(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

322 εγγραφές [301 - 320] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 20588. CAMARIANO-CIORAN, ARIADNA, Les Academies Princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1974, p.730+LXXIII planches, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35070. DELAVIGNE, CASIMIR, Nouvelles Messéniennes [Ποίηση - Φωτομηχανική ανατύπωση από την Α' έκδοση του 1822], cinqième édition, [Αθήνα], 1974, σ.44, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40236. DIMAKIS, JEAN, La guerre de l'Indépendance Grecque vue par la presse française (période de 1821 à 1824). Contribution à l'étude de l'opinion publique et du mouvement philhellénique en France, Thessalonique, "Institute for Balkan Studies", 1968, p.322, 8o 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40925. DIMAKIS, JEAN, La presse française face a la chute de Missolonghi et la bataille de Navarin . Recherches sur le sources du Philhellénisme Français, p.477, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06328. FÜVΕS, ÖDÖΝ, Οι Έλληνες της Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1965, σ.38+χάρτης, 8ο, εικόνες 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39423. FLEMING, D. C., John Capodistrias and the Conference of London 1828-1831, Thessaloniki, "Institute fon Balkan Studies", 1970, p.xi+ 398, 8o 32 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40199. Hellenism and the The First Greek War of Liberation (1821-1830) Continuity and change. Edited by Nikiforos P. Diamandouros, John P. Anton, John A. Petropulos, Peter Topping, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1976, p.237, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40226. HOLLAND, HENRY, Τα Γιάννινα του 1812. (Εντυπώσεις Άγγλου περιηγητού που επισκέφθηκε τον τόπον μας). Εισαγωγή και μετάφραση: Πάνος Καραγιώργος. Ανάτυπον, Ιωάννινα, 1972, σ.23, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 25212. Institute for Balkan Studies, Les relations Gréco - Russes pendant la domination Turque et la guerre d' Indépendance Grecque. Premier Collloque organisé par l' Institute d' Études Balkaniques et l' Institute d' Études Slaves et Balkaniques de l' Académie des Sciences de l' U.R.S.S. Από τα περιεχόμενα: Ath. Angelopoulos, The Greek-Russian cultural relations based on the patriarchal acta edited by K. Delikanis (period XVII-XVIIIth centuries) * I. S. Dostian, L' attitude de la société russe face au mouvement de la libération national grec * G. L. Arš, Capodistria et la gouvernement russe (1826-1827) * V. N. Vinogradov, Les discussions sur la Grèce à Londres durant la guerre de 1828 -1829 , Thessaloniki, 1983, p.169, 4o 19 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 19471. KOUMOULIDES, JOHN, Cyprus and the war of Greek Independence 1821-1829, Athens, "National Centre of Social Researche", 1971, p.134, 8o 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39853. ODORICO, PAOLO με τη συνεργασία των ΑΣΔΡΑΧΑ, Σ. * ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Τ. * ΚΩΣΤΗ, Κ. * ΠΕΤΜΕΖΑ, Σ., Αναμνήσεις και συμβουλές του Συναδινού, ιερέα Σερρών στη Μακεδονία (17ος αιώνας), χ.τ., Association "Pierre Belon", 1996, σ.597+ χάρτες, 8ο 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06500. PANTAZOPOULOS, N. J., Church and Law in the Balkan peninsula during the ottoman rule, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1967, p.121, 4o 22 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41798. PAPADOPOULOS, ST., Écoles et associations Grecques dans la Macédoine du Nord durant le dernier siècle de la domination Turque. Offprint, Θεσσαλονίκη, 1962, σ.[398-442]+2φφ. φωτογραφίες 10 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36497. PAPADRIANOS, IOANNIS, An epitaph of the Spirtas family in the Yugoslav town of Zemun. Offprint frpm Balkan Studies 16/2, Thessaloniki, 1975, p.[23-25] + Fig. 4 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06502. PUAUX, R., Le Tombeau de Lord Byron, Paris, 1924, p. 88, 8o, εξαιρετικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου, άκοπο με ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και φθορές στην ράχη, αριθμημένη έκδοσις 550 αντιτύπων 60 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06329. QUEMENEUR, PIERRE, Ο Σατωμπριάν και η Ελλάς. Μετάφρασις Γεωργίου Δαμόρη - Πρόλογος υπό Κλεοβούλου Τσούρκα, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1962, σ.60, 8ο, μέτρια κατάσταση 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39526. RAIZIS, MARIOS BYRON - PAPAS, ALEJANDER, American Poets & the Greek Revolution 1821-1828. A study in Byronic Philhellenism , [Thessaloniki], "Institute for Balkan Studies", [1971;}, p.106, 8o 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 21552. SPIRIDONAKIS, B. G., Empire Ottoman: Inventaire des mémoires et documents aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de France, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1973, p.536, 4o 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36868. TSOURKAS, CLÉOBULE, Les débuts de l' enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. La vie et l'oeuvre de Théophile Corydalée (1570-1646). Avec 28 planches hors texte. Deuxiéme édition revisée et complétée , Thessalonique, "Institute for Balkan Studies", 1967, p.441, "αποτυπώματα" από δύο ετικέτες στο περικάλυμμα - άριστη κατάσταση του σώματος του βιβλίου, σκίσιμο στο λευκό τμήμα της σελίδας ψευδοτίτλου 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37163. VACALOPOULOS, APOSTOLOS, Le philhellène français A. P. F. Guerrier de Dumast et ses relations avec N. Piccolos. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1980, σ.21-30 4 €
< Προηγούμενο   1... 13 14 15 [16] 17   Επόμενο >