(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

304 εγγραφές [281 - 300] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39434. Χρονικά της Λαπήθου, εξαμηνιαία περιοδική έκδοσις της Κοινότητος Λαπήθου Κύπρου. Τόμος Ι, ii, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1970 [Μάρτιος 1971], σ.[83-273]+σ.9 διαφημίσεις, εικόνες, άκοπο. Αφιέρωμα εις την Εθνικήν Παλιγγενεσίαν 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06521. ARNAKIS, GEORGE - DEMETRACOPOULOU, EURYDICE, Americans in the Greek Revolution, I. George Jarvis: his journal and related documents edited with introduction, prologues, sequel and notes by G. Arnakis with the collaboration of E. Demetracopoulou, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1965, σ. ΧΧΧΙΙ+282, 8o 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40924. ARNAKIS, GEORGE, [Americans in the Greek Revolution]. Samuel G. Howe. An Hisorical Sketch of the Greek Revolution. Part I - Books I-IV. Revised edition with introduction and notes by George Georgiades Arnakis, Austin - Texas, "Center for Neo-Hellenic Studies", 1966, p.XXXII+251, 8o 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 20588. CAMARIANO-CIORAN, ARIADNA, Les Academies Princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1974, p.730+LXXIII planches, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35070. DELAVIGNE, CASIMIR, Nouvelles Messéniennes [Ποίηση - Φωτομηχανική ανατύπωση από την Α' έκδοση του 1822], cinqième édition, [Αθήνα], 1974, σ.44, 8ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40236. DIMAKIS, JEAN, La guerre de l'Indépendance Grecque vue par la presse française (période de 1821 à 1824). Contribution à l'étude de l'opinion publique et du mouvement philhellénique en France, Thessalonique, "Institute for Balkan Studies", 1968, p.322, 8o 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40925. DIMAKIS, JEAN, La presse française face a la chute de Missolonghi et la bataille de Navarin . Recherches sur le sources du Philhellénisme Français, p.477, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06328. FÜVΕS, ÖDÖΝ, Οι Έλληνες της Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1965, σ.38+χάρτης, 8ο, εικόνες 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39423. FLEMING, D. C., John Capodistrias and the Conference of London 1828-1831, Thessaloniki, "Institute fon Balkan Studies", 1970, p.xi+ 398, 8o 32 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40199. Hellenism and the The First Greek War of Liberation (1821-1830) Continuity and change. Edited by Nikiforos P. Diamandouros, John P. Anton, John A. Petropulos, Peter Topping, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1976, p.237, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40226. HOLLAND, HENRY, Τα Γιάννινα του 1812. (Εντυπώσεις Άγγλου περιηγητού που επισκέφθηκε τον τόπον μας). Εισαγωγή και μετάφραση: Πάνος Καραγιώργος. Ανάτυπον, Ιωάννινα, 1972, σ.23, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 25212. Institute for Balkan Studies, Les relations Gréco - Russes pendant la domination Turque et la guerre d' Indépendance Grecque. Premier Collloque organisé par l' Institute d' Études Balkaniques et l' Institute d' Études Slaves et Balkaniques de l' Académie des Sciences de l' U.R.S.S. Από τα περιεχόμενα: Ath. Angelopoulos, The Greek-Russian cultural relations based on the patriarchal acta edited by K. Delikanis (period XVII-XVIIIth centuries) * I. S. Dostian, L' attitude de la société russe face au mouvement de la libération national grec * G. L. Arš, Capodistria et la gouvernement russe (1826-1827) * V. N. Vinogradov, Les discussions sur la Grèce à Londres durant la guerre de 1828 -1829 , Thessaloniki, 1983, p.169, 4o 19 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 19471. KOUMOULIDES, JOHN, Cyprus and the war of Greek Independence 1821-1829, Athens, "National Centre of Social Researche", 1971, p.134, 8o 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39853. ODORICO, PAOLO με τη συνεργασία των ΑΣΔΡΑΧΑ, Σ. * ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Τ. * ΚΩΣΤΗ, Κ. * ΠΕΤΜΕΖΑ, Σ., Αναμνήσεις και συμβουλές του Συναδινού, ιερέα Σερρών στη Μακεδονία (17ος αιώνας), χ.τ., Association "Pierre Belon", 1996, σ.597+ χάρτες, 8ο 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06500. PANTAZOPOULOS, N. J., Church and Law in the Balkan peninsula during the ottoman rule, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1967, p.121, 4o 22 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36497. PAPADRIANOS, IOANNIS, An epitaph of the Spirtas family in the Yugoslav town of Zemun. Offprint frpm Balkan Studies 16/2, Thessaloniki, 1975, p.[23-25] + Fig. 4 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06502. PUAUX, R., Le Tombeau de Lord Byron, Paris, 1924, p. 88, 8o, εξαιρετικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου, άκοπο με ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και φθορές στην ράχη, αριθμημένη έκδοσις 550 αντιτύπων 60 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06329. QUEMENEUR, PIERRE, Ο Σατωμπριάν και η Ελλάς. Μετάφρασις Γεωργίου Δαμόρη - Πρόλογος υπό Κλεοβούλου Τσούρκα, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1962, σ.60, 8ο, μέτρια κατάσταση 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39526. RAIZIS, MARIOS BYRON - PAPAS, ALEJANDER, American Poets & the Greek Revolution 1821-1828. A study in Byronic Philhellenism , [Thessaloniki], "Institute for Balkan Studies", [1971;}, p.106, 8o 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 21552. SPIRIDONAKIS, B. G., Empire Ottoman: Inventaire des mémoires et documents aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de France, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1973, p.536, 4o 30 €
< Προηγούμενο   1... 12 13 14 [15] 16   Επόμενο >