(Ιστορικά - Βυζάντιο)

164 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06148. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ανέλιξις του Βυζαντινορρωμαϊκού δικαίου από της καταλύσεως της Λατινικής αυτοκρατορίας μέχρι της Τουρκοκρατίας (1261-1453). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.308-403, 4ο 9 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06179. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, Νομοφύλαξ και Κριτής Θεσσαλονίκης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1983, σ.254-304, 8ο 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06183. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομοθετικός ανταγωνισμός εις το Βυζάντιον (από του 6ου έως του 10ου μ.Χ. αι.). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ. 64-90, 8ο 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06138. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο εσωτερικός ανταγωνισμός του Ελληνικού δικαίου ως επίπτωσις της Λατινοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.123-205, 8ο 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 17939. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΒΑΓΓΟΣ, Η σάτιρα στη βυζαντινή λογοτεχνία. Βασικές επισημάνσεις στην πνευματική προσφορά του Βυζαντίου και ένα σχεδίασμα της παρουσίας της σάτιρας στη βυζαντινή λογοτεχνία , Θεσσαλονίκη, "Κώδικας", 2000, σ.164, 4ο 16 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40832. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, ΝΙΚΗ, Μια συλλογή επιστολών του Ευγενίου Γιαννούλη και άλλων λογίων του 17ου αι. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1971, σ.65-93, 8ο 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18358. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, ΝΙΚΗ, Νικηφόρου Χούμνου Λόγος στη Μεταμόρφωση (BHG 1998w). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1996, σ.16-38, 4ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 15994. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΣΥΜΕΩΝ, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών - Το πρόσωπο και το έργο του. Συμβολή στη μελέτη της προσωπογραφίας και της αγιολογικής γραμματείας της προμεταφραστικής περιόδου, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1999, σ.351, 4ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 22 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06177. ΠΑΤΕΡΑΚΗ-ΓΑΡΕΦΗ, ΜΗΝΑ, Παρατηρήσεις στην έννοια του βυζαντινού όρου «αγρός». Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "K.B.E.", 1980, σ.151-167, 8ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39932. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ, ΑΡΓ., Ο αρχιτέκτων στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη, 1984, σ.126, 8ο, εικόνες 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36409. ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΚΙΜΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ελληνική Ανατολική Αυτοκρατορία των Μέσων Αιώνων. Τιμητικοί τίτλοι και ενεργά αξιώματα στο Βυζάντιο. Εθιμοτυπία, Διοίκηση, Στρατός, Θεσσαλονίκη, "Ιανός", 2001, σ.397, 8ο 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06199. [Πρόγραμμα]: VΙ Congrés international d΄ études Βyzantines, Ρaris, 27 Juillet - 2 Αoût 1948, σ. 62, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40098. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Το Μακρόν Τείχος του Αναστασίου εν τη Θράκη. (Ανατύπωσις εκ των "Μεσαιωνικών Γραμμάτων"), εν Αθήναις, 1939, σ.27 + χάρτης, 8ο, άκοπο, αποκομμένο το οπισθόφυλλο 18 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06078. ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Ι. Ν., Πώς εγεννήθη και τι σημαίνει ο Δικέφαλος αετός του Βυζαντίου, εν Αθήναις, 1914, σ. 67, 8ο, εικόνες 28 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06408. ΣΛΟΥΜΠΕΡΖΕ, Γ., Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. Εισαγωγή και μετάφραση: Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη. Επιμέλεια: Στ. Ξεφλούδα, Αθήναι, "Ακρίτας", 1954, σ.285, 4ο, φωτογραφίες, δεμένο 25 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 30340. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ανωνύμου ανέκδοτο ηθικοδιδακτικό στιχούργημα (ΙΓ'/ΙΔ' αι.). Ανάτυπο, Βενετία, 1996, σ.[43-67]+σ.6 πίνακες 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 15379. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧ. Δ., Μορφές από τον τέταρτον αιώνα μ.Χ.- Ιστορική εισαγωγή στο "Λόγο προς τους νέους" του Μεγάλου Βασιλείου , δεύτερη έκδοση, Αθήνα, "Εστία", 1980, σ. 308, 4ο 15 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06176. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ, Η αγγαρεία στο Βυζάντιο. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "K.B.E.", 1982, σ.23-54, 8ο 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06198. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ, Η Μονή Μωσηλέ και η Μονή των Ανθεμίου. Ιστορικά και τοπογραφικά. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1983, σ. 67-92, 8ο 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24163. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ, Η συνάντηση Συμεών και Νικολάου Μυστικού (Αύγουστος 913) στα πλαίσια του Βυζαντινοβουλγαρικού ανταγωνισμού, Θεσσαλονίκη, "Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών", 1972, σ.130, 8ο, με αφιέρωση 17 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...9   Επόμενο >