(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

304 εγγραφές [181 - 200] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 21931. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τα «προνόμια» ως πολιτιστικός παράγων εις τας σχέσεις Χριστιανών - Μουσουλμάνων. Συμβολή εις το Εθιμικόν Κοινοδίκαιον της Εγγύς Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1975, σ.815-895, 4ο 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06497. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τιμαριωτισμός και επίμορτος αγροληψία εν Επτανήσω επί βενετοκρατίας. Ανάτυπον, Αθήναι, 1969, σ. 155 - 195, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06227. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το δια της επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι Ελληνες νομικοί. Λόγος πανηγυρικός..., δευτέρα έκδοσις, Θεσσαλονίκη, "Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης", 1972, σ. 74, 4ο 10 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 18667. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το δια της Επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι Ελληνες νομικοί. Λόγος Πανηγυρικός..., Θεσσαλονίκη, 1971, σ.74, 4ο, άκοπο 10 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35591. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το δια της Επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν Δίκαιον και οι Ελληνες Νομικοί. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1986, σ.17-79 8 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06452. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά την επίλυσιν κληρονομικής διαφοράς επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ. 574-665 [δ' πίν.], 8ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36116. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά την επίλυσιν κληρονομικής διαφοράς επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1986, σ.[523-604], 8ο 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 15944. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΡΟΒΑΤΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Ο φιλελληνισμός της Τουλούζης (1821 - 1827) - Η συμβολή του τύπου. Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι, "Institut Français d' Athènes", 1978, 128+4φφ. πίνακες, 4ο 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 22230. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΚΕΔΩΝ - ΚΩΤΤΑ, ΕΛΕΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ, ΤΑΝΙΑ, Η ιστορία του διδακτηρίου του "Ελληνικού Γυμνασίου" της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2001, σ.144, 4ο, φωτογραφίες 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36471. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦ., Ο Μητροπολίτης του Μ. Τιρνόβου Βουλγαρίας Διονύσιος Ράλλης Παλαιολόγος και οι ενέργειες του για την απελευθέρωση των υποδούλων Ελλήνων και Βουλγάρων (τέλη 16ου αρχές 17ου αιώνα). Ανάτυπον, Αθήναι, 1980, σ.7 3 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 27947. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η κίνηση του δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα για την απελευθέρωση των βαλκανικών λαών (1603 - 1625), Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1966, σ.290, 8ο, εικόνες εκτός κειμένου 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06231. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η προετοιμασία του αγώνος της Παλιγγενεσίας στη Μακεδονία. Λόγος πανηγυρικός επί τη εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου..., Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1968, σ.22, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36466. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ιωάννης Καποδίστριας, ο θεμελιωτής του νεοελληνικού κράτους. (Διάλεξη), Θεσσαλονίκη, 1977, σ.22 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36490. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μία ανέκδοτη αναφορά του Ναυάρχου Κόχραν προς τον Καποδίστρια. Ανάτυπον, Ιωάννινα, 1976, σ.257-269 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36489. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Τα επαναστατικά σχέδια της Φιλικής Εταιρείας και οι Βούλγαροι. Ανάτυπο, Ιωάννινα, 1978, σ.171-181 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36460. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Το Μεσολόγγι και ο Φιλελληνισμός. Ομιλία γενομένη...εν τω πλαισίω του εορτασμού της 150ετηρίδος της εθνικής παλιγγενεσίας ... Προτάσσεται εισήγησις του Πρυτάνεως Γεωργίου Ι. Θεοχαρίδου, Ιωάννινα, "Πανεπιστήμιον Ιωανννίνων", 1971, σ.54, 8ο, εικόνες 8 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06468. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ, Ι., 'Ενας μεγάλος Μακεδόνας απόδημος: Ευφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1972, σ.110-133, 8ο, εικόνες 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36494. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ - KOLAKOVIĆ, VASILIJA, Συμβολή στην ιστορία της Ελληνικής Κοινότητος του Σεμλίνου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1971, σ.29-36, με αφιέρωση 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06282. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Ο Θεόδωρος Ζιάκας και η επανάσταση του 1854. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.33, 4ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 27968. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Η Φθιώτις στο '21, Αθήναι, "Νομαρχία Φθιώτιδος", 1971, σ.126+ χάρτης, 4ο, εικόνες και φωτογραφίες 12 €
< Προηγούμενο   1... 8 9 [10] 11 12 ...16   Επόμενο >