(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

305 εγγραφές [141 - 160] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06224. ΜΕΛΑΣ, Σ., Φιλικοί, οι άνδρες που άνοιξαν στο γένος το δρόμο της λευτεριάς, Αθήναι, " Μπίρης", 1960, σ. 324, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 17876. ΜΕΛΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Ματωμένα ράσα [Δικαίος Παπαφλέσσας, Πατριάρχης Γρηγόριος, Παλαιών Πατρών Γερμανός], [Αθήνα], "Δημ. Δημητράκος Α.Ε.", 1955, σ.282, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 30120. ΜΕΛΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Ο ναύαρχος Μιαούλης. Βιογραφία, Αθήναι, "Μιχ. Σαλίβερος", 1932, σ.608, 8ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06545. ΜΕΛΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Τα άπαντα, τόμος δεύτερος: ο ναύαρχος Μιαούλης, Αθήνα, "Δ. Δημητράκος", 1955, σ.454, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 29835. ΜΕΛΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Φιλικοί, οι άνδρες που άνοιξαν στο γένος το δρόμο της λευτεριάς, Αθήναι, "Μπίρης", 1960, σ.324, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39548. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Ανέκδοτος αλληλογραφία του Ιωάννου Καποδίστρια. Μέρος Α'. Ανατύπωσις..., Αθήναι, 1960, σ.30 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39551. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Αρχειακά ανάλεκτα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1953, σ.474-485 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39550. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Θεόφιλος Κορυδαλεύς ο Αθηναίος. Ανάτυπον, Αθήναι, 1958, σ.8 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39552. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Ονομαστικός κατάλογος των εν Σούδα Κρητών του 1713. Ανάτυπον, Ηράκλειον, 1956, σ.20-28 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39549. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Κ. Δ., Συμπλήρωμα εις τα "Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας". Ανάτυπον, Αθήναι, 1960, σ.54-70 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39267. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ειδήσεις περί της Στερεάς Ελλάδος εκ των αρχείων της Βενετίας (1690 - 1736). Ανάτυπον, Αθήναι, 1970, σ.340-436, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 33087. Μια φωνή απ' τα κάτεργα - Κέρκυρα. Οι πίνακες [εκτός κειμένου] που περιέχονται σ' αυτόν τον τόμο είναι έργα των ίδιων των φυλακισμένων και εξόριστων αγωνιστών, χ.τ., 1957, σ.168, 4ο, το εξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε από τον Γ. Γ. Δήμου, σχετικά καλή κατάσταση του σώματος του βιβλίου, κακή κατάσταση των εξωφύλλων - σκίσιμο μεταξύ εξωφύλλου ράχης, κακή κατάσταση της ράχης - λείπει η μισή ράχη 45 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38850. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ, Το ιστορικό Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως (Κατά τον ΙΘ' και Κ' αιώνα). Ανάτυπον, Αθήναι, "Εταιρεία Θρακικών Μελετών", 1965, σ.31 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06427. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Παραμονές του ’21. Λόγος πανηγυρικός..., Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ.51, 8ο, καλή εικονογράφηση 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06381. ΝΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αι "Μεγάλαι Δυνάμεις" και τα "εθνικά κτήματα" της Ελλάδος (1821-1832). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1970, σ. 467-546, 8ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06527. ΝΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αι δημοσιονομικαί ρυθμίσεις των "Τοπικών Πολιτευμάτων" του Ελληνικού Αγώνος (1821 - 1823). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ. 1237 - 1254, 8ο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36572. ΝΑΤΣΙΝΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οι Μακεδόνες πραμματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη, 1939, σ.66, 8ο, εξαιρετική εικονογράφηση εκτός κειμένου, άκοπο, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη 20 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06449. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ, Η παιδεία εις την Μακεδονίαν κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας. Λόγος..., Θεσσαλονίκη, 1969, σ.15, 8ο 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41107. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ, Η συμβολή του Καποδίστρια εις την οικονομικήν ανόρθωσιν της Ελλάδος. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς ...την 24.3.72, Θεσσαλονίκη, "Α.Β.Σ.Θ.", 1972, σ.17 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36667. ΝΙΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δύο διάλογοι περί παιδείας. Ανάτυπον, Αθήναι, 1967, σ.14 5 €
< Προηγούμενο   1... 6 7 [8] 9 10 ...16   Επόμενο >