(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

297 εγγραφές [241 - 260] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38786. ΤΑΧΙΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Η εθνική παλιγγενεσία των Ελλήνων και η ρωσική διανόηση. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1992, σ.567-587 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06362. ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, [ΓΕΩΡΓΙΟΣ], Άπαντα: Κολοκοτρώνη απομνημονεύματα (Ο Γέρος του Μοριά). Τόμος Α'. Κολοκοτρώνη απομνημονεύματα. Εισαγωγή: Γ. Βαλέτας * Μελετήματα: Ν. Α. Βέης - Μ. Σιγούρος. Τόμος Β'. Απομνημονεύματα αγωνιστών του 21: Νικηταρά (Τουρκοφάγου) - Δήμου Τσέλιου - Παναγή Σκουζέ * Λόγοι και δοκίμια * Λογοτεχνήματα, [δεύτερη έκδοση], Αθήνα, "Παρθενών", 1958, σ.506+414, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38022. ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, [ΓΕΩΡΓΙΟΣ], Τερτσέτη Άπαντα. Αναστύλωσε Γ. Βαλέτας. Τόμος Α': Κολοκοτρώνη απομνημονεύματα (Ο Γέρος του Μοριά). Εισαγωγή: Γ. Βαλέτας * Μελετήματα: Ν. Α. Βέης - Μ. Σιγούρος, Αθήνα, "Παρθενών", 1958, σ.506, 8ο, ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 23 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06421. ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Η απελευθέρωσις της Δυτικής Μακεδονίας από την τουρκική σκλαβιά, Θεσσαλονίκη, 1974, σ.152, 8ο, φωτογραφίες, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 24484. ΤΖΙΝΙΚΟΥ - ΚΑΚΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ, Σταμάτιος Κλεάνθης. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1982, σ.247-255, φωτογραφίες 3 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06323. ΤΖΩΓΑΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Ο ιεροδιάκονος Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1974, σ.254-281, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 30827. ΤΟΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Πως είδε τη σκλαβωμένη Θράκη στα 1634 ο Άγγλος περιηγητής Sir Henry Blount. Ανατύπωσις, Αθήναι, "Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", 1954, σ.14 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36770. ΤΡΙΑΡΧΗΣ, ΦΩΤΗΣ, Η αφήγηση του Θασίτη αγωνιστή Αναστάση Κουμτζέλη για την άγνωστη εξέγερση του 1902 στη Θάσο. Ανάτυπο , Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1980, σ.[445-469] + σ.14 εικόνες 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31414. ΤΣΑΛΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Σελίδες εκ του Μακεδονικού Αγώνος. Το δοξασμένο Μοναστήρι, ήτοι: Ιστορία της πατριωτικής δράσεως της πόλεως Μοναστηρίου και των περιχώρων από του έτους 1830 μέχρι του 1903. Ανατύπωση [από την Α' έκδοση, 1932], Θεσσαλονίκη, "Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας Βασιλική Πιτόσκα-Βαρνά", 1991, σ.88, 8ο, φωτογραφίες 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 28020. ΤΣΑΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Έγγραφα απ' τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ανάτυπον [Προικοσύμφωνο, πωλητήρια, άδεια διδασκαλίας κ.ά.], Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1966, σ.245-263, με αφιέρωση 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 22229. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τουρκοκρατούμενη Άρτα και κλήρος, Άρτα [=Θεσσαλονίκη], 1992, σ.128, 4ο, εικόνες 17 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35256. ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ, ΒΑΣΟΣ, Το 1821 χωρίς δάφνες και στέφανα, Β' έκδοση, Αθήνα, "Ιωλκός", 2004, σ.269, 8ο 8 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06467. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Οι Μακεδόνες σπουδαστές του ελληνικού κολλεγίου Ρώμης και η δράση τους στην Ελλάδα και στην Ιταλία (16ος αι. - 1650), Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1971, σ. 299, 8ο 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38784. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Από τον αγώνα του λόγου στο λόγο της ελευθερίας. Λόγος πανηγυρικός που εκφωνήθηκε κατά την εορτή της 25ης Μαρτίου 1995..., Θεσσαλονίκη, 1995, σ.44 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 22801. ΦΑΛΜΠΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Μάρκου Αντωνίου Κατσαΐτη ΙΙΙ. Ταξίδι στη Μολδοβλαχία. Εισαγωγή. Κείμενο. Μετάφραση - Σχόλια. Πίνακες, Αθήναι, 1979, σ.176 + Ζ' πίνακες, 4ο, άκοπο 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06395. Φιλική Εταιρία. Α. Παράνομα ντοκουμέντα. Β. Απομνημονεύματα αγωνιστών (Ε.Ξάνθος - Γ.Λεβέντης). Πρόλογος - Συλλογή - Επεξεργασία: Τάσου Βουρνά, [Αθήνα], "Τ. Δρακοπούλου", χ.χ., σ.200, 8ο 16 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 28069. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο διδάσκαλος του γένους Δανιήλ Φιλιππίδης, χ.τ. [= Αθήνα], "Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών", 1961, σ.55, δεμένο 11 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06391. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, Η Ποινική Νομοθεσία κατά την Εθνεγερσίαν. Λόγος...[στο τέλος περιέχονται: Παράρτημα Ι: Απάνθισμα των Εγκληματικών της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως των Ελλήνων ... * Παράρτημα ΙΙ: Αποφάσεις και έγγραφα των πρώτων Ποινικών Δικαστηρίων της Νεωτέρας Ελλάδος] , Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1974, σ.144, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06532. ΦΩΤΑΚΟΣ, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμος Ι, τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη, "Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις", 1977, σ. 352 + 364, 4ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 38 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06240. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜ., Κανάρης, Αθήνα, "Βιβλιοεκδοτική - Κέδρος", 1960, σ. 523, 8ο, το σχέδιο του Κανάρη έγινε από τον Α.Τάσσο, σκληρά εξώφυλλα, λείπει η κουβερτούρα 26 €
< Προηγούμενο   1... 11 12 [13] 14 15   Επόμενο >