(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

304 εγγραφές [161 - 180] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39712. Ο γερμανικός φιλελληνισμός μέσα από την ποίηση. Οι ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων (1821-1830). Δίγλωσση έκδοση. Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια: Λάμπρος Η. Μυγδάλης - Νίκος Α. Παπαδόπουλος , Θεσσαλονίκη, "γράμμα", 2001, σ.285, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39566. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η επανάσταση του Εικοσιένα στο κοσμοϊστορικό της πλαίσιο. Λόγος πανηγυρικός...Προτάσσεται εισήγηση του Πρύτανη Δημητρίου Α. Φατούρου, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1984, σ.21 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 07347. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αυτόχθονες και Ετερόχθονες. Η πολιτικο-κοινωνική διαμάχη στην επαναστατημένη Ελλάδα (1827-1829). Η περίπτωση της Σμύρνης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ. 544-575, 8ο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06289. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκκλησία και Δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ. 140-235, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06335. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ελληνικαί καταβολαί και ξενικαί επιδράσεις εις το έργον του Ρήγα Βελεστινλή. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1986, σ. 727-766, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 19046. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ελληνικαί καταβολαί και ξενικαί επιδράσεις εις το έργον του Ρήγα Βελεστινλή. Ανάτυπον, [Θεσσαλονίκη], "Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης", 1974, σ.66, 8ο, άκοπο 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06487. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ελλήνων συσσωματώσεις κατά την Τουρκοκρατίαν. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ", 1986, σ. 94-119, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36421. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ελλήνων συσσωματώσεις κατά την Τουρκοκρατίαν. Ανάτυπον, Αθήναι, 1958, σ.39, 8ο, υπογραμμίσεις με μολύβι 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06372. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η δικαιοδοτική πολιτική κατά την Επανάσταση και την Καποδιστριακή περίοδο (1821-1832). Απόπειρες υποκαταστάσεως της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1978, σ.1200-1348, 8ο 16 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 34890. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η δικαιοδοτική πολιτική κατά την Επανάσταση και την Καποδιστριακή περίοδο (1821-1832). Απόπειρες υποκαταστάσεως της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1986, σ.83-222, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06450. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Θρύλος και πραγματικότητα γύρω από τον Ρήγα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1989, σ.901-909, 8ο 3 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06378. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κεπήνιον. Συμβολή εις την έρευναν του θεσμού του πολιτικού γάμου επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1986, σ.490-520, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06503. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κοινοτικός βίος εις την Θετταλομαγνησίαν επί τουρκοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1986, σ. [351 - 443] + 6 πίνακες, 8ο 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06376. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λαϊκαί και "λόγιαι" επιδράσεις εις το δίκαιον της Επαναστάσεως. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.14, 8ο 3 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06355. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Ιωάννης Γενατάς και η οργάνωσις της Δικαιοσύνης επί Καποδιστρίου. Ανάτυπον εκ του περιοδικού «ΑΘΗΝΑ», Αθήναι, 1949, σ.298-318 13 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 05552. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Οι κοινοτικές ρίζες του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1986, σ.617-665, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06321. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Η πολιτική ιδεολογία του Ελληνισμού Προάγγελος της Επαναστάσεως. [Λόγος...]. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1986, σ.[675-724]+αναδιπλούμενος χάρτης, 8ο, εικόνες 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06499. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Η πολιτική ιδεολογία του ελληνισμού προάγγελος της επαναστάσεως. Λόγος... Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.49 + αναδιπλούμενος χάρτης, 8ο, εικόνες 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36102. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Η πολιτική ιδεολογία του ελληνισμού προάγγελος της επαναστάσεως. Λόγος... Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1986, σ.[675-724] + αναδιπλούμενος χάρτης, εικόνες 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06379. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τα «προνόμια» ως πολιτιστικός παράγων εις τας σχέσεις Χριστιανών - Μουσουλμάνων. Συμβολή εις το Εθιμικόν Κοινοδίκαιον της Εγγύς Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1986, σ.25-89, 8ο 8 €
< Προηγούμενο   1... 7 8 [9] 10 11 ...16   Επόμενο >