(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

288 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 24069. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ιστορία του νέου Ελληνισμού. Β1: Τουρκοκρατία 1453 - 1669. Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.ια'+501, 8ο, εικόνες εκτός κειμένου, χάρτες, δεμένο 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 34501. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση (1821 - 1829). ΣΤ'. Η εσωτερική κρίση (1822 - 1825). Στρατιωτικές επιχειρήσεις, διπλωματικές και πολιτικοκοινωνικές ζυμώσεις, ο πρώτος διχασμός, παραδοσιακοί οικισμοί και λαός , Θεσσαλονίκη, 1982, σ.ΧΙ+1066, 8ο, εικόνες, άκοπο 40 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06488. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Νέα στοιχεία για τα ελληνικά αρματολίκια και για την επανάσταση του Θύμιου Μπλαχάβα στη Θεσσαλία στα 1808. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1965, σ. 230-251, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40570. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Νέα στοιχεία για τα Ελληνικά αρματολίκια και για την επανάσταση του Θύμιου Μπλάχάβα στη Θεσσαλία στα 1808. Ανάτυπο, Τρίκαλα, 1986, σ.60-82 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06358. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ο Μέγας Πέτρος και οι Έλληνες κατά τα τέλη του 17. και τις αρχές του 18. αι. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.248-259, 8ο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06330. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί τουρκοκρατίας. (Διάλεξις), Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1958, σ.43, 8ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31160. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Οδηγίες της Γαλλικής Κυβέρνησης προς το νεοδιορισμένο πρόξενο Félix Beaujour στα 1794. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1978, σ.379-388 3 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06414. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τρία ανέκδοτα ιστορικά δοκίμια του φιλικού Γεωργίου Λασσάνη, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1973, σ.203+ΧV πίνακες, 8ο 24 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 40799. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Άγνωστοι σελίδες του '21 - Ο καπετάν Ζαχαριάς ο Λακεδαιμόνιος, Αθήναι, 1967, σ.160, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 28072. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ, Ι. Κ., Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821. Εβραβεύθη υπό της Ακαδημίας Αθήνων. Έκδοσις τρίτη με τας νέας ιστορικάς πηγάς , Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1967, σ.322+σ.XXXII πίνακες, 8ο 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37499. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας Α'. Αρχείον Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1949, σ.42, 8ο 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 17138. Βασική Βιβλιοθήκη "Αετού", Λόγιοι της Τουρκοκρατίας. Επιμέλεια Γεωργίου Κουρνούτου, [τόμος] Α', [τόμος] Β', Αθήναι, "Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος", 1956, σ.329+332, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. [ο πρώτος τόμος με πανί] 40 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39073. ΒΕΛΚΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αργύριος Παπαρίζος (1764-1851), ο μεγάλος Σελιτσιώτης διδάσκαλος του Γένους, Αθήνα, 1983, σ.143, 8ο, φωτογραφίες 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23106. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας. Τόμος τέταρτος: Γ' Βουλευτική περίοδος - Πρακτικά του Βουλευτικού σώματος , Αθήναι, 1945, σ.ιγ'+599, 4ο, σκληρά εξώφυλλα (πανί) 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23108. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας. [Τόμος πρώτος]: Α' Βουλευτική περίοδος 1822 - 1823 [Ανατύπωσις της εκδόσεως του 1857] , Αθήναι, 1971, σ.ιβ'+572, 4ο, σκληρά εξώφυλλα (πανί), με αφιέρωση του Γενικού Γραμματέως της Βουλής Βασ. Κραψίτη 60 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23109. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 - 1832. Αι Εθνικαί Συνελεύσεις. Τόμος πρώτος: Α' εν Επιδαύρω. Β' εν Άστρει. Γ' εν Επιδαύρω. Εν Ερμιόνη και Τροιζήνι κατ' επανάληψιν, Αθήναι, 1971, σ.707, 4ο, σκληρά εξώφυλλα (πανί) 60 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 23110. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 - 1832. Αι Εθνικαί Συνελεύσεις. Τόμος δεύτερος: Δ' εν Άργει Εθνική Συνέλευσις , Αθήναι, 1973, σ.ιε'+695 + [14φφ. εικόνες και πίνακες], 4ο, σκληρά εξώφυλλα (πανί) 50 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06432. ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ, Φιλική Εταιρία 1814-1821. Ιστορικό χρονικό, Αθήνα, "20ος αιώνας", 1959, σ.340, 8ο, εικονογράφηση εκτός κειμένου, εξαιρετική βιομηχ. βιβλιοδ. 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38985. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ., Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ανεκδοτική ιστορία του πρώτου Κυβερνήτου επί τη βάσει των ανεκδότων εγγράφων του Καποδιστριακού αρχείου, των αρχείων της οικογενείας Ζαΐμη και πολλών άλλων παλαιών πηγών, χειρογράφων και εντύπων, Αθήναι, "εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α. Ε.", 1932, σ.249, 8ο, ολοσέλιδες εικόνες, φθορές στο περικάλυμμα 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06390. ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ, ΑΘ., Ιωακείμ Σγουρός μητροπολίτης Ξάνθης και αι αποφάσεις της δημογεροντίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ.268-369, 8ο, ελάχιστη φθορά στο εξώφυλλο 16 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...15   Επόμενο >