(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

322 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41116. ΛΙΒΑΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο καιρός κατά τους υπέρ της ελευθερίας αγώνες των Ελλήνων. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς την 25ην Μαρτίου 1968 εν τη αιθούση τελετών των Πανεπιστημιακών Σχολών Ιωαννίνων, Ιωάννινα, "Α.Π. Θ.", 1968, σ.13 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36905. ΛΙΓΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας * Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας 1778 - 1832... Τόμος δεύτερος: 1803 - 1806, έκδοση Β', χ.τ. [=Αθήνα], "Μπάϋρον", 1979, σ.468, 8ο, σκληρά εξώφυλλα [πανόδετο] 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41304. ΛΙΓΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας * Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας 1778 - 1832... Τόμος πρώτος: 1778 - 1802, Β' έκδοση, Αθήνα, "Μπάϋρον", 1978, σ.315, 8ο, σκληρά εξώφυλλα [πανόδετο] 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 29454. Λιμενικόν Σώμα, Ανθολογία ναυτικών κειμένων. Αφιέρωμα εις τον εορτασμόν της 150ετηρίδος από της Εθνεγερσίας του 1821 [Λεύκωμα, κείμενα - εικόνες], χ.τ. [=Αθήνα], 1972, σ.344, διαστάσεις 21Χ28, μικρές φθορές στο περικάλυμμα - αποκομμένο ελάχιστο τμήμα από το άνω μέρος 65 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37404. ΛΟΥΚΑΣ - ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ, Θήβα και Λειβαδιά. Χωραΐται και χωρικοί στο '21. Τόμος Α' , Αθήνα, 1975, σ.276, 8ο, εικόνες 18 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36581. ΛΟΥΚΙΔΟΥ - ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Ο Κανονισμός της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Μοναστηρίου, 1896. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1981, σ.117-133 4 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06384. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Ελληνισμός της Θράκης υπό την σουλτανικήν δουλείαν. Ανάτυπον αριθμός 160, Αθήναι, "Εταιρία Θρακικών Μελετών", 1969, σ.166-187, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06516. ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ιστορία του Μεσολογγίου. Επιμελητής της εκδόσεως Εμμ. Πρωτοψάλτης, Αθήναι, "Γ. Τσουκαλάς", 1957, σ.255, 8ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 16 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06439. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Εισαγωγή - Σχόλια Σπύρου Ι. Ασδραχά, Αθήνα, "Μέλισσα - Α. Καραβίας", 1957, σ.λζ'+598, 4ο, καλή εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 26925. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Εισαγωγή - Σχόλια Σπύρου Ι. Ασδραχά, Αθήναι, "Μέλισσα", χ.χ., σ.λζ'+598, 4ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα, μέτρια κατάσταση 17 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 27369. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Εισαγωγή - Σχόλια Σπύρου Ι. Ασδραχά, Αθήναι, "Μέλισσα", χ.χ., σ.λζ'+598, 4ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα 26 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 26462. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Εισαγωγή - Σχόλια Σπύρου Ι. Ασδραχά, [Αθήνα], "Α. Καραβίας", χ.χ., σ.λζ'+598, 4ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα - αποχρωματισμένη μικρή λωρίδα στο άνω μέρος του εξωφύλλου 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06533. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Ι., Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη, "Α.Σ.Ε. Α.Ε.", 1977, σ. 381, 4ο, καλή εικονογράφηση εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 23 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06306. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, "Διήγησις περί Αγίου Όρους εν καιρώ της επαναστάσεως του 1821". [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1956, σ. 217-237, 4ο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35307. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο Απόστολος Αρσάκης και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, εν Αθήναις, "Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών", 1970, σ.53, 4ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31934. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ., Πιστωτικοί τίτλοι εν Ύδρα (1757 - 1821), Αθήναι, 1940, σ.43, 16ο, άκοπο 18 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41796. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Μ.Ι. - ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Χ. Γ., Η αλληλογραφία του Ιωάννου Γρηγοροπούλου μετά του Μ. Μουσούρου, Α. Αποστόλη, Ζ. Καλλιέργη και άλλων λογίων της Αναγεννήσεως χρονολογουμένη (1494-1503). Ανάτυπον, Αθήναι, "Ακαδημία Αθηνών", 1964, σ.163-201 12 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06451. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα αυστριακά πρότυπα του κώδικος Καλλιμάχη (δύο μελέται του Valentin Αl.Georgesco). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1973, σ. 740 - 758, 8ο 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 34939. ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Η αυγή του ελληνικού καπιταλισμού - Τουρκοκρατία 1685 - 1789. Εισαγωγή - Επιμέλεια Λουκάς Αξελός, τρίτη έκδοση, Αθήνα, "Στοχαστής", 1973, σ.157, 8ο 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38329. ΜΑΡΑΒΕΛΕΑΣ, Γ. Α., Σκίτσα από την επανάσταση του 1821, [δεύτερη έκδοση], Θεσσαλονίκη, "Γ' Σώμα Στρατού", χ.χ., σ.190, 8ο 14 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...17   Επόμενο >