(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

280 εγγραφές [261 - 280] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39582. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, Η επανάσταση του 1821 και η ευρωπαϊκή τέχνη. Λόγος πανηγυρικός...Προτάσσεται εισήγησις του Πρυτάνεως Σ. Γ. Καψωμένου, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1969, σ.31+6φφ. εικόνες 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39434. Χρονικά της Λαπήθου, εξαμηνιαία περιοδική έκδοσις της Κοινότητος Λαπήθου Κύπρου. Τόμος Ι, ii, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1970 [Μάρτιος 1971], σ.[83-273]+σ.9 διαφημίσεις, εικόνες, άκοπο. Αφιέρωμα εις την Εθνικήν Παλιγγενεσίαν 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06521. ARNAKIS, GEORGE - DEMETRACOPOULOU, EURYDICE, Americans in the Greek Revolution, I. George Jarvis: his journal and related documents edited with introduction, prologues, sequel and notes by G. Arnakis with the collaboration of E. Demetracopoulou, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1965, σ. ΧΧΧΙΙ+282, 8o 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 20588. CAMARIANO-CIORAN, ARIADNA, Les Academies Princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1974, p.730+LXXIII planches, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35070. DELAVIGNE, CASIMIR, Nouvelles Messéniennes [Ποίηση - Φωτομηχανική ανατύπωση από την Α' έκδοση του 1822], cinqième édition, [Αθήνα], 1974, σ.44, 8ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06328. FÜVΕS, ÖDÖΝ, Οι Έλληνες της Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1965, σ.38+χάρτης, 8ο, εικόνες 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39423. FLEMING, D. C., John Capodistrias and the Conference of London 1828-1831, Thessaloniki, "Institute fon Balkan Studies", 1970, p.xi+ 398, 8o 32 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 25212. Institute for Balkan Studies, Les relations Gréco - Russes pendant la domination Turque et la guerre d' Indépendance Grecque. Premier Collloque organisé par l' Institute d' Études Balkaniques et l' Institute d' Études Slaves et Balkaniques de l' Académie des Sciences de l' U.R.S.S. Από τα περιεχόμενα: Ath. Angelopoulos, The Greek-Russian cultural relations based on the patriarchal acta edited by K. Delikanis (period XVII-XVIIIth centuries) * I. S. Dostian, L' attitude de la société russe face au mouvement de la libération national grec * G. L. Arš, Capodistria et la gouvernement russe (1826-1827) * V. N. Vinogradov, Les discussions sur la Grèce à Londres durant la guerre de 1828 -1829 , Thessaloniki, 1983, p.169, 4o 19 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 19471. KOUMOULIDES, JOHN, Cyprus and the war of Greek Independence 1821-1829, Athens, "National Centre of Social Researche", 1971, p.134, 8o 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06500. PANTAZOPOULOS, N. J., Church and Law in the Balkan peninsula during the ottoman rule, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1967, p.121, 4o 22 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36497. PAPADRIANOS, IOANNIS, An epitaph of the Spirtas family in the Yugoslav town of Zemun. Offprint frpm Balkan Studies 16/2, Thessaloniki, 1975, p.[23-25] + Fig. 4 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36495. PAPADRIANOS, IOANNIS, The Greek teacher Georgios Auxentiadis at the town of Zemunh (1793-1802). Offprint from Balkan Studies 19/2, Thessaloniki, 1978, p.359-371, με αφιέρωση 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06502. PUAUX, R., Le Tombeau de Lord Byron, Paris, 1924, p. 88, 8o, εξαιρετικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου, άκοπο με ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και φθορές στην ράχη, αριθμημένη έκδοσις 550 αντιτύπων 60 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06329. QUEMENEUR, PIERRE, Ο Σατωμπριάν και η Ελλάς. Μετάφρασις Γεωργίου Δαμόρη - Πρόλογος υπό Κλεοβούλου Τσούρκα, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1962, σ.60, 8ο, μέτρια κατάσταση 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39526. RAIZIS, MARIOS BYRON - PAPAS, ALEJANDER, American Poets & the Greek Revolution 1821-1828. A study in Byronic Philhellenism , [Thessaloniki], "Institute for Balkan Studies", [1971;}, p.106, 8o 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 21552. SPIRIDONAKIS, B. G., Empire Ottoman: Inventaire des mémoires et documents aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de France, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1973, p.536, 4o 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36868. TSOURKAS, CLÉOBULE, Les débuts de l' enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. La vie et l'oeuvre de Théophile Corydalée (1570-1646). Avec 28 planches hors texte. Deuxiéme édition revisée et complétée , Thessalonique, "Institute for Balkan Studies", 1967, p.441, "αποτυπώματα" από δύο ετικέτες στο περικάλυμμα - άριστη κατάσταση του σώματος του βιβλίου, σκίσιμο στο λευκό τμήμα της σελίδας ψευδοτίτλου 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37163. VACALOPOULOS, APOSTOLOS, Le philhellène français A. P. F. Guerrier de Dumast et ses relations avec N. Piccolos. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1980, σ.21-30 4 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23510. VASDRAVELLIS, JOHN, Piracy on the Macedonian coast during the rule of the Turks. Translated by professor T. F. Carney , Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1970, σ.53, 4ο, εικόνες, με αφιέρωση, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 17562. [VRYONIS, SPEROS JR.], Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Volume I. Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280-1808, Cambridge University Press (Cambridge, London, New York, Melbourne, 1976). A Critical Analysis by Speros Vryonis, Jr. Offrint from Balkan Studies 24,1 (1983) , Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", p.126, 8o 20 €
< Προηγούμενο   1... 10 11 12 13 [14]   Επόμενο >