(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

330 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41075. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ., Ειδήσεις για τις καταπιέσεις των Ελλήνων της Μακεδονίας πριν την επανάσταση του 1821. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1986, σ.17-22 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40568. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ., Η εξόντωση των Αλβανών μισθοφόρων της Πύλης στο Μοναστήρι (μέσα 1830), η καταδίωξη των τελευταίων Μακεδόνων κλεφταρματολών (1830-1834) και η εξάλειψη του θεσμού τους. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1979, σ.10 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38149. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ., Η Θεσσαλονίκη στα 1430, 1821 και 1912-1918, Θεσσαλονίκη, 1947, σ.84, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37531. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ., Η ιστορική συνείδηση και το αγωνιστικό πνεύμα του νέου ελληνισμού. Λόγος εκφωνηθείς κατά την Εθνικήν Εορτήν της 25ης Μαρτίου 1957...Προτάσσεται εισήγησις του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Σταύρου Παξινού, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1957, σ.24 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41074. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ., Μετακινήσεις κατοίκων της Μακεδονίας προς τις έξω απ' αυτήν χώρες και βορείων γειτόνων προς αυτήν κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας...(Συμβολή των Μακεδόνων αποδήμων στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της ΝΑ Ευρώπης). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1992, σ.85-97 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40569. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ., Οι ειδήσεις του Γερμανού φιλέλληνα Striebeck για ορισμένα ιστορικά γεγονότα στο Νεόκαστρο στα 1821 και 1822. [Ανάτυπον], χ.τ., 1985, σ.58-64 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23909. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η πειρατεία στα παράλια της Χαλκιδικής γύρω στα 1830. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1987, σ.23-43 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 34501. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση (1821 - 1829). ΣΤ'. Η εσωτερική κρίση (1822 - 1825). Στρατιωτικές επιχειρήσεις, διπλωματικές και πολιτικοκοινωνικές ζυμώσεις, ο πρώτος διχασμός, παραδοσιακοί οικισμοί και λαός , Θεσσαλονίκη, 1982, σ.ΧΙ+1066, 8ο, εικόνες, άκοπο 40 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06488. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Νέα στοιχεία για τα ελληνικά αρματολίκια και για την επανάσταση του Θύμιου Μπλαχάβα στη Θεσσαλία στα 1808. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1965, σ. 230-251, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06358. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ο Μέγας Πέτρος και οι Έλληνες κατά τα τέλη του 17. και τις αρχές του 18. αι. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.248-259, 8ο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06330. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί τουρκοκρατίας. (Διάλεξις), Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1958, σ.43, 8ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 42053. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η επαναστατημένη Ελλάδα ηπειρωτική και Αιγαίο μεταξύ 1826-1829 (Σύμφωνα με νέες άγνωστες πηγές και άλλα αρχειακά στοιχεία), Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1976, σ.304, 8ο, περιορισμένα (και αχνά) αποτυπώματα στο οπισθόφυλλο 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06414. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τρία ανέκδοτα ιστορικά δοκίμια του φιλικού Γεωργίου Λασσάνη, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1973, σ.203+ΧV πίνακες, 8ο 24 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40799. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Άγνωστοι σελίδες του '21 - Ο καπετάν Ζαχαριάς ο Λακεδαιμόνιος, Αθήναι, 1967, σ.160, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 28072. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ, Ι. Κ., Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821. Εβραβεύθη υπό της Ακαδημίας Αθήνων. Έκδοσις τρίτη με τας νέας ιστορικάς πηγάς , Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1967, σ.322+σ.XXXII πίνακες, 8ο 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37499. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας Α'. Αρχείον Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1949, σ.42, 8ο 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 17138. Βασική Βιβλιοθήκη "Αετού", Λόγιοι της Τουρκοκρατίας. Επιμέλεια Γεωργίου Κουρνούτου, [τόμος] Α', [τόμος] Β', Αθήναι, "Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος", 1956, σ.329+332, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. [ο πρώτος τόμος με πανί] 40 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39073. ΒΕΛΚΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αργύριος Παπαρίζος (1764-1851), ο μεγάλος Σελιτσιώτης διδάσκαλος του Γένους, Αθήνα, 1983, σ.143, 8ο, φωτογραφίες 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23106. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας. Τόμος τέταρτος: Γ' Βουλευτική περίοδος - Πρακτικά του Βουλευτικού σώματος , Αθήναι, 1945, σ.ιγ'+599, 4ο, σκληρά εξώφυλλα (πανί) 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23108. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας. [Τόμος πρώτος]: Α' Βουλευτική περίοδος 1822 - 1823 [Ανατύπωσις της εκδόσεως του 1857] , Αθήναι, 1971, σ.ιβ'+572, 4ο, σκληρά εξώφυλλα (πανί), με αφιέρωση του Γενικού Γραμματέως της Βουλής Βασ. Κραψίτη 60 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...17   Επόμενο >