(Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση)

335 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06225. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ, Μ. Κ., Το ταχυδρομείον κατά την ελληνικήν επανάστασιν 1821 - 1827, Αθήναι, 1971, σ. 143, 8ο 15 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06327. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤ., Η συμβολή της Δυτικής Μακεδονίας εις τους απελευθερωτικούς αγώνας του έθνους (Από της υποταγής εις τους Τούρκους μέχρι και του 1878), Θεσσαλονίκη, 1970, σ.176, 4ο, καλές φωτογραφίες εκτός κειμένου, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 22217. ΛΑΒΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επανάσταση και αρχιτεκτονική: Οράματα και πράγματα. Λόγος πανηγυρικός..., Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.45, εικόνες 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 31082. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Οι αδελφοί Ριζάραι, το κληροδότημα αυτών και το Ζαγόρι, Αθήναι, 1973, σ.46 8 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 35380. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Γ., Μορφές του Εικοσιένα, 5η έκδοση, Αθήναι, "Μπάϋρον", 1973, σ.243, 16ο 14 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 32834. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Γ., Μορφές του Εικοσιένα, Αθήναι, "Αετός Α.Ε.", 1942, σ.114, 8ο, δεμένο 22 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 38730. ΛΑΜΠΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Αποκαλύψεις περί του μαρτυρίου του Ρήγα. Μετά εικόνων και πανομοιοτύπων , εν Αθήναις, "Εστία", 1892, σ.156, 8ο, δεμένο 65 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 39196. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Χ., Η συμβολή των Ελλήνων της Νίζνας στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας. Ανάτυπο, Ιωάννινα, 1999, σ.405-463, 8ο, εικόνες, με αφιέρωση 6 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36988. ΛΕΤΣΑΣ, Α. Ν., Ιωάννης Παπάφης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1954, σ.33 + εικόνα, άκοπο, πάνω δεξιά στο εξώφυλλο είναι επικολλημένη ετικέτα συλλόγου 9 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41116. ΛΙΒΑΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο καιρός κατά τους υπέρ της ελευθερίας αγώνες των Ελλήνων. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς την 25ην Μαρτίου 1968 εν τη αιθούση τελετών των Πανεπιστημιακών Σχολών Ιωαννίνων, Ιωάννινα, "Α.Π. Θ.", 1968, σ.13 5 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36905. ΛΙΓΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας * Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας 1778 - 1832... Τόμος δεύτερος: 1803 - 1806, έκδοση Β', χ.τ. [=Αθήνα], "Μπάϋρον", 1979, σ.468, 8ο, σκληρά εξώφυλλα [πανόδετο] 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 41304. ΛΙΓΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας * Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας 1778 - 1832... Τόμος πρώτος: 1778 - 1802, Β' έκδοση, Αθήνα, "Μπάϋρον", 1978, σ.315, 8ο, σκληρά εξώφυλλα [πανόδετο] 30 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 29454. Λιμενικόν Σώμα, Ανθολογία ναυτικών κειμένων. Αφιέρωμα εις τον εορτασμόν της 150ετηρίδος από της Εθνεγερσίας του 1821 [Λεύκωμα, κείμενα - εικόνες], χ.τ. [=Αθήνα], 1972, σ.344, διαστάσεις 21Χ28, μικρές φθορές στο περικάλυμμα - αποκομμένο ελάχιστο τμήμα από το άνω μέρος 65 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 37404. ΛΟΥΚΑΣ - ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ, Θήβα και Λειβαδιά. Χωραΐται και χωρικοί στο '21. Τόμος Α' , Αθήνα, 1975, σ.276, 8ο, εικόνες 18 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 36581. ΛΟΥΚΙΔΟΥ - ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Ο Κανονισμός της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Μοναστηρίου, 1896. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1981, σ.117-133 4 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06384. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Ελληνισμός της Θράκης υπό την σουλτανικήν δουλείαν. Ανάτυπον αριθμός 160, Αθήναι, "Εταιρία Θρακικών Μελετών", 1969, σ.166-187, 8ο 7 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06516. ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ιστορία του Μεσολογγίου. Επιμελητής της εκδόσεως Εμμ. Πρωτοψάλτης, Αθήναι, "Γ. Τσουκαλάς", 1957, σ.255, 8ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 16 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06439. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Εισαγωγή - Σχόλια Σπύρου Ι. Ασδραχά, Αθήνα, "Μέλισσα - Α. Καραβίας", 1957, σ.λζ'+598, 4ο, καλή εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα 35 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 26925. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Εισαγωγή - Σχόλια Σπύρου Ι. Ασδραχά, Αθήναι, "Μέλισσα", χ.χ., σ.λζ'+598, 4ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα, μέτρια κατάσταση 17 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 27369. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Εισαγωγή - Σχόλια Σπύρου Ι. Ασδραχά, Αθήναι, "Μέλισσα", χ.χ., σ.λζ'+598, 4ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα 26 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...17   Επόμενο >