827. Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, Αθήνα, "Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς", 1987, σ.136, 8ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 17271. ΗΛΙΑΔΕΛΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ, Η συμβολή των αποδήμων Κοζανιτών στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Μεσευρώπης κατά την Τουρκοκρατία. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.33, 4ο, φωτογραφίες 4 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40025. [ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΩΝΤΑΣ] ΜΝΗΜΩΝ, Μάνη. Τόμος πρώτος, Αθήναι, "Δίφρος", 1977, σ.334, 8ο, ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου, με αφιέρωση 25 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31578. ΗΜΕΡΗΣΙΑ, οικονομική - εμπορική - ναυτική πρωϊνή εφημερίς, συντάσσεται από Επιτροπή, Αθήναι. Έτος Α', αριθμός φύλλου 35, 1 Ιανουαρίου 1948 έως αριθμός φύλλου 109, 31 Μαρτίου 1948, διαστάσεις φύλλου 31Χ42. Συνολικά 75 φύλλα δεμένα σε ένα σώμα 90 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...17   Επόμενο >