(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

322 εγγραφές [281 - 300] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06532. ΦΩΤΑΚΟΣ, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμος Ι, τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη, "Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις", 1977, σ. 352 + 364, 4ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 38 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06386. ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΗΛΙΑΣ, Οι άθλοι της εν Βλαχία ελληνικής επαναστάσεως το 1821 έτος. Επιμέλεια της εκδόσεως Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, Αθήναι, 1956, σ. 311, 8ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 16 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06240. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜ., Κανάρης, Αθήνα, "Βιβλιοεκδοτική - Κέδρος", 1960, σ. 523, 8ο, το σχέδιο του Κανάρη έγινε από τον Α.Τάσσο, σκληρά εξώφυλλα, λείπει η κουβερτούρα 26 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 27163. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η δίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα, Αθήνα, "Κυψέλη", 1962, σ.411, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 19 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 20000. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Κανάρης, έκδοση τέταρτη, Αθήνα, "Δωρικός", 1975, σ.523, 4ο, το σχέδιο του Κανάρη έγινε από τον Α.Τάσσο, σκληρά εξώφυλλα, χωρίς την κουβερτούρα 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31153. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Κανάρης, τρίτη έκδοση, Αθήνα, "Κυψέλη", 1965, σ.523, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 19 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 27162. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Καραϊσκάκης, πέμπτη έκδοση, Αθήνα, "Κυψέλη", 1962, σ.505, 8ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06277. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Οι εξισλαμισμοί και η προσφορά των κρυπτοχριστιανών του Πόντου στους Εθνικοθρησκευτικούς αγώνες, Θεσσαλονίκη, 1974, σ.36, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31774. ΧΑΙΡΕΤΗ, ΜΑΡΙΑ, Μικρό οικογενειακό αρχείο από την Σαλαμίνα. Ανάτυπον, Αθήναι, 1986, σ.321-327, με αφιέρωση 3 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06242. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ι. Κ., Μακάριος, Θεόδωρος και Νικηφόρος οι Μελισσηνοί (Μελισσουργοί) (16ος - 17ος αι.), Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1966, σ. 260 + 7 πίν., 8ο 24 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41829. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Άγρια επιδρομή Γκέκηδων στην Κοζάνη το έτος 1877, Κοζάνη, 1988, σ.51, 8ο, φωτογραφίες 10 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 26362. ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Τα κατά Οικονόμου. Βίος Έργα - Πολιτεία του Κωνσταντίνου Οικονόμου. Ανατύπωση. Επιμέλεια: Γιάννης Αδάμου, Τσαριτσάνη, 1994, σ.36, 8ο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 19571. ΧΑΤΖΗΣ, ΔΗΜ., Οι Μακεδόνες εις το ολοκαύτωμα των Ψαρών (διάλεξις), Αθήναι, "Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης", 1978, σ.30, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 13211. ΧΑΤΖΗΣ, ΔΗΜ., Οι Μακεδόνες εις το ολοκαύτωμα των Ψαρών (Διάλεξις), Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη, 1980, σ.30, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06471. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, Γ., Η εκστρατεία και η επανάστασις εις τον Όλυμπον κατά τα έτη 1821-1822 (Μετά ανεκδότων εγγράφων και νέων στοιχείων περί των Λαζαίων και του Διαμαντή Νικολάου - Ολυμπίου), Θεσσαλονίκη, "Ε. Μ. Σ.", 1975, σ. 99, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39286. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εμμανουήλ Ιω. Ζάχος (1860 - 1924) - Ένας Βεροιώτης εκπαιδευτικός κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Πρόλογος Στεφάνου Εμμ. Ζάχου, έκδοση δεύτερη με παράρτημα - με νέα στοιχεία, Θεσσαλονίκη, 1984, σ.37+σ.8 πίνακες [μαζί] ΖΑΧΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Εμμανουήλ Ιω. Ζάχος (1860-1924), εθνοδιδάσκαλος μακεδονομάχος, παράρτημα με νέα στοιχεία, Θεσσαλονίκη, 1984, σ.45, εικόνες , 8ο, με αφιέρωση του Στ. Ζάχου 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39582. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, Η επανάσταση του 1821 και η ευρωπαϊκή τέχνη. Λόγος πανηγυρικός...Προτάσσεται εισήγησις του Πρυτάνεως Σ. Γ. Καψωμένου, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1969, σ.31+6φφ. εικόνες 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39434. Χρονικά της Λαπήθου, εξαμηνιαία περιοδική έκδοσις της Κοινότητος Λαπήθου Κύπρου. Τόμος Ι, ii, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1970 [Μάρτιος 1971], σ.[83-273]+σ.9 διαφημίσεις, εικόνες, άκοπο. Αφιέρωμα εις την Εθνικήν Παλιγγενεσίαν 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06521. ARNAKIS, GEORGE - DEMETRACOPOULOU, EURYDICE, Americans in the Greek Revolution, I. George Jarvis: his journal and related documents edited with introduction, prologues, sequel and notes by G. Arnakis with the collaboration of E. Demetracopoulou, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1965, σ. ΧΧΧΙΙ+282, 8o 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40924. ARNAKIS, GEORGE, [Americans in the Greek Revolution]. Samuel G. Howe. An Hisorical Sketch of the Greek Revolution. Part I - Books I-IV. Revised edition with introduction and notes by George Georgiades Arnakis, Austin - Texas, "Center for Neo-Hellenic Studies", 1966, p.XXXII+251, 8o 45 €
< Προηγούμενο   1... 13 14 [15] 16 17   Επόμενο >