(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

330 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23109. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 - 1832. Αι Εθνικαί Συνελεύσεις. Τόμος πρώτος: Α' εν Επιδαύρω. Β' εν Άστρει. Γ' εν Επιδαύρω. Εν Ερμιόνη και Τροιζήνι κατ' επανάληψιν, Αθήναι, 1971, σ.707, 4ο, σκληρά εξώφυλλα (πανί) 60 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23110. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 - 1832. Αι Εθνικαί Συνελεύσεις. Τόμος δεύτερος: Δ' εν Άργει Εθνική Συνέλευσις , Αθήναι, 1973, σ.ιε'+695 + [14φφ. εικόνες και πίνακες], 4ο, σκληρά εξώφυλλα (πανί) 50 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 42038. ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ, Σύντομη ιστορία της ελληνικής επανάστασης, [Αθήνα], "εςδόσεις Τ. Δρακοπούλου", χ.χ., σ.256, 8ο 18 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06432. ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ, Φιλική Εταιρία 1814-1821. Ιστορικό χρονικό, Αθήνα, "20ος αιώνας", 1959, σ.340, 8ο, εικονογράφηση εκτός κειμένου, εξαιρετική βιομηχ. βιβλιοδ. 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06481. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Ιστορία των κατά την ελληνικήν επανάστασιν εκστρατειών και μαχών ων συμμετέσχεν ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833. Επιμελητής της εκδόσεως Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, Αθήναι, "Γ. Τσουκαλάς", 1956, σ. 303, 8ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 16 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38985. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ., Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ανεκδοτική ιστορία του πρώτου Κυβερνήτου επί τη βάσει των ανεκδότων εγγράφων του Καποδιστριακού αρχείου, των αρχείων της οικογενείας Ζαΐμη και πολλών άλλων παλαιών πηγών, χειρογράφων και εντύπων, Αθήναι, "εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α. Ε.", 1932, σ.249, 8ο, ολοσέλιδες εικόνες, φθορές στο περικάλυμμα 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06390. ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ, ΑΘ., Ιωακείμ Σγουρός μητροπολίτης Ξάνθης και αι αποφάσεις της δημογεροντίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ.268-369, 8ο, ελάχιστη φθορά στο εξώφυλλο 16 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 22639. ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αι επί Τουρκοκρατίας Δημογεροντίαι. Η Δημογεροντία Ξάνθης , Θεσσαλονίκη, 1973, σ.44, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06315. ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων και η εποχή του. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1964, σ.128, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06444. ΓΙΟΜΠΛΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τρείς κληρικοί εκ Δυτικής Μακεδονίας φιλικοί και αγωνισταί της επαναστάσεως του 1821. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.16, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06371. ΓΚΙΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οι λόγοι διαζυγίου επί τουρκοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ.240-284, 8ο, περιορισμένες υπογραμμίσεις με μολύβι 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37570. ΓΚΟΥΤΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Η Νάουσα στον 19ο αιώνα. 1822-1912: ενενήντα χρόνια αναμονής και δημιουργίας, Θεσσαλονίκη, 1999, σ.139, 8ο, εικονογράφηση, με αφιέρωση, τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα 16 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06443. ΓΛΑΒΙΝΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΖ' αιώνα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1977, σ.76-162, 8ο 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 15045. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η συνεισφορά των παραγωγικών τάξεων εις την Επανάστασιν του 1821. Ανατύπωσις , Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1974, σ. 15, 4ο 4 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06285. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΕΜΜ., Ο πυρπολητής Κανάρης (Βιογραφία), Αθήναι, 1940, σ.158, 8ο, ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου, από απόσυρση από Βιβλιοθήκη (σφρ.), χωρίς ράχη 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37909. ΔΑΒΑΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μία σκιαγραφία του Αλή Πασά και του κράτους του, Αθήναι, 1980-, σ.39, 8ο, αποκολλημένο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06476. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο βαρώνος φομ Στάϊν και ο πρίγκηψ Λεοπόλδος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ. 79-123, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06266. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Κοινωνική οικονομία και οικονομική πολιτική κατά τους χρόνους της επαναστάσεως. Λόγος..., Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., 1966, σ.34 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37658. Δεκαπενθήμερος ΠΟΛΙΤΗΣ, εκδότης Άγγελος Ελεφάντης, Αθήνα. Τεύχος 71, 25 Ιουλίου 1986, σ.50. Από τα περιεχόμενα: Καλαμάτα: όλα από την αρχή [σεισμοί] * Ο Φουκώ και η λογοτεχνία. Μια συζήτηση 4 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06524. ΔΕΛΙΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικολάου Κ. Κασομούλη (1795 - 1871), Αθήναι, 1961, σ. 30, 8ο, εικόνα 8 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...17   Επόμενο >